Evropská komise schválila český program na podporu výroby biometanu

1. 11. 2023
Evropská komise schválila České republice program v hodnotě 2,4 miliardy eur (60 mld. korun) na podporu výstavby a provozu nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu udržitelného biometanu. Uvedené opatření má přispět k realizaci vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu a k cílům Zelené dohody pro Evropu a zároveň pomůže ukončit závislost na ruských fosilních palivech v souladu s plánem REPowerEU.

Prostřednictvím programu dojde k podpoře výroby udržitelného biometanu, který bude buď i) vtláčen do plynárenské soustavy, nebo ii) dodáván do čerpací stanice nebo výdejní jednotky pro použití v řadě oblastí od dopravy až po vytápění. Program poběží do 31. prosince 2025.

Smyslem programu je podpořit výstavbu a provoz nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu biometanu v České republice. Bude otevřen výrobcům biometanu, kteří jsou v České republice držiteli licence na výrobu plynu. Aby měli při výrobě biometanu na podporu z tohoto programu nárok, musí splňovat požadavky stanovené ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie. Očekává se, že toto opatření budou využívat zejména malé a střední podniky nebo společenství pro obnovitelné zdroje na projekty s instalovaným výkonem do 6 MW.

V rámci programu bude mít podpora formu zeleného bonusu pro výrobce biometanu za každou MWh vyrobeného biometanu na dobu 20 let. Výši bonusu bude každoročně stanovovat Energetický regulační úřad a bude omezena na mezeru ve financování.

Předpokládá se, že podporu z programu budou čerpat zařízení s celkovým výkonem přibližně 337 milionů standardních metrů krychlových udržitelného biometanu.

Na základě tiskové zprávy Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
23/0154

 

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz