Předseda ÚOHS upozornil veřejné zadavatele, že mají vymáhat škody způsobené protisoutěžním jednáním

26. 1. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna vystoupil s iniciativou, v jejímž rámci upozorňuje orgány veřejné správy, že mají povinnost vymáhat škody utrpěné v důsledku protisoutěžního jednání. O této aktivitě informoval též předsedu vlády, ministerstva financí a zdravotnictví, územní samosprávy a jejich svazy či Nejvyšší kontrolní úřad.

Posláním ÚOHS je vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. V této roli Úřad zasahuje proti vyloučení, omezení, narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů či spojením soutěžitelů, dále pak působením orgánů veřejné správy. Jedním z častých způsobů narušení soutěže jsou kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky, tzv. bid rigging. Tyto zakázané dohody mohou výrazně předražovat veřejné zakázky a působit tím České republice značné škody.

Úřad proto nyní začal aktivně upozorňovat orgány veřejné správy, které byly při zadávání veřejných zakázek poškozeny kartelovým jednáním, na skutečnost, že mohou utrpěnou škodu vymáhat dle zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tento speciální zákon nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, avšak v praxi byl dosud jen zřídkakdy použit. Důvodem nevyužití tohoto zákona je dle názoru Úřadu rovněž nedostatečná povědomost o této možnosti mezi subjekty veřejné správy, mezi které patří mimo jiné obce, kraje a další orgány veřejné správy. Úřad nabízí orgánům veřejné správy postiženým protisoutěžním jednáním také metodickou pomoc, v jejímž rámci jim vysvětlí možnosti dané zákonem č. 262/2017 Sb. i postup, jímž se lze náhrady škody domáhat.

Vzhledem k tomu, že organizační složky státu i územní samosprávy mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, měly by škody způsobené v důsledku protisoutěžního jednání vymáhat. V této souvislosti jsme upozornili také Nejvyšší kontrolní úřad, který na hospodaření s majetkem dohlíží,“ uvedl k iniciativě předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/014

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci ICC Czech the Antitrust Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna přednesl keynote speech na konferenci Czech The Antitrust pořádané 13. 6. 2024 v Praze Mezinárodní obchodní komorou ČR. Projev...

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

4. června 2024 / V rámci sdružení soutěžitelů může snadno dojít k narušení soutěže, za které hrozí sankce Profesní sdružení soutěžitelů, tedy formální i neformální svazy, spolky, asociace, komory, cechy či unie sdružující minimálně dva vzájemné konkurenty na trhu, se často, mnohdy i nevědomě...

30. května 2024 / Keynote speech předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Výzvy soutěžního práva 2024 (konference organizovaná Spolkem pro soutěžní právo a regulaci se uskutečnila 30. 5. 2024 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

30. května 2024 / ÚOHS povolil fúzi v mlékárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnosti ALIMPEX FOOD, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

28. května 2024 / Také sport podléhá pravidlům hospodářské soutěže, vysvětluje nejnovější informační list ÚOHS Celá Česká republika žije v posledních dnech hokejem. Sport však nepřináší jen zábavu, ale jedná se v řadě aspektů také o ekonomickou aktivitu, která podléhá obecným pravidlům hospodářské...

24. května 2024 / Skupina CEIP může získat kontrolu nad dodavateli komplexních řešení v oblasti čistých prostor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti CEIP Cleanroom services s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad skupinou BLOCK, konkrétně nad společnostmi...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz