Úřad rozkryl a potrestal další kartelovou dohodu mezi stavebními firmami

9. 5. 2024
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil stavebním společnostem B.H.S. BOHEMIA, a.s., SEŽEV facility s.r.o., COMMODUM, spol. s r.o. a Hroší stavby Morava a.s. pokuty v celkové výši 7 442 000 korun za účast v kartelových dohodách týkajících se veřejných zakázek na stavební práce. Rozhodnutí už je pravomocné, účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání a nepodali rozklad.

Uvedené společnosti se nezákonně domlouvali na své účasti a nabídkách ve veřejných zakázkách Správy železnic zadávaných v roce 2015, konkrétně „Bourací práce na budovách ve správě OŘ Brno“ (B.H.S. BOHEMIA, a.s. + SEŽEV facility s.r.o.), „Okrouhlice, budova RZZ – oprava objektu“ (B.H.S. BOHEMIA, a.s, + COMMODUM, spol. s r.o.) a „Tišnov, budova RZZ – oprava vnějšího pláště“ (B.H.S. BOHEMIA, a.s. + Hroší stavby Morava a.s.). Předem sladěné nabídky následně členové kartelu podali zadavateli, čímž jednali ve vzájemné shodě s cílem narušit hospodářskou soutěž.

Úřad v nabídkách jednotlivých soutěžitelů objevil indexaci jednotlivých položkových cen a po provedeném dokazování dospěl k závěru, že tato indexace musela být výsledkem dohod účastníků řízení.

Při ukládání pokut Úřad vycházel z hodnoty veřejných zakázek, které byly předmětem zakázané dohody. Soutěžiteli B.H.S. BOHEMIA, a.s., byla sankce zvýšena za účast ve všech třech dohodách o 25 a 20 %. Dalším účastníkům byly pokuty navýšeny tak, aby činily alespoň 0,5 % celkového čistého obratu soutěžitele a plnily svou represivní funkci. Všichni účastníci řízení splnili podmínky pro narovnání, za což jim byly sankce o 20 % sníženy. Soutěžitelé B.H.S. BOHEMIA, a.s., a Hroší stavby Morava a.s. dosáhli také dalšího snížení pokuty, když zavedli účinný compliance program, který je prevencí případného budoucího porušení soutěžního práva.

Výše pokut pro jednotlivé účastníky kartelu činí:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.                     538 000 Kč

SEŽEV facility s.r.o.                         2 052 000 Kč

COMMODUM, spol. s r.o.            1 761 000 Kč

Hroší stavby Morava a.s.              3 091 000 Kč

Tiskové oddělení ÚOHS
24/078 – S0570/2022

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

2. května 2024 / Fond Genesis může převzít skupinu Schulte Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů SC Czech AGT, a.s., a Schulte Group a.s. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení...

26. dubna 2024 / Frutu Podivín kupuje společnost CE FMCG, ÚOHS fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost CE FMCG, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat společnost...

25. dubna 2024 / ČEZ může převzít distribuci tepla v Chomutově, musí však do budoucna umožnit připojení dalších dodavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil pod podmínkou splnění závazků spojení ČEZ Teplárenská, a.s., a ACTHERM Distribuce s.r.o. (dále jen ČEZ Teplárenská a ACTD). Rozhodnutí...

23. dubna 2024 / EP ENERGY TRADING porušil zákon, když uskutečnil spojení s Gazela Energy bez povolení Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pokutu ve výši 18 840 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení...

22. dubna 2024 / Fúze v oblasti prodeje, servisu a pronájmu osobních automobilů povolena Úřadem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost AutoWallis Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság získat...

19. dubna 2024 / SC Czech může posílit v oblasti kovodělného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost SC Czech AHP, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

18. dubna 2024 / Úřad zahajuje sektorové šetření odpadového hospodářství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje rozsáhlé sektorové šetření v oblasti nakládání s odpady. V průběhu následujících dvou let získá informace od všech relevantních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz