Předseda Úřadu uložil finální pokuty téměř 43 milionů korun za kartel v zakázce na zabezpečení přejezdů

21. 12. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uložil společnostem AK signal Brno a.s., SIGNALBAU a.s. a STARMON s.r.o. pravomocně pokuty v celkové výši 42 933 000 korun za účast v kartelové dohodě týkající se zakázky na zabezpečení železničních přejezdů.

Předseda Úřadu částečně vyhověl podaným rozkladům a sankce pro každého z účastníků řízení snížil o necelé tři miliony korun.

Uvedené společnosti porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když v dubnu 2015 koordinovaly účast a nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) – Dobříš“, kterou zadávala Správa železniční dopravní cesty (dnes Správa železnic). Cílem dohody bylo, aby nejvýhodnější nabídku podalo sdružení Společnost „Vrané nad Vltavou – Dobříš“, jehož hlavním členem byl soutěžitel AK signal Brno a.s. Takto dohodnuté nabídky byly následně podány. Úřad ve správním řízení prostřednictvím detailní analýzy nabídek prokázal, že uvedení soutěžitelé v rozporu se zákonem jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž.

Uvedené firmy se k protisoutěžnímu jednání přiznaly, dvě z nich však podaly rozklady proti výši pokut, které v prvostupňovém rozhodnutí dosahovaly výše 17 174 000 Kč pro každého z účastníků. Předseda Mlsna vyhověl námitkám rozkladů, když konstatoval, že Úřad sice při stanovení výše pokut nepřekročil zákonný rámec a nejednalo se ani o zneužití správního uvážení, avšak individuální závažnost přestupku vyhodnotil bez přesvědčivého důvodu jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti obdobných případech s obdobnými skutkovými okolnostmi. Pokuty v nové výši dosahují 14 311 000 korun pro každého z účastníků.

V daném případě se jednalo o kartelovou dohodu typu bid rigging, které jsou uzavírány v souvislosti s veřejnými či soukromými zakázkami. Uchazeči o zakázku namísto soutěže mezi sebou uzavřou dohodu, aby zakázku získal předem určený člen kartelu a aby současně dosáhli navýšení nabídkové ceny. Ostatní uchazeči podávají tzv. krycí nabídky, aby bylo zachováno zdání soutěže. Bid rigging je nezákonný, protože narušuje principy spravedlivé hospodářské soutěže a vede k vyšším cenám pro veřejnost a pro organizace, které zakázky zadávají.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/190 – R0126/2023

 

29. února 2024 / Fúze v oblasti finishingu povolena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti První novinová společnost a.s. (PNS) a EMMA ALPHA HOLDING...

29. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti velkoobchodu s masem, rybami a pohostinství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o. (Krote) získat možnost výlučně kontrolovat...

27. února 2024 / Úřad povolil spojení společnosti Jan Becher-Karlovarská Becherovka se společností MASPEX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (MASPEX) a Jan Becher – Karlovarská...

26. února 2024 / ÚOHS se dohodl s hl. m. Prahou na spravedlivé a nediskriminační regulaci venkovní reklamy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou (dále jen „HMP“), poté co přijal závazky navržené hlavním městem ve prospěch zachování...

16. února 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti poskytování služeb energetického outsourcingu na území Polska Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení na základě návrhu společností TEDOM, a. s., a POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA spojení soutěžitelů, v jehož...

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

14. února 2024 / Metodický den o novele zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve spolupráci se společností EVERESTA metodický den zaměřený na novinky v oblasti práva hospodářské soutěže. Online seminář se uskuteční...

13. února 2024 / Úřad uložil rekordní pokutu 125 milionů korun za protisoutěžní jednání společnosti ELECTROLUX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal společnost ELECTROLUX, s.r.o., pokutou ve výši 125 404 000 korun za dlouholeté protisoutěžní jednání. Společnost ELECTROLUX se k porušení...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz