Svatokateřinská konference o veřejné podpoře 2015

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá tradiční Svatokateřinskou konferenci o veřejné podpoře 25. listopadu 2015. V letošním roce se jedná v pořadí již o druhou konferenci z oblasti veřejné podpory.

Nová pravidla veřejné podpory z poloviny loňského roku přinesla některé nové instituty, které si vyžadují novelizaci základního vnitrostátního předpisu upravujícího vztahy v oblasti veřejné podpory, zákona č. 215/2004 Sb. Úřad v současnosti dokončuje návrh novely tohoto zákona a o hlavních chystaných novinkách bude informovat na nadcházející konferenci. Návštěvníci konference budou dále seznámeni s problematikou ex-post kontrol poskytnuté veřejné podpory ze strany Evropské komise, jejichž intenzita se od poloviny loňského roku zvýšila a které mohou mít v případě důsledného nedodržování pravidel pro příjemce i poskytovatele fatální důsledky.

Další příspěvky se budou týkat nového přístupu Komise k posuzování podpory infrastrukturních projektů či bude představen interpretační průvodce obecného nařízení o blokových výjimkách. Závěr konference bude tradičně patřit novinkám z rozhodovací praxe Evropské komise.

Ve dvou blocích uvedou své příspěvky kromě zástupců Úřadu rovněž zástupci Evropské komise, Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii a počítá se také s účastí zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který by měl představit souvislosti veřejné podpory a poskytování podpor v rámci nového období strukturálních fondů do roku 2020.

Konference bude probíhat v českém jazyce.

 

Program konference Program konference

Tisková zpráva

 

Bližší informace lze získat u asistentky I. místopředsedy na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu: dana.chaloupkova@compet.cz

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz