Svatomartinská konference 2014

Poslední trendy a vývoj soutěžního práva jsou podtitulem tradiční mezinárodní Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 11. a 12. listopadu 2014 v brněnském sídle Úřadu.

V šesti panelech vystoupí experti na soutěžní právo z akademické sféry, advokátních kanceláří, Evropské komise a soutěžních úřadů Belgie, České republiky, Itálie, Litvy, Německa, Rakouska, Řecka, Slovenska a Slovinska.

Úvodní panel konference nazvaný Co nového v hospodářské soutěži? je již tradičně věnován přehledu posledních trendů a vývoje soutěžního práva v České republice, na Slovensku a v Evropské unii v uplynulém roce. Účastníci druhého panelu na téma Sdružení soutěžitelů budou diskutovat o zkušenostech soutěžních úřadů s šetřením aktivit různých asociací, komor či sdružení, jejichž cílem je koordinace chování jejich členů narušující hospodářskou soutěž. Závěr prvního dne konference bude věnován novým trendům více ekonomického přístupu využívaným v šetření soutěžních případů.

Druhý den konference zahájí panel na téma Minoritní podíly při kontrole koncentrací a následovat budou Soutěžní aspekty internetového prodeje zboží. Problematice významné tržní síly bude věnován nejen závěrečný panel konference nazvaný Významná tržní síla v poločase, ale i dopolední workshop zaměřený na sdílení praktických zkušeností.

 

Program konference Program konference

Představení přednášejících a jejich prezentace

 

Tisková zpráva z 11. 11. 2014

Tisková zpráva z 12. 11. 2014

 

Bližší informace lze získat u asistentky místopředsedy Alexandry Tarasidu na telefonním čísle 542 167 291 nebo na e-mailu alexandra.tarasidu@compet.cz.

 

 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz