Komise schválila další změnu v Dočasném krizovém a transformačním rámci

3. 5. 2024
Evropská komise přijala změnu Dočasného krizového a transformačního rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (DKTR), která o šest měsíců prodlužuje platnost článku 2.1 tohoto rámce, a to pouze pro odvětví zemědělské prvovýroby, akvakultury a rybolovu.

Komise změny uskutečnila na základě dubnových konzultací s členskými státy. Rovněž byly zohledněny závěry Evropské rady ze 17. a 18. dubna 2024 o významu odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro zajištění potravin a strategickou autonomii EU a její pobídku k pokračování v práci na možném rozšíření DKTR.

Komise se proto rozhodla přijmout omezené prodloužení článku 2.1 DKTR pro odvětví zemědělské prvovýroby, jakož i pro odvětví rybolovu a akvakultury. Toto rozhodnutí odložit postupné ukončení rámce umožňuje členským státům poskytovat omezené částky podpory podnikům působícím v těchto odvětvích po dobu dalších šesti měsíců, tedy do 31. prosince 2024. To poskytne členským státům více času na případné zavedení podpůrných opatření.

Prodloužení nezahrnuje zvýšení stropů stanovených pro omezené částky podpory v článku 2.1 DKTR. Členské státy proto budou moci i nadále poskytovat společnostem postiženým krizí nebo následnými sankcemi a protisankcemi, včetně sankcí ze strany Ruska, až 280 000 EUR pro odvětví zemědělské prvovýroby a až 335 000 EUR pro odvětví rybolovu a akvakultury.

Dnešní změna nemá vliv na zbývající ustanovení DKTR, z nichž podpory podle článků 2.1 a 2.4 budou ukončeny do 30. 6. 2024 a články 2.5, 2.6 a 2.8 zaměřené na urychlení ekologického přechodu a snížení závislosti na palivech budou platné do 31. prosince 2025. Platnost článků 2.2, 2.3 a 2.7 byla ukončena už k 31. prosinci 2023.

Tiskové oddělení ÚOHS
24/076

21. května 2024 / Konference o veřejné podpoře se blíží, nezapomeňte se zaregistrovat Už jen tři týdny zbývají do startu letošního ročníku Konference o veřejné podpoře. Dvoudenní konference, která se pravidelně koná už od roku 2009, se uskuteční ve dnech 12. a 13. června...

20. května 2024 / ÚOHS obdržel ocenění za kvalitní spolupráci od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky udělovalo na svém výročním zasedání ocenění za dobrou spolupráci. Mezi oceněné instituce a sdružení se zařadil...

15. května 2024 / Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty týkající...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

30. dubna 2024 / Evropská komise povolila veřejnou podporu na výstavbu nového bloku v JE Dukovany Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila poskytnutí veřejné podpory, která bude využita na financování výstavby pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany...

22. dubna 2024 / Registrace na červnovou Konferenci o veřejné podpoře byla zahájena Konference o veřejné podpoře pořádaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. června 2024. Přednášející z řad ÚOHS a české...

12. dubna 2024 / Komise konzultuje s členskými státy omezené prodloužení části 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce pro odvětví zemědělství Na posledním zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. 3. 2024, byl zdůrazněn význam odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro potravinovou bezpečnost a strategickou...

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz