ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021

26. 4. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn.

Hned na začátku roku předseda Úřadu Petr Mlsna jmenoval po transparentním výběru nové členy rozkladových komisí. K obměně došlo i na vrcholných manažerských postech Úřadu – v dubnu byl jmenován místopředsedou pověřeným vedením Sekce hospodářské soutěže Kamil Nejezchleb a v červenci byla jmenována místopředsedkyní Markéta Dlouhá, jež stanula v čele Sekce veřejných zakázek.

Úřad se v roce 2021 i přes omezující covidová opatření více otevíral veřejnosti. Prostřednictvím online přenosů se v červnu uskutečnila konference o veřejné podpoře a během roku celkem pět Metodických dnů veřejného zadávání. Kromě zářijové slavnostní konference k jubileu Úřadu se po roční přestávce mohla v listopadu v tradiční podobě uskutečnit již 14. Svatomartinská konference. Zástupci Úřadu vystupovali během roku na desítkách konferencí, workshopů a dalších akcích, na nichž diskutovali s odbornou veřejností o aplikaci právních předpisů spadajících do kompetencí Úřadu. Byla podepsána memoranda o spolupráci s rektory Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, rektorkou Mendelovy univerzity a děkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého.

V rámci rozhodovací činnosti bylo v oblasti hospodářské soutěže odhaleno a potrestáno devět zakázaných dohod, z nichž šest se týkalo nejzávažnějších horizontálních kartelů, a uloženy pokuty přesahující 160 milionů korun. Poprvé v historii byl za účast v bid riggingu uložen rovněž zákaz plnění veřejných zakázek. Významný úspěch Úřad zaznamenal v úspěšnosti soudního přezkumu rozhodnutí z oblasti hospodářské soutěže – Nejvyšší správní soud potvrdil všech deset posuzovaných rozhodnutí Úřadu a Krajský soud v Brně vyhověl pouze dvěma z 12 podaných žalob.

V dozoru nad veřejným zadáváním výrazně vzrostl počet správních řízení a podaných podnětů přibližně o 40 procent. Vydáno bylo 737 rozhodnutí ve věci a o předběžném opatření. Výše uložených pokut přesáhla 550 milionů korun, a to především díky historicky nejvyšší uložené pokutě v této oblasti, kterou byla sankce pro Ministerstvo obrany za nákup armádních vrtulníků.

V oblasti veřejné podpory se Úřad zaměřil na obhajobu covidových podpůrných programů a opatření a na zprostředkování jejich schvalování u Evropské komise. V rámci významné tržní síly se Úřad soustředil na analytickou činnost a legislativní práce související s transpozicí směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého práva.

 

Výroční zpráva 2021

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/073

 

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

28. března 2024 / Změna e-mailových adres ÚOHS, nově nám můžete napsat na @uohs.gov.cz V souvislosti s přechodem na jednotnou státní doménu, která spočívá ve sjednocení adres webových a e-mailových domén státní správy v České republice, změní Úřad pro ochranu hospodářské...

15. března 2024 / Už za dva měsíce přivítáme účastníky Májové konference o veřejných zakázkách Pouhé dva měsíce zbývají do Májové konference, jejíž třetí ročník bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádat 15. a 16. května 2024 v Brně. Třetí ročník konference zaměřené...

14. března 2024 / Úřad připomene pravidla veřejného zadávání na Krajských setkáních Svazu měst a obcí Odborníci z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se představí v rámci programu Krajských setkání, která pořádá v následujících týdnech v jednotlivých regionech Svaz měst a obcí České republiky

13. března 2024 / Úřad uložil VŠB TU Ostrava pokutu za chybný výběr i vyloučení dodavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „zadavatel“ nebo „VŠB Ostrava“) pokutu ve výši 300 000 korun za pochybení...

28. února 2024 / Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika. Ve sborníku jsou...

28. února 2024 / Májová konference představuje program: novinky, diskuze se soudci, pohled dodavatelů, postřehy z praxe Ve dnech 15. a 16. května 2024 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třetí ročník Májové konference o problematice veřejných zakázek, která se poprvé uskuteční mimo prostory...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz