Rozhodnutí EK vydaných dle čl. 107 2b) SFEU v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Číslo rozhodnutí Evropské komise a název programu

 Datum vydání     rozhodnutí EK

SA.57614 CZ - Kompenzační schéma pro neziskové sportovní organizace související s COVID 19       22. 7. 2020
SA.62375 COVID-19:  Kompenzace škody provozovatelům železniční osobní dopravy        30. 7. 2021

 

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz