Informační list k problematice protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy

15. 12. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list k výkladu § 19 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého orgány veřejné správy nesmí zvýhodňovat nebo naopak diskriminovat některé soutěžitele.

V informačním listu Úřad rozebírá současnou podobu legislativní úpravy a vysvětluje, jaké změny by měla přinést navrhovaná novelizace. Zásadní bude například možnost ukončovat správní řízení na základě přijetí závazků zajišťujících obnovení soutěžního prostředí ze strany účastníka řízení.

Naprostá většina doposud řešených případů z této oblasti se týkala obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hazardní hry. Není proto překvapivé, že právě této problematice je v informačním listu věnována značná pozornost. Popsány jsou nejvýznamnější případy a také judikáty správních soudů a verdikty Ústavního soudu České republiky, které potvrdily správnost rozhodovací praxe ÚOHS. V neposlední řadě Úřad uvádí, čeho by se měly orgány veřejné správy vyvarovat, aby soutěžní prostředí nenarušovaly.

Informační list však obsahuje také další případy, které Úřad v souvislosti s možným porušením § 19a řešil a které nespadají do oblasti loterijních vyhlášek.

   

 Informační list Protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy pohledem ÚOHS Informační list Protisoutěžní jednání orgánů veřejné správy pohledem ÚOHS 954 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
22/182

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci ICC Czech the Antitrust Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna přednesl keynote speech na konferenci Czech The Antitrust pořádané 13. 6. 2024 v Praze Mezinárodní obchodní komorou ČR. Projev...

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

4. června 2024 / V rámci sdružení soutěžitelů může snadno dojít k narušení soutěže, za které hrozí sankce Profesní sdružení soutěžitelů, tedy formální i neformální svazy, spolky, asociace, komory, cechy či unie sdružující minimálně dva vzájemné konkurenty na trhu, se často, mnohdy i nevědomě...

30. května 2024 / Keynote speech předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Výzvy soutěžního práva 2024 (konference organizovaná Spolkem pro soutěžní právo a regulaci se uskutečnila 30. 5. 2024 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

30. května 2024 / ÚOHS povolil fúzi v mlékárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnosti ALIMPEX FOOD, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

28. května 2024 / Také sport podléhá pravidlům hospodářské soutěže, vysvětluje nejnovější informační list ÚOHS Celá Česká republika žije v posledních dnech hokejem. Sport však nepřináší jen zábavu, ale jedná se v řadě aspektů také o ekonomickou aktivitu, která podléhá obecným pravidlům hospodářské...

24. května 2024 / Skupina CEIP může získat kontrolu nad dodavateli komplexních řešení v oblasti čistých prostor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti CEIP Cleanroom services s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad skupinou BLOCK, konkrétně nad společnostmi...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz