Úřad uložil vysoké pokuty za kartel v zakázce na zabezpečení železničních přejezdů

20. 9. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil účastníkům řízení AK signal Brno a.s., SIGNALBAU a.s. a STARMON s.r.o. pokuty v celkové výši 51 522 000 korun za účast v kartelové dohodě o veřejné zakázce (tzv. bid rigging).

Účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání s Úřadem a přiznali spáchání protisoutěžního jednání, nicméně dva z nich podali rozklad proti výši pokuty. Jedná se o první ze série případů, které Úřad v této oblasti vyšetřuje.

Uvedené společnosti porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když v dubnu 2015 koordinovaly účast a nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) – Dobříš“, kterou zadávala Správa železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic). Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podalo sdružení Společnost „Vrané nad Vltavou – Dobříš“, jehož hlavním členem byl soutěžitel AK signal Brno a.s. Takto dohodnuté nabídky byly následně podány.

Úřad ve správním řízení prostřednictvím detailní analýzy nabídek prokázal, že uvedení soutěžitelé v rozporu se zákonem jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž.

Výše uložených pokut není v daném případě založena na obratu pachatelů, ale na hodnotě ovlivněné zakázky, která činila celkem 210 477 375 Kč. Úřad vzal nicméně v potaz, že účastníci řízení prohloubili své soutěžní compliance programy a vyhověli podmínkám pro narovnání. Konečná výše sankcí tak dosáhla 17 174 000 korun pro každého člena kartelu. Účastníci řízení AK signal Brno a STARMON podali proti výši pokuty rozklad.

Bid rigging je druh kartelových dohod, které jsou uzavírány v souvislosti s veřejnými či soukromými zakázkami. Uchazeči o zakázku namísto soutěže mezi sebou uzavřou dohodu, aby zakázku získal předem určený člen kartelu, případně aby současně dosáhli navýšení nabídkové ceny. Ostatní uchazeči podávají tzv. krycí nabídky, aby bylo zachováno zdání soutěže. Bid rigging je nezákonný, protože narušuje principy spravedlivé hospodářské soutěže a vede k vyšším cenám pro veřejnost nebo pro organizace, které zakázky zadávají.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/128 – S205/2021

 

17. července 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti výroby podvozků pro železniční nákladní vozy a osobní automobily Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti Optifin Invest, s. r. o. (Optifin), a BUDAMAR LOGISTICS, a. s. (BUDAMAR), mají získat možnost...

15. července 2024 / SAB Financial Group může získat výlučnou kontrolu nad TRINITY BANK Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost SAB Financial Group, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat...

10. července 2024 / Veřejná konzultace k navrhovaným změnám v oblasti spojování soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou konzultaci k možné revizi pravidel pro povolování spojení soutěžitelů. Navrhovaná revize se týká jak zákonné úpravy obsažené...

1. července 2024 / Úřad zahájil dvě správní řízení v oblasti hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v minulých dnech dvě správní řízení, v jejichž rámci prověřuje možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

27. června 2024 / Úřad provedl neohlášené místní šetření u telekomunikační společnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uskutečnil v tomto týdnu neohlášené místní šetření u soutěžitele působícího v oblasti telekomunikací. Inspekce byla provedena za účelem prověření

27. června 2024 / Úřad detailně prověří stav konkurence v oblasti výroby a off-trade prodeje nealkoholických nápojů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje sektorové šetření v oblasti prodeje nealkoholických nápojů prostřednictvím off-trade[1] prodejního kanálu, konkrétně v rámci prodeje...

21. června 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti živočišné a rostlinné zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku dvě fyzické osoby (J. T. a L. Š.) získají možnost prostřednictvím...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz