Výkladová stanoviska a metodiky

V rámci prevence porušování zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výkladová stanoviska týkající se potenciálních problematických ustanovení zákona.

 

14. 

Stanovisko ke skládání kauce po novele ZZVZ provedené zákonem č. 166/2023 Sb. 163 KB

13.

Stanovisko k aplikaci § 242 odst. 5 ZZVZ 220 KB

12.

 Aplikace § 46 ZZVZ optikou rozhodovací činnosti ÚOHS 400 KB

11.

Doporučení MPO, MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro veřejné zadavatele

10.

Společné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj k výkladu „stáří“ referenčních zakázek dle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zadávání veřejných zakázek

9.

Metodické doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro nákup léčivých přípravků v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek

8.

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice možnosti uzavření smlouvy na bankovní služby

7.

Doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupům elektronických systémů spisových služeb

6.

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupu elektrické energie a plynu

5.

 Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

4.  

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování

3. 

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv 

2.

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele 

1.

Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle ust. § 255 odst. 1 a 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Sborníky rozhodnutí

Veřejné zakázky v oblasti-Stavebnictvi 1/2021-12/2022 Veřejné zakázky v oblasti-Stavebnictvi 1/2021-12/2022   Datum vydání: 3.10.2023

Veřejné zakázky z oblasti dopravy  Veřejné zakázky v oblasti dopravy - aktualizováno 06/2023  Datum vydání: 22.6.2023

Veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví Veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví Datum vydání: 17.5.2023

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz