Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci

5. 6. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej s jejími odběrateli a do budoucna zakázal plnění těchto dohod. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci.

Úřad výši pokuty výrazně snížil za nadstandardní spolupráci soutěžitele, spočívající mj. i v jeho přiznání k vytýkanému jednání a v popsání a doložení protisoutěžního jednání, stejně jako za jím nově zavedený compliance program. K dalšímu snížení pokuty rovněž přispělo využití procedury narovnání. Jedná se o další případ, ve kterém Úřad snížením sankce ocenil snahu vyšetřovaného soutěžitele o rychlé a efektivní vyřešení věci.

Společnost TENESCO stanovovala v období od 28. 3. 2018 do 15. 9. 2021 svým odběratelů minimální maloobchodní ceny u dodávaných krmiv a pamlsků pro psy a kočky, kontrolovala dodržování těchto cen odběrateli a vyzývala je k navýšení cen na jí stanovenou úroveň. Dodavatelé na tyto výzvy v uvedeném období přistupovali, o čemž svědčí mj. sladěnost prodejních cen zboží. Zakázané dohody byly prokazatelně opakovaně plněny, čímž došlo k narušení hospodářské soutěže na území České republiky na trzích krmiv pro psy a krmiv pro kočky.

Správní řízení Úřad zahájil na základě důvodného podezření o protisoutěžním jednání společnosti TENESCO, jež vyplynulo z informací a podkladů zajištěných v rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti, jejího odběratele a z cenového srovnání provedeného Úřadem u vybraných produktů této komodity. Společnost TENESCO bezprostředně po zahájení správního řízení podnikla kroky k nápravě svého jednání, aktualizovala obchodní podmínky, v nichž zdůraznila plnou kompetentnost odběratelů ve stanovování výše konečných prodejních cen spotřebitelům.

Případ je prvním výsledkem série místních šetření, která byla v roce 2021 uskutečněna u řady soutěžitelů působících v oblasti krmiv pro zvířata.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/077 – S0106/2022

9. května 2024 / Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

2. května 2024 / Fond Genesis může převzít skupinu Schulte Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů SC Czech AGT, a.s., a Schulte Group a.s. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení...

26. dubna 2024 / Frutu Podivín kupuje společnost CE FMCG, ÚOHS fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost CE FMCG, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

25. dubna 2024 / ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí...

23. dubna 2024 / EP ENERGY TRADING porušil zákon, když uskutečnil spojení s Gazela Energy bez povolení Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pokutu ve výši 18 840 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení...

22. dubna 2024 / Fúze v oblasti prodeje, servisu a pronájmu osobních automobilů povolena Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost AutoWallis Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság získat...

19. dubna 2024 / SC Czech může posílit v oblasti kovodělného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost SC Czech AHP, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz