Seznam může převzít kontrolu nad deníkem Právo a webem Novinky.cz, spojení nezmění situaci na trhu

30. 6. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má Seznam.cz média, a.s., možnost získat výlučnou kontrolu nad Silky s.r.o. Prvostupňové rozhodnutí již nabylo právní moci.

Společnost Seznam média náleží do podnikatelské skupiny Seznam.cz, a.s., jejíž činnost je zaměřena zejména na poskytování služby vyhledávání na internetu, poskytování online zpravodajství, poskytování online reklamního prostoru a poskytování dalších služeb informační společnosti. Společnost Seznam provozuje ve spojitosti s výše uvedenými činnostmi řadu internetových stránek (např. Seznam.cz, Novinky.cz, Sport.cz, Super.cz, Prozeny.cz, SeznamZpravy.cz, Zbozi.cz, Sauto.cz, Sreality.cz, Firmy.cz, Mapy.cz). Skupina provozuje také rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím rozhlasových stanic Expres FM a Classic Praha a Televize Seznam.

Společnost Silky je holdingovou společností vykonávající výlučnou kontrolu nad společností Borgis, která je vydavatelem deníku Právo, přičemž je rovněž tvůrcem jeho obsahu, a současně působí v oblasti poskytování reklamního prostoru v periodickém tisku. Již před uskutečněním posuzovaného spojení dodávala společnost Borgis skupině Seznam zpravodajský obsah, který je pak umístěn na internetových stránkách Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz vlastněných a provozovaných skupinou Seznam.

Po přezkoumání situace na jednotlivých relevantních trzích dospěl Úřad k závěru, že aktivity spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají.

Na trzích vydávání periodického tisku a poskytování reklamního prostoru v periodickém tisku v České republice působí pouze společnost Borgis a nedochází tedy k jakémukoliv horizontálnímu překryvu spojujících se soutěžitelů.   

V oblasti online zpravodajství společnost Borgis nevystupuje jako konkurent skupiny Seznam, nýbrž jako smluvní dodavatel obsahu pro zpravodajské servery Novinky.cz, Sport.cz a Super.cz provozované skupinou Seznam, přičemž tato smluvní spolupráce je dlouhodobého charakteru. V důsledku realizace navrhované transakce tak v oblasti poskytování online zpravodajství nedochází k žádné podstatné změně.

Na trhu poskytování online zpravodajství v České republice dosahuje skupina Seznam velmi významného postavení, avšak v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedochází k překrytí činností spojujících se soutěžitelů a situace na tomto trhu zůstane i po uskutečnění spojení beze změny. Společnost Borgis také nepůsobí v oblasti online reklamy, tudíž ani v této oblasti nedojde k navýšení tržního podílu skupiny Seznam. Stejná situace je také na trzích rozhlasového vysílání a poskytování reklamy v rozhlase a televizního vysílání a poskytování reklamního prostoru prostřednictvím televizního vysílání.

Úřad se v rámci správního řízení podrobně zabýval také provozováním služby Newsfeed, což je online platforma skupiny Seznam agregující redakční obsahy třetích stran v České republice. Prostřednictvím této služby společnost Seznam na základě smluv se třetími stranami nabízí a doporučuje obsah z českého internetu tak, aby návštěvníci portálu společnosti Seznam nacházeli články dle svých preferencí a dle zpravodajské důležitosti, kterou pro ně konkrétně mají. V rámci této služby společnosti Seznam je doporučován a zveřejňován jak obsah umístěný na internetových stránkách třetích stran, tak na internetových stránkách provozovaných společností Seznam. I zde však Úřad konstatoval, že v důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů nedochází v souvislosti se službou Newsfeed k žádným změnám.

Na základě výše uvedených zjištění Úřad spojení povolil, protože v jeho důsledku nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v důsledku vzniku či posílení dominantního postavení skupiny Seznam na žádném z transakcí dotčených trhů ani jinou formou.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/093 – S0626/2022

 

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

9. dubna 2024 / Díky zásahu ÚOHS umožní Zásilkovna sdílet výdejní místa konkurenci, zvýší se tak výběr pro spotřebitele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal závazky společnosti Zásilkovna s.r.o., v nichž se zavázala, že změní své smluvní podmínky pro provozovatele výdejních míst tak, aby tyto...

8. dubna 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti obranného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost Piombino Group, a. s., která je součástí téhož podnikatelského...

5. dubna 2024 / Další distributor krmiv zakazoval nižší ceny, za omezování soutěže zaplatí přes 8 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti Dibaq a.s. pokutu ve výši 8 656 000 korun za uzavírání zakázaných dohod o určování cen pro...

4. dubna 2024 / Úřad povolil spojení AŽD Praha se soutěžiteli Scarus Group a COLSYS Nemovitostní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, jímž povolil soutěžiteli AŽD Praha s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad společnostmi Scarus Group a.s. a COLSYS Nemovitostní...

3. dubna 2024 / Úřad uložil pokutu 72 milionů korun distributorovi výrobků Moulinex, Rowenta, Krups či Tefal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Groupe SEB ČR s.r.o. pokutu ve výši 72 333 000 korun za zakázané dohody o určování cen pro další prodej, jejichž prostřednictvím...

2. dubna 2024 / Vlastník Datartu může získat výlučnou kontrolu nad řetězcem obchodů Electro World Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů, v jehož důsledku získá společnost HP Invest a.s. výlučnou kontrolu nad soutěžitelem...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz