Stavební firmy byly potrestány za kartelové dohody o veřejných zakázkách

20. 4. 2015
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem BS Vsetín, s.r.o., a NOSTA, s.r.o., (dále jen BS Vsetín a Nosta) sankce v souhrnné výši 5 878 000 Kč za účast v kartelové dohodě, jejímž cílem bylo ovlivnit výsledek zadávacích řízení týkajících se stavebních veřejných zakázek.

Koluzivní jednání mělo za následek narušení hospodářské soutěže na trhu pozemního stavitelství na území České republiky. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Uvedené společnosti se v roce 2011 účastnily zadávacího řízení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje „Dodavatel stavebních prací – KKC II. – Krajské ředitelství policie zlínského kraje CZ.1.06/3.4.00/05.07008“. Zakázka byla rozdělena na pět dílčích částí, přičemž v částech Horní Lideč a Kroměříž se společnosti BS Vsetín a Nosta umístily střídavě na prvním a druhém místě. Při výzvě k podpisu smlouvy však vybraní uchazeči odmítli smlouvu uzavřít. Ani jeden ze soutěžitelů nepřišel tímto odstoupením o možnost provést za úplatu stavební práce (plnit část veřejné zakázky), pouze došlo mezi oběma soutěžiteli k „faktickému prohození“ zmíněných částí veřejné zakázky. Zadavatel kvůli postupu obou soutěžitelů neuzavřel smlouvy o dílo s původními vítězi, to znamená za nižší ceny, ale uzavřel smlouvy až s druhými uchazeči v pořadí v dotčených částech zakázky, a proto za ceny vyšší.

Z materiálů zajištěných při místním šetření provedeném u soutěžitelů získal Úřad důkazy o tom, že mezi soutěžiteli BS Vsetín a Nosta probíhala komunikace o daném zadávacím řízení. Úřad zadržel e-maily i ručně psané poznámky, z nichž vyplývá, že se obě společnosti navzájem informovaly například o pořadí uchazečů po otevírání obálek, o odstoupení ze zadávacího řízení apod.

Na základě všech shromážděných informací a důkazů, má Úřad za to, že postup soutěžitelů BS Vsetín a Nosta v rámci veřejné zakázky byl vzájemně koordinovaný a účelový, s úmyslem rozdělit si předmětnou zakázku prostřednictvím „prohození“ konkrétních vysoutěžených částí tak, aby byly zadány dohodnutému soutěžiteli, a tento úmysl byl i realizován. Uvedené jednání obou soutěžitelů zároveň vedlo k vynaložení vyšších finančních prostředků ze strany zadavatele.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení nevyužili výhody procedury narovnání, byly jim uloženy sankce v plné výši. Pokuta pro společnost BS Vsetín činí 1 826 000 Kč a pro společnost Nosta pak 4 052 000 Kč.

Odbor mezinárodní a vnějších vztahů ÚOHS
15/021/HS009 – S204/2013

9. května 2024 / Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

2. května 2024 / Fond Genesis může převzít skupinu Schulte Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů SC Czech AGT, a.s., a Schulte Group a.s. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení...

26. dubna 2024 / Frutu Podivín kupuje společnost CE FMCG, ÚOHS fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost CE FMCG, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

25. dubna 2024 / ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí...

23. dubna 2024 / EP ENERGY TRADING porušil zákon, když uskutečnil spojení s Gazela Energy bez povolení Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pokutu ve výši 18 840 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení...

22. dubna 2024 / Fúze v oblasti prodeje, servisu a pronájmu osobních automobilů povolena Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost AutoWallis Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság získat...

19. dubna 2024 / SC Czech může posílit v oblasti kovodělného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost SC Czech AHP, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz