Statistiky z oblasti veřejných zakázek

Statistika 2022

Rozhodovací činnost na prvním stupni v oblasti veřejných zakázek

Podněty přijaté podněty 619
Správní řízení zahájená správní řízení celkem 507
 • z toho na návrh
190
 • ex offo
317
  • z toho na základně kontrol
1
Rozhodnutí I. stupně

 

 

  

 

 
vydaná prvostupňová rozhodnutí celkem 1 704

z toho rozhodnutí vydaná ve věci

551
 • uloženo nápravné opatření nebo pokuta
379 
  • z toho vydáno příkazů
264
 • neshledáno pochybení zadavatele
74 
 • procesní důvody
98 

z toho předběžná opatření

121
 • rozhodnutí o nařízení předběžného opatření
103
 • rozhodnutí o zamítnutí předběžného opatření
18
 • rozhodnutí o zrušení předběžného opatření
0

z toho ostatní prvostupňová rozhodnutí

1 032
Pokuty počet uložených pokut 269
celková výše uložených pokut 11 857 500 Kč
 • z toho 230 pokut příkazem (nebyl podán odpor)
2 924 500 Kč
 •            39 pokut rozhodnutím
8 933 000 Kč
Náklady řízení počet uložených nákladů řízení 96
celková výše uložených nákladů řízení 1 720 000 Kč
Kauce celková výše složených kaucí 70 049 211,91 Kč
 • z toho kauce propadlé do státního rozpočtu
21 471 118,80 Kč

 

Celkový počet zahájených správních řízení v I. stupni

2010 425
2011 530
2012 650
2013 668
2014 981
2015 803
2016 629
2017 369
2018 383
2019 354 
2020 399 
2021 565
2022 507

 

Počet vydaných rozhodnutí I. stupně

2010 511
2011 710
2012 1049
2013 959
2014 1063
2015 1074
2016 943
2017 560
2018 507
2019 515 
2020 570*
2021 737*
2022 672*

*Jedná se pouze o rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření. 

 

Rozhodovací činnost na druhém stupni v oblasti veřejných zakázek

Počet rozkladů podaných proti prvoinstančním rozhodnutím 148
Zahájená správní řízení II. stupně 148
Správní řízení znovuotevřená vzhledem k zrušujícím rozsudkům správních soudů 8
Správní řízení II. stupně neukončená k 31. 12. 2022 19
Vydaná rozhodnutí o rozkladech celkem 165
z toho
 • potvrzeno rozhodnutí I. stupně a rozklad zamítnut
97
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně a vráceno Úřadu k dalšímu řízení
29
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně a správní řízení zastaveno
30
 • zastaveno řízení o rozkladu 
3
 • rozhodnutí I. stupně změněno
1
 • rozklad zamítnut pro opožděnost 
2
 • rozklad zamítnut pro nepřípustnost 
2
 • počet rozkladů vyřízených v autoremeduře předsedou Úřadu
1
 • počet rozkladů vyřízených v autoremeduře I. stupněm 
0
 • zrušeno rozhodnutí I. stupně
0
Rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení 4
Rozhodnutí vydaná v řízení o obnově 0
Rozhodnutí o nařízení předbězného opatření 5
Opravná rozhodnutí 0
Procesní usnesení 35
Vyřízené žádosti na uplatnění opatření proti nečinnosti 6
Další výzvy či sdělení 35
Pokuty počet potvrzených pokut 25
výše potvrzených pokut 4 415 000 Kč

 

Počet rozkladů podaných proti rozhodnutím I.stupně

2010 171
2011 258
2012 356
2013 389
2014 436
2015 395
2016 242
2017 246
2018 188
2019 196 
2020 215 
2021 191
2022 148

 

Počet rozkladů vyřízených v řízeních o rozkladech

2010  167
 26
 
2011  155
 51
 
2012  229
 66
 
2013  282
 40
 
2014  368
 12
 
2015  423
 3
 
2016  480
 0
 
2017  286
 2
 
2018   209 
    0
 
2019   224 
    0
 
2020   211 
    0
 
2021   209 
    0
 
2022   165 
    0
 rozhodnutí II. stupně
 vyřízeno prvostupňovým orgánem (autoremedura)
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz