Cukrovary TTD podporu nedostanou

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 27. dubna 2004 nepovolil výjimku ze zákazu veřejné podpory pro společnost Cukrovary TTD a.s.

Formou veřejné podpory měla být sleva na dani z příjmů udělená na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu.

Společnost Cukrovary TTD má v úmyslu investovat do vybudování závodu na zpracování cukrové řepy a výrobu cukru, a to do rozšíření stávajících zpracovatelských a výrobních kapacit formou pořízení nového strojního zařízení pro provozní jednotky společnosti v lokalitě Dobrovice, České Meziříčí a Mělník. Investice v Dobrovici má být z velké části ukončena do října 2004. V dalších letech se počítá s rozšířením výrobních kapacit v cukrovaru České Meziříčí a zkvalitněním balení cukru v Mělníku. Přitom nárůst zpracovatelské kapacity v cukrovarech v Dobrovici a v Českém Meziříčí má být kompenzován omezením zpracování cukrové řepy v cukrovaru v Mělníku, jehož činnost bude zaměřena pouze na balení cukru. Celková kapacita zpracování cukrové řepy ve společnosti Cukrovary TTD tak zůstane beze změny. Příjemce veřejné podpory nevytvoří v rámci investice žádná nová přímá pracovní místa.

V případě navrhované investice společnosti Cukrovary TTD a.s. se nejedná o podporu pro počáteční investice, nýbrž o operativní podporu, u které však nebyly splněny podmínky pro její poskytnutí a nelze proto povolit výjimku z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Úřad dospěl k závěru, že poskytnutím uvedené operativní podpory by její příjemce získal výhodu, která by nebyla vyvážena přínosem investičního projektu pro regionální rozvoj.

STATISTIKA

ÚOHS svými rozhodnutími z oblasti veřejné podpory v letošním roce (do konce dubna) nepovolil celkem 7 veřejných podpor (dále např.: společnostem Plzeňský Prazdroj, OKD a dalším). Celkem bylo v roce 2004 v dané oblasti vydáno 144 rozhodnutí. Povoleno s podmínkami bylo 91 případů, bez podmínek 6, zastaveno bylo 33 řízení, ostatních bylo 7.

Rozhodovací pravomoci v oblasti posuzování slučitelnosti veřejné podpory s evropskými pravidly přecházejí po vstupu ČR do EU z ÚOHS na Evropskou komisi. ÚOHS však bude nadále monitorovat plnění podmínek rozhodnutí, která vydal. Na základě nového zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory bude ÚOHS plnit centrální poradenskou, konzultační, monitorující a koordinační funkci.

Odbor tisku a informací ÚOHS

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz