Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory

1. dubna 2008 / Výroční zpráva pro veřejnost za rok 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti za rok 2007.

1. dubna 2008 / Změna procesních pravidel upravujících oznamování veřejné podpory Dne 25. března 2008 bylo v Úředním věstníku Evropských společenství publikováno nové nařízení Evropské komise, kterým došlo k upřesnění pravidel pro oznamování veřejné podpory a k zajištění efektivnějšího řízení před Evropskou komisí.

7. února 2008 / Plnění informační povinnosti o veřejné podpoře poskytnuté v roce 2007 V souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje jsou poskytovatelé povinni Úřadu do 30. dubna kalendářního roku předložit informace o veřejných podporách, poskytnutých v předcházejícím kalendářním roce

5. února 2008 / Komise povolila podporu v oblasti železniční dopravy Evropská komise se dne 30. ledna 2008 rozhodla, že nevznese námitky proti režimu podpor činností v oblasti železniční dopravy navrženému Českou republikou.

4. února 2008 / Sbírky rozhodnutí ÚOHS na internetu nově Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uvedl do testovacího provozu novou podobu sbírek rozhodnutí v elektronické podobě.

28. ledna 2008 / Komise zahájila formální vyšetřovací řízení o stížnostech na nedovolenou státní podporu některým českým autobusovým dopravcům Evropská komise se dne 15. ledna 2008 rozhodla zahájit formální vyšetřovací řízení na základě stížnosti podané na údajnou nedovolenou státní podporu poskytnutou některým jihomoravským autobusovým společnostem.

27. ledna 2008 / Nové nařízení Komise na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských výrobků Dne 20. prosince 2007 bylo přijato nové nařízení Komise(ES) č. 1535/2007 na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

17. ledna 2008 / Nové nařízení o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici Dne 23. října 2007 bylo přijato nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě po železnici a silnici.

10. ledna 2008 / Platnost Pokynů o podpoře ochrany životního prostředí prodloužena Evropská komise rozhodla prodloužit platnost stávajících Pokynů Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí (zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie C 37, 3.2.2001, s. 3), dokud nebudou zveřejněny nové pokyny, v každém případě však nejpozději do 30

21. prosince 2007 / Evropská komise zveřejnila přehled o podporách poskytnutých v roce 2006 V minulých dnech uveřejněný přehled Evropské komise o veřejných podporách poskytnutých v roce 2006 v členských státech EU potvrzuje, že členské státy EU kladně reagují na výzvu Evropské rady požadující cílenější podpory a jejich nižší počet.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz