Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře

2. 1. 2024
Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a pravomocí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to od 1. ledna 2024. Zákon byl schválen oběma komorami Parlamentu České republiky a podepsal jej také prezident republiky.

Po organizační stránce dochází k začlenění většiny personálu dosavadního ÚPDI do struktury ÚOHS. Konkrétně bude vytvořen Odbor přístupu k dopravní infrastruktuře v rámci Sekce legislativy a veřejné regulace. Bude tak zajištěna úplná kontinuita odbornosti i rozhodovací praxe související s přístupem k dopravní infrastruktuře.

Subjekty, které spadaly do působnosti ÚPDI, budou v těchto věcech od počátku roku 2024 komunikovat s ÚOHS. Základním prostředkem komunikace je elektronická podatelna ÚOHS a datová schránka (ID fs2aa2t).

Aktuální rozhodnutí a novinky z oblasti přístupu k dopravní infrastruktuře budou zveřejňovány pouze na internetových stránkách ÚOHS (uohs.gov.cz), kde bude pro tuto oblast vyčleněn samostatný oddíl. Po určitou dobu budou nadále funkční i dosavadní internetové stránky ÚPDI, a to na tomto odkazu: https://updiarchiv.uohs.cz/   Nebudou však nadále aktualizovány a doplňovány o nové informace. Obsah těchto internetových stránek bude postupně migrován do webu ÚOHS.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
24/001

 

* Zákon, kterým se mění a ruší některé zákony v souvislosti se zrušením Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře byl vyhlášen ve Sbírce zákonů (částka 205 pod číslem 464/2023 Sb.) dne 29. 12. 2023.

 

 

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz