Úřad dokončil sektorové šetření na maloobchodním trhu s pohonnými hmotami

16. 12. 2016
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prováděl v letech 2013-2015 sektorové šetření na trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot. Hlavním záměrem bylo ověřit a blíže prozkoumat tržní chování maloobchodních prodejců pohonných hmot a detailně zpracovat cenový vývoj jednotlivých druhů pohonných hmot na veřejných čerpacích stanicích a učinit závěry o stavu hospodářské soutěže v dané oblasti. Výsledky nyní ÚOHS publikuje ve zprávě ze sektorového šetření.

Přestože trh na území ČR je na maloobchodní i velkoobchodní úrovni velmi konkurenční, data prokázala nezanedbatelné cenové diskrepance mezi jednotlivými čerpacími stanicemi. Jako nejvýraznější se ukázal vliv dálnic a rychlostních komunikací, které pro spotřebitele tvoří svým umístěním dostatečné bariéry k tomu, aby čerpací stanice u těchto komunikací udržovaly více než 5% cenovou přirážku ve srovnání s cenami okolních čerpacích stanic na mimodálničních komunikacích. Svými specifiky se odlišovala i města, v nichž především vlivem vyšší transparentnosti cen docházelo ke stlačování cen pod běžnou úroveň v daném okrese, nebo někdy i naopak k jejich udržování na úrovni vyšší. Heterogenita cen byla rovněž determinována příslušností čerpacích stanic k jejich provozovatelům, napříč kterými cenový rozdíl přesahoval 2Kč/l. Tyto cenové rozdíly mohou být vysvětleny rozdílným vnímáním kvality PHM a doplňkových služeb čerpacích stanic spotřebiteli. V neposlední řadě nelze opomenout ani hledisko teritoriální, na jehož základě se ceny mezi okresy mohou lišit až o jednu korunu. Poměrně překvapivě se neprokázal žádný obecný vztah mezi počtem čerpacích stanic v blízké konkurenci a cenou, tento vliv byl identifikován pouze v přítomnosti cenově nejatraktivnějších řetězců jako je Tank Ono, Ahold nebo Globus.

Dále v rámci provedeného šetření byla pozornost soustředěna i na projevy cenotvorby v dynamické rovině. Přestože bylo možné v cenách sledovat relativně pravidelné sezónní vlivy, jejich existence je odrazem cenových změn na burze a nikoli samotného chování provozovatelů ČS. Při hlubší analýze zkoumající přenos cen z burzy na retail bylo potvrzeno, že reakce na pokles cen byla výrazně pozvolnější než na její nárůst.

Na základě provedeného šetření Úřad neshledal žádné vážné nedostatky či aspekty projevů protisoutěžního chování, které by plošně na území ČR výrazněji narušovaly hospodářskou soutěž. Nicméně určité dílčí výsledky poukazují i na to, že na menších teritoriálních územích může k nezdravým projevům chování jednotlivých účastníků působících na daném trhu docházet. Vzhledem k těmto zjištěním i kvůli výše uvedené heterogenitě cen bude Úřad i nadále aktivně monitorovat celý trh a vybízí všechny provozovatele čerpacích stanic, aby důsledně zvažovali veškerá svá jednání, která by mohla vykazovat některý z protisoutěžních rysů, případně byla již sama ze své podstaty protisoutěžní.

Úřad na základě výsledků šetření doporučil několik opatření, která budou nápomocná při posilování konkurenčního prostředí a zabrání udržování vyšších cen. Jedním z nich je zavedení centrální evidence cen s povinností pravidelné aktualizace pro jednotlivé čerpací stanice, čímž se zvýší cenová transparentnost a informovanost spotřebitelů. Druhým doporučením je zavedení centrální databáze kvality pohonných hmot. Tím dojde k informovanosti spotřebitelů o kvalitě produktů u jednotlivých čerpacích stanic, a také k potvrzení kvality pohonných hmot na jednotlivých (zejména levnějších) čerpacích stanicích.

 

Zpráva ze sektorového šetření trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot. Zpráva ze sektorového šetření trhu maloobchodního prodeje pohonných hmot. 2.1 MB

 

Tiskové oddělení ÚOHS

16/102/HS032

9. května 2024 / Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

2. května 2024 / Fond Genesis může převzít skupinu Schulte Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů SC Czech AGT, a.s., a Schulte Group a.s. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení...

26. dubna 2024 / Frutu Podivín kupuje společnost CE FMCG, ÚOHS fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost CE FMCG, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

25. dubna 2024 / ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí...

23. dubna 2024 / EP ENERGY TRADING porušil zákon, když uskutečnil spojení s Gazela Energy bez povolení Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pokutu ve výši 18 840 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení...

22. dubna 2024 / Fúze v oblasti prodeje, servisu a pronájmu osobních automobilů povolena Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost AutoWallis Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság získat...

19. dubna 2024 / SC Czech může posílit v oblasti kovodělného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost SC Czech AHP, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz