Svatomartinská konference 2023 - zahajovací projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny

8. 11. 2023
Úvodní slovo předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny na Svatomartinské konferenci 2023, která probíhá ve dnech 8. a 9. listopadu v Brně.

Dámy a pánové, zahajuji již třetí Svatomartinskou konferenci a každé z těchto úvodních vystoupení bylo poznamenáno jistou dávkou pesimismu pramenícího z neradostné ekonomické situace. V roce 2021 se jednalo zejména o dozvuky covidu, o rok později o vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině a s ní spojené otřesy na trzích. Obě události se pak přelily do vysoké inflace, jež byla hlavním ekonomickým tématem v roce letošním. Hlavní tíha boje s inflací spočívá zejména na centrální bance a v menší míře na makroekonomických opatřeních vlády. Přesto jsme se situací zabývali také. Podobně jako další soutěžní úřady v Evropské unii jsme po rychlém sektorovém šetření dospěli k závěru, že za prudkým růstem cen potravin stojí především externí vlivy v podobě vysokých cen energií i dalších vstupů. Nenašli jsme indicie konkrétních narušení soutěže, ať už v podobě kartelových dohod nebo zneužití dominantního postavení, jež by umožnily náš okamžitý zásah, údaje z řady trhů však svědčí o zvýšené míře koncentrace. Ta sice nedosahuje hranice dominance, může však přinejmenším vést k diskuzi, zda má soutěžní úřad k dispozici dostatečné nástroje pro ovlivnění trhů. Inflační vlna se však nesmí stát důvodem k zatracování tržního prostředí bez jasných důkazu o jeho disfunkci, resp. ke snahám více regulovat trhy tam, kde to není naprosto nezbytné.

Protože jsem již zmínil zrychlené sektorové šetření v oblasti potravin, nemohu vynechat ani dokončení několikaletého šetření v oblasti distribuce léčiv. V jeho rámci jsme shromáždili rozsáhlá tržní data od všech zainteresovaných subjektů a vyhodnotili je ze soutěžního hlediska, a to i na základě zkušeností z obdobných zahraničních studií. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejkvalitnější analýzu daných trhů, kterou jsme doplnili o řadu doporučení, která směřují k rozvoji hospodářské soutěže v této oblasti. Úřad hodlá v trendu sektorových šetření a monitoringu významných trhů pokračovat a již teď mohu oznámit, že se hodláme zaměřit s dalším rozsáhlým sektorovým šetřením na oblast odpadového hospodářství.

Nemohu opominout, že v letošním roce konečně byla dokončena dlouho připravená novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže, která zejména transponovala směrnici ECN+. Přinesla však také další změny, například v souvislosti s §19a, pokutami pro sdružení soutěžitelů, narovnáním či leniency nebo tolik diskutovanou možnost využívat přepisy policejních odposlechů. Věřím, že novela nám umožní lépe a ještě efektivněji vymáhat soutěžní právo, resp. chránit hospodářskou soutěž. Tuto novelu včetně upravených soft law oznámení Úřadu budeme ostatně probírat i na workshopu v druhém dni této konference a jsem si jist, že řada z vás se bude chtít k této iniciativě vyjádřit, tedy se těším na intenzivní diskuzi.

V této souvislosti připomenu, že právě na loňské konferenci jsme oznámili, že budeme poskytovat slevu z pokuty za zavedení nebo rozšíření soutěžního compliance programu. Od té doby byla využita tato nabídka v mnoha správních řízeních, v nichž padlo rozhodnutí. Neznamená to však, že přijmeme jako compliance cokoliv. V jednom z nejnovějších případů jsme předložené dokumenty jako funkční program neuznali a ke snížení pokuty jsme nepřistoupili. V současné době také připravujeme podrobnější pravidla, jak budeme compliance uznávat, aby byl postup Úřadu pro účastníky řízení v tomto ohledu předvídatelný.

Hovořil jsem teď o pomyslném cukru, ale samozřejmě v naší výbavě máme i bič a v budoucnu jej hodláme použít s vyšší razancí než doposud. V průběhu října jsme předložili k veřejné konzultaci revizi metodiky trestů za protisoutěžní jednání, která mimo jiné zahrnuje také podstatné navýšení pokut za nejzávažnější protisoutěžní jednání, především horizontální tvrdé kartely. Kartel se prostě nesmí vyplatit a trest za něj musí odstrašovat

Co se týče rozhodovací činnosti v letošním roce, shrnutí i výběr nejzajímavějších kauz uslyšíte především v prvním panelu této konference. Přesto prozradím, že jsme uložili pokuty v nadprůměrné výši a především, že většina z nich díky efektivnímu využívání narovnání nabyla právní moci už v prvním stupni. Vydali jsme první rozhodnutí v sérii bid riggingových případů týkajících se zakázek na rekonstrukce a zabezpečení železničních přejezdů a další budou následovat v příštích měsících. Stále také neustává příděl vertikálních dohod typu RPM, na které narážíme prakticky všude s tím, že prakticky pokrývají celé sektory a v jejich důsledku, díky jejich síti, chcete-li, dochází k výraznému snížení soutěže nejen v rámci značky, ale i mezi značkami navzájem. V této oblasti se k nám navíc poslední dobou začínají připojovat kolegové z dalších soutěžních úřadů, kdy vidíme, že dohody typu RPM začínají trestat i další členské státy.

Až do druhého stupně doputovaly dva případy porušení soutěžních pravidel ze strany hlavního města Prahy. Přestože nešlo o vysoké sankce, z hlediska doktrinálního považuji v těchto rozhodnutích za velmi zajímavé především podrobné vysvětlení náhledu na absorpci a recidivu u překrývajících se trvajících přestupků. V budoucnu, jak jsme již avizovali v průběhu přijímání novely i na odborných fórech a konferencích, hodláme při podezření na porušení § 19a více využívat nových možností zavedených novelou zákona. Především půjde o závazky, kdy se budeme snažit dosáhnout odstranění z obav z možného narušení soutěže bez ukládání sankcí. Přesto, pokud nebudeme v rozumné době vidět snahu a možnost takového řešení dosáhnout, nebudeme váhat k sankci přikročit.

V letošním roce jsme otevřeli také nové téma –zakázané dohody na pracovních trzích, tzv. no-poaching a wage-fixing kartely. Vydali jsme informační list, kde jsme tuto problematiku podrobně popsali, včetně konkrétních případů, jak k tomuto protisoutěžnímu jednání může docházet. Současně jsme avizovali, že se hodláme těmito dohodami dlouhodobě zabývat, tedy že je budeme aktivně vyhledávat. Před několika dny jsme oznámili první dokončené případy v této oblasti, které jsme zatím vyřešili tzv. soutěžní advokacií bez zahájení správního řízení.

Pokud jde o témata budoucí, tím největším aktuálně plánovaným je důkladná revize systému přezkumu kontroly koncentrací, a to i ve spolupráci s akademickou obcí, odborníky na soutěž, ale i dalšími stakeholdry. Chceme v průběhu příštího roku připravit systémovou změnu, kterou bychom rádi na počátku následujícího volebního období předložili do legislativního procesu.

Rovněž se již aktuálně věnujeme problematice hospodářské soutěže ve sportu, kde jsme v poslední době řešili několik případů souvisejících s prodejem práv na přenosy ze sportovních utkání. Navíc jsme si vědomi, že tato problematika je aktuální na unijní úrovni, což ilustruje např. případ UEFA vs. Superleague, ale i další kauzy z jiných členských států. Plánujeme v této oblasti podobně jako u no-poachingu, na počátku příštího roku shrnout sportovně-soutěžní problematiku v informačním listu.

Tímto se dostáváme k programu letošní Svatomartinské konference, který ze zmíněných témat vychází. Na začátku vás pochopitelně čeká tradiční shrnutí nejvýznamnějších novinek z činnosti soutěžních úřadů, tradičně českého, slovenského a Evropské komise, a kromě nich se letos můžete těšit i na aktuality z Lotyšska. Poté bude mít slovo pan předseda NSS Karel Šimka a hned po přestávce přejdeme k zmíněné hospodářské soutěži a sportu. Na závěr dnešního dne budeme hovořit o budoucnosti přezkumu spojování soutěžitelů. Zítra vás pak čeká oblast významné tržní síly a workshop týkající se novely ZOHS.

Dámy a pánové, velice si vážíme Vaší návštěvy a vynasnažíme se, aby čas strávený na této konferenci byl maximálně přínosný pro Vaši praxi. Věřím, že se budete hojně zapojovat do diskuze k jednotlivým tématům, abychom od Vás získali co nejpřesnější zpětnou vazbu a navzájem si vyjasnili své postoje a stanoviska. Přeji Vám všem příjemně strávené konferenční dny.

 

Tiskové zprávy ÚOHS
23/158

16. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti poskytování služeb energetického outsourcingu na území Polska Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení na základě návrhu společností TEDOM, a. s., a POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA spojení soutěžitelů, v jehož...

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

14. února 2024 / Metodický den o novele zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve spolupráci se společností EVERESTA metodický den zaměřený na novinky v oblasti práva hospodářské soutěže. Online seminář se uskuteční...

13. února 2024 / Úřad uložil rekordní pokutu 125 milionů korun za protisoutěžní jednání společnosti ELECTROLUX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal společnost ELECTROLUX, s.r.o., pokutou ve výši 125 404 000 korun za dlouholeté protisoutěžní jednání. Společnost ELECTROLUX se k porušení...

8. února 2024 / Předseda Úřadu zohlednil mimořádnou situaci za pandemie a významně zredukoval pokutu pro XXXLutz Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna částečně vyhověl rozkladu společnosti XLCEE-Holding GmbH, která provozuje řetězce prodejen s nábytkem značek XXXLutz, Möbelix...

6. února 2024 / Úřad povolil převzetí fotbalové Slavie Praha Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti Fulleren a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžiteli SK Slavia Praha - fotbal a.s. a Eden Arena, a.s...

31. ledna 2024 / Řada doporučení Úřadu byla zapracována do nové lékové legislativy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokončil začátkem minulého roku sektorové šetření v oblasti distribuce léčivých přípravků a na základě jeho výsledků navrhl řadu doporučení...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz