Úřad vyřešil první případy možných zakázaných dohod na trhu práce, zatím bez uložení pokuty

19. 10. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních ustanovení týkajících se zaměstnaneckých konkurenčních doložek v etických kodexech Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, z.s. a Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s. Oba případy byly vyřešeny prostřednictvím tzv. soutěžní advokacie, tedy bez zahájení správních řízení.

Úřad vydal letos v květnu informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“, který se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních dohod o sjednocení mezd či dalších zaměstnaneckých benefitů (tzv. wage-fixing) nebo o nepřetahování zaměstnanců (tzv. no-poaching), a upozornil, že se v rámci svých priorit hodlá zaměřit i na tyto dohody. Úřad v této souvislosti rovněž deklaroval, že vzájemné závazky nenajímat zaměstnance druhé strany dohody mohou vést k narušení hospodářské soutěže a Úřad na ně pohlíží jako na de facto dohody o rozdělení trhu a nákupních zdrojů.

V daném případě Úřad prováděl z vlastní iniciativy šetření týkající se možných protisoutěžních ustanovení, která měla sdružení ve svých etických kodexech. Etické kodexy zakládaly členům sdružení povinnost „ve firemních společenských smlouvách a zaměstnaneckých smlouvách využívat v co nejširším měřítku konkurenční doložku.“ Za problematické považuje Úřad nikoliv samotné sjednání konkurenčních doložek, nýbrž unifikaci chování jednotlivých členů sdružení (vzájemných konkurentů) v soutěži o zaměstnance, ke které prostřednictvím etických kodexů dochází. Dle Úřadu by zmíněné jednání mohlo představovat zakázané rozhodnutí sdružení směřující k zákazu přetahování zaměstnanců mezi jeho členy (zaměstnavateli), resp. dohodu o nepřetahování zaměstnanců ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS.

Na základě výzvy Úřadu přistoupila obě sdružení k odstranění problematických ustanovení z etických kodexů a informovala své členy o provedených změnách.

Úřad se rozhodl v těchto případech nezahajovat správní řízení. V prvé řadě zohlednil, že se jedná o první případy týkající se dohod na trhu práce a specifičnost daných ustanovení. Dále zohlednil ochotu a úsilí uvedených sdružení bezodkladně přijmout nápravná opatření vedoucí k eliminaci podezření z narušení hospodářské soutěže v dotčených oblastech.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/146

 

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci ICC Czech the Antitrust Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna přednesl keynote speech na konferenci Czech The Antitrust pořádané 13. 6. 2024 v Praze Mezinárodní obchodní komorou ČR. Projev...

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

4. června 2024 / V rámci sdružení soutěžitelů může snadno dojít k narušení soutěže, za které hrozí sankce Profesní sdružení soutěžitelů, tedy formální i neformální svazy, spolky, asociace, komory, cechy či unie sdružující minimálně dva vzájemné konkurenty na trhu, se často, mnohdy i nevědomě...

30. května 2024 / Keynote speech předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Výzvy soutěžního práva 2024 (konference organizovaná Spolkem pro soutěžní právo a regulaci se uskutečnila 30. 5. 2024 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

30. května 2024 / ÚOHS povolil fúzi v mlékárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnosti ALIMPEX FOOD, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

28. května 2024 / Také sport podléhá pravidlům hospodářské soutěže, vysvětluje nejnovější informační list ÚOHS Celá Česká republika žije v posledních dnech hokejem. Sport však nepřináší jen zábavu, ale jedná se v řadě aspektů také o ekonomickou aktivitu, která podléhá obecným pravidlům hospodářské...

24. května 2024 / Skupina CEIP může získat kontrolu nad dodavateli komplexních řešení v oblasti čistých prostor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti CEIP Cleanroom services s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad skupinou BLOCK, konkrétně nad společnostmi...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz