Svatomartinská konference 2016

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá již desátou výroční Svatomartinskou konferenci, která se bude konat v sídle Úřadu ve dnech 9. a 10. listopadu 2016.

Po seznámení s novinkami v české a evropské hospodářské soutěži bude na letošní konferenci dominovat téma soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Důraz bude kladen nejen na probíhající proces implementace evropské směrnice zabývající se danou problematikou, ale i na způsoby výpočtu náhrady škody způsobené porušením antitrustových pravidel. Téma digitálních trhů s položením akcentu na online platformy bude obsahem závěrečného panelu na druhý den konference, kdy budou probíhat i paralelní workshopy zaměřené především na aktuální otázky soutěžního práva a příbuzné problematiky řešené ÚOHS. Obsahem workshopů bude:

  • Problematika ukládání pokut za porušení soutěžního práva
  • Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy dle § 19a ZOHS
  • Novela zákona o významné tržní síle

Konference bude nejen vhodnou příležitostí k získání informací o nejvýznamnějších událostech a aktuálních trendech v oblasti především českého a evropského soutěžního práva, ale i místem pro neformální setkání a diskuzi mezi předními tuzemskými a zahraničními soutěžními experty z veřejné i soukromé sféry. Chybět nebudou ani zástupci akademické obce.

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením. Účastnický poplatek činí 5 000 Kč, pro studenty a státní zaměstnance 1 500 Kč. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

 

Program konference  

Představení přednášejících a jejich prezentace

Tiskové zprávy

 

Bližší informace lze získat u Dany Chaloupkové na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu: dana.chaloupkova@compet.cz.

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz