Za kartel při modernizace železničních přejezdů uložil Úřad pokuty společnostem KTA Technika a První SaZ Plzeň

14. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem KTA technika, s.r.o., a První SaZ Plzeň a.s (dále jen „KTA Technika“ a První SaZ“) pokuty v celkové výši 3 173 000 korun za uzavírání zakázaných dohod souvisejících s veřejnými zakázkami (tzv. bid rigging).

Obě společnosti se v rámci narovnání s Úřadem k porušení zákona přiznaly a následně nepodaly proti rozhodnutí rozklad. Jedná se o druhý případ ze série šetření bid riggingových kartelů v oblasti zakázek na železnici. Rozhodnutí již je pravomocné.

Úřad v rámci správního řízení zjistil, že uvedení soutěžitelé jednali ve vzájemně shodě, když v květnu 2015 koordinovali svou účast a nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdružice“, které zadávala někdejší Správa železniční dopravní cesty (nynější Správa železnic). Cílem protisoutěžního jednání bylo, aby nejvýhodnější nabídku podala společnost KTA technika. Sladěné nabídky byly následně skutečně podány. Koordinaci jednání Úřad prokázal zejména prostřednictvím shod v nabídkách a identických metadat u některých dokumentů z nabídek obou soutěžitelů. Postup společností KTA technika a První SaZ narušil hospodářskou soutěž a znamenal tedy porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Výsledná výše pokut činí 1 670 000 Kč pro společnost KTA technika a 1 503 000 Kč pro První SaZ. Při ukládání pokut Úřad vycházel z hodnoty veřejné zakázky, která byla kartelem ovlivněna a jejíž výše činila bezmála 19 milionů korun bez DPH. Účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání, za což jim byly sníženy pokuty o 20 %. Soutěžiteli První SaZ byla nadto pokuta snížena díky zavedení efektivního compliance programu. U společnosti KTA technika Úřad vyhodnotil předložené informace a dokumenty jako nedostatečné k prokázání zavedeného compliance programu v oblasti hospodářské soutěže a pokutu v tomto případě nesnížil.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/165 – S0347/2021

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

17. června 2024 / Úřad povolil výrobci tepelných čerpadel a klimatizací Toshiba převzít výhradního distributora značky v ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů Carrier Global Corporation a AIR-COND International GmbH (dále jen Carrier a AIR-COND), k němuž dochází zejména v oblasti...

17. června 2024 / ÚOHS provedl místní šetření u dodavatelů ŘSD Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uskutečnil v minulém týdnu neohlášená místní šetření u společností, které působí v oblasti dodávek techniky pro Ředitelství silnic a dálnic

14. června 2024 / Zástupci ÚOHS jednali v Bratislavě s kolegy z Protimonopolného úradu SR V tomto týdnu proběhlo pravidelné koordinační jednání mezi českým a slovenským soutěžním úřadem

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci ICC Czech the Antitrust Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna přednesl keynote speech na konferenci Czech The Antitrust pořádané 13. 6. 2024 v Praze Mezinárodní obchodní komorou ČR. Projev...

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

4. června 2024 / V rámci sdružení soutěžitelů může snadno dojít k narušení soutěže, za které hrozí sankce Profesní sdružení soutěžitelů, tedy formální i neformální svazy, spolky, asociace, komory, cechy či unie sdružující minimálně dva vzájemné konkurenty na trhu, se často, mnohdy i nevědomě...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz