Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

15. 5. 2024
Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty týkající se podpory malého rozsahu (de minimis). I nadále pokračují intenzivní práce na úpravě RDM v podobě jeho testování. Upravený RDM umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to stanovují nová nařízení č. 2023/2831 a č. 2023/2832, která nahradila nařízení č. 1407/2013 a č. 360/2012, o podporách de minimis.

Ke dni 1. 6. 2024 by mělo dojít ke spuštění upraveného RDM.  Od tohoto data bude možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831 a nařízení č. 2023/2832 o podporách de minimis a zapisovat ji do RDM.

Dle nařízení č. 2023/2831 je možné jednomu podniku poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 000 eur za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).

Jednomu podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu může být poskytnuta podpora de minimis dle nařízení č. 2023/2832 do maximální výše 750 000 EUR v tříletém období, které se též posuzuje průběžně.

Kromě nového počítání rozhodných období a nových limitů podpory de minimis bude RDM obsahovat také funkce umožňující zaznamenávat podpory poskytnuté finančním zprostředkovatelům ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení č. 2023/2831.

V souvislosti s přechodem na nová nařízení o podporách de minimis je rovněž potřeba, aby poskytovatelé, pokud tak ještě neučinili, aktualizovali vzory právních aktů, na základě kterých podpory malého rozsahu poskytují, neboť spuštěním upraveného RDM v České republice skončí přechodné období a nebude již možné poskytovat podporu de minimis dle dosavadních nařízení č. 1407/2013 a nařízení č. 360/2012. Název nařízení, podle kterého je podpora malého rozsahu poskytována, je tedy potřeba ve vzorech právních aktů aktualizovat, stejně jako případná další ustanovení týkající se limitu podpory a rozhodného období.

Doporučujeme i nadále sledovat webové stránky Úřadu, kde budeme o dalším vývoji informovat.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
24/080

 

 

21. května 2024 / Konference o veřejné podpoře se blíží, nezapomeňte se zaregistrovat Už jen tři týdny zbývají do startu letošního ročníku Konference o veřejné podpoře. Dvoudenní konference, která se pravidelně koná už od roku 2009, se uskuteční ve dnech 12. a 13. června...

20. května 2024 / ÚOHS obdržel ocenění za kvalitní spolupráci od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky udělovalo na svém výročním zasedání ocenění za dobrou spolupráci. Mezi oceněné instituce a sdružení se zařadil...

3. května 2024 / Komise schválila další změnu v Dočasném krizovém a transformačním rámci Evropská komise přijala změnu Dočasného krizového a transformačního rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (DKTR), která o šest měsíců...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

30. dubna 2024 / Evropská komise povolila veřejnou podporu na výstavbu nového bloku v JE Dukovany Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila poskytnutí veřejné podpory, která bude využita na financování výstavby pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany...

22. dubna 2024 / Registrace na červnovou Konferenci o veřejné podpoře byla zahájena Konference o veřejné podpoře pořádaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. června 2024. Přednášející z řad ÚOHS a české...

12. dubna 2024 / Komise konzultuje s členskými státy omezené prodloužení části 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce pro odvětví zemědělství Na posledním zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. 3. 2024, byl zdůrazněn význam odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro potravinovou bezpečnost a strategickou...

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz