číslo jednací: 46342/2023/500
spisová značka: S0805/2023/VZ

Instance I.
Věc Nákup zdravotnického materiálu
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Brno
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0805.pdf 950 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0805/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-46342/2023/500

 

Brno 21. 11. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 ve spojení s § 270 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona obviněným

  • Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno,

v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu

  • GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
  • DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,
  • PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018,

vydává podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz

I.

Obviněný Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 úplatně pořizoval od dodavatele Alliance Healthcare s.r.o., IČO 14707420, se sídlem Podle trati 7, 108 00 Praha 10, zdravotnický materiál „GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access“,a to na základě těchto dokladů: 

Číslo příjemky

 

Číslo položky

 

 

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

 

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

2184000492

52200747

04.01.2018

4 117,00

4 981,57

2184000492

52200748

04.01.2018

32 936,00

39 852,56

2184000492

52200749

04.01.2018

12 351,00

14 944,71

2184000492

52200750

04.01.2018

8 234,00

9 963,14

2184002768

52298475

16.01.2018

16 468,00

19 926,28

2184002768

52298476

16.01.2018

28 819,00

34 870,99

2184002768

52298477

16.01.2018

12 351,00

14 944,71

2184002768

52298478

16.01.2018

45 287,00

54 797,27

2184002768

52298479

16.01.2018

16 468,00

19 926,28

2184003984

52375808

23.01.2018

61 755,00

74 723,55

2184006994

52537410

08.02.2018

16 468,00

19 926,28

2184006994

52537411

08.02.2018

28 819,00

34 870,99

2184008984

52629617

17.02.2018

24 702,00

29 889,42

2184010431

52689019

25.02.2018

69 989,00

84 686,69

2184014089

52837651

14.03.2018

135 861,00

164 391,81

2184014089

52837652

14.03.2018

16 468,00

19 926,28

2184017083

52971910

02.04.2018

57 638,00

69 741,98

2184017083

52971911

02.04.2018

4 117,00

4 981,57

2184017083

52971912

02.04.2018

61 755,00

74 723,55

2184019266

53060360

11.04.2018

8 234,00

9 963,14

2184019266

53060361

11.04.2018

37 053,00

44 834,13

2184019266

53060362

11.04.2018

20 585,00

24 907,85

2184023496

53233267

02.05.2018

37 053,00

44 834,13

2184023496

53233268

02.05.2018

12 351,00

14 944,71

2184023496

53233269

02.05.2018

8 234,00

9 963,14

2184023496

53233270

02.05.2018

28 819,00

34 870,99

2184023496

53233271

02.05.2018

12 351,00

14 944,71

2184024092

53272501

04.05.2018

24 702,00

29 889,42

2184024092

53272502

04.05.2018

12 351,00

14 944,71

2184024092

53272503

04.05.2018

20 585,00

24 907,85

2184026730

53382433

18.05.2018

28 819,00

34 870,99

2184026730

53382434

18.05.2018

4 117,00

4 981,57

2184026730

53382435

18.05.2018

16 468,00

19 926,28

2184026730

53382436

18.05.2018

8 234,00

9 963,14

2184028241

53484318

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

2184028241

53484319

27.05.2018

20 585,00

24 907,85

2184028241

53484320

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

2184028241

53484321

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

2184031083

53604765

10.06.2018

4 117,00

4 981,57

2184031083

53604766

10.06.2018

12 351,00

14 944,71

2184031083

53604767

10.06.2018

119 393,00

144 465,53

2184031083

53604769

10.06.2018

20 585,00

24 907,85

2184032806

53656399

19.06.2018

3 660,90

4 429,69

2184032806

53656400

19.06.2018

14 643,60

17 718,76

2184032806

53656401

19.06.2018

43 930,81

53 156,28

2184035953

53803405

03.07.2018

10 982,70

13 289,07

2184035953

53803406

03.07.2018

47 591,71

57 585,97

2184035953

53803407

03.07.2018

3 660,90

4 429,69

2184037705

53895387

14.07.2018

94 691,00

114 576,11

2184040237

54011655

27.07.2018

7 321,80

8 859,38

2184040237

54011656

27.07.2018

3 660,90

4 429,69

2184040237

54011657

27.07.2018

91 522,52

110 742,25

2184041471

54079320

03.08.2018

3 660,90

4 429,69

2184041471

54079321

03.08.2018

3 660,90

4 429,69

2184041471

54079322

03.08.2018

47 591,71

57 585,97

2184042542

54117861

10.08.2018

18 304,50

22 148,45

2184042542

54117862

10.08.2018

7 321,80

8 859,38

2184042542

54117864

10.08.2018

7 321,80

8 859,38

2184044443

54205267

21.08.2018

36 609,01

44 296,90

2184044443

54205268

21.08.2018

7 321,80

8 859,38

2184044443

54205269

21.08.2018

7 321,80

8 859,38

2184044443

54205270

21.08.2018

21 965,40

26 578,14

2184045335

54245951

26.08.2018

14 643,60

17 718,76

2184045335

54245952

26.08.2018

7 321,80

8 859,38

2184046939

54342958

05.09.2018

7 321,80

8 859,38

2184046939

54342959

05.09.2018

47 591,71

57 585,97

2184049134

54435040

17.09.2018

3 660,90

4 429,69

2184049134

54435041

17.09.2018

40 269,91

48 726,59

2184049134

54435042

17.09.2018

18 304,50

22 148,45

2184049134

54435048

17.09.2018

10 982,70

13 289,07

2184051262

54530138

26.09.2018

29 287,21

35 437,52

2184051262

54530139

26.09.2018

25 626,31

31 007,83

2184051262

54530140

26.09.2018

3 660,90

4 429,69

2184051262

54530141

26.09.2018

3 660,90

4 429,69

2184053211

54632836

07.10.2018

7 321,80

8 859,38

2184053211

54632837

07.10.2018

14 643,60

17 718,76

2184053211

54632838

07.10.2018

25 626,31

31 007,83

2184053211

54632839

07.10.2018

14 643,60

17 718,76

2184054708

54677574

14.10.2018

29 287,21

35 437,52

2184054708

54677575

14.10.2018

7 321,80

8 859,38

2184054708

54677576

14.10.2018

14 643,60

17 718,76

2184054708

54677583

14.10.2018

3 660,90

4 429,69

2184054708

54677585

14.10.2018

7 321,80

8 859,38

2184056238

54741941

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

2184056238

54741942

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

2184056238

54741943

21.10.2018

10 982,70

13 289,07

2184056238

54741948

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

2184058835

54819769

01.11.2018

7 321,80

8 859,38

2184058835

54819770

01.11.2018

14 643,60

17 718,76

2184058835

54819771

01.11.2018

40 269,91

48 726,59

2184058835

54819772

01.11.2018

25 626,31

31 007,83

2184058835

54819773

01.11.2018

18 304,50

22 148,45

2184060663

54912193

11.11.2018

18 304,50

22 148,45

2184060663

54912197

11.11.2018

10 982,70

13 289,07

2184060663

54912198

11.11.2018

14 643,60

17 718,76

2184060663

54912200

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

2184060663

54912201

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

2184060663

54912205

11.11.2018

7 321,80

8 859,38

2184060663

54912210

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

2184062253

54963348

18.11.2018

21 965,40

26 578,14

2184062253

54963353

18.11.2018

7 321,80

8 859,38

2184062253

54963354

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

2184062253

54963362

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

2184062253

54963363

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

2184064852

55099787

01.12.2018

18 304,50

22 148,45

2184064852

55099788

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184064852

55099789

01.12.2018

14 643,60

17 718,76

2184064852

55099790

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184064852

55099791

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184064852

55099792

01.12.2018

25 626,31

31 007,83

2184066323

55167921

10.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184066323

55167922

10.12.2018

7 321,80

8 859,38

2184066323

55167923

10.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184066323

55167924

10.12.2018

36 609,01

44 296,90

2184068234

55269232

17.12.2018

29 287,21

35 437,52

2184068234

55269233

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184068234

55269234

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184068234

55269235

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2184068234

55269236

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

II.

Obviněný Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když úplatně pořizoval od dodavatele EUROMEDICAL spol. s. r. o., IČO 41192923, se sídlem Rozýnova 2421/12, 169 00 Praha, zdravotnický materiál „DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo příjemky

 

Číslo dokladu dodavatele

 

 

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

 

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

2184001827

20180041

12.01.2018

133 800,00

161 898,00

2184006652

20180186

06.02.2018

133 800,00

161 898,00

2184011067

20180364

28.02.2018

133 800,00

161 898,00

2184018252

20180617

06.04.2018

66 900,00

80 949,00

2184019135

20180485

11.04.2018

100 350,00

121 423,50

2184020636

20180657

18.04.2018

133 800,00

161 898,00

2184025280

20180829

14.05.2018

200 700,00

242 847,00

2184032264

20181025

15.06.2018

167 250,00

202 372,50

2184037881

20181206

16.07.2018

133 800,00

161 898,00

2184042563

20181340

10.08.2018

100 350,00

121 423,50

2184044813

20181407

23.08.2018

133 800,00

161 898,00

2184050605

20181583

24.09.2018

200 700,00

242 847,00

2184056787

20181754

22.10.2018

133 800,00

161 898,00

2184059491

20181860

06.11.2018

133 800,00

161 898,00

2184062079

20181920

16.11.2018

100 350,00

121 423,50

2184067085

20182019

12.12.2018

66 900,00

80 949,00

2184069657

20182112

27.12.2018

133 800,00

161 898,00

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

III.

Obviněný Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – se dopustil pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, tím, že nedodržel pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v § 2 odst. 3 citovaného zákona, když úplatně pořizoval od dodavatele Stimcare s.r.o., IČO 25749897, se sídlem Medkova 1300/96, 149 00 Praha, zdravotnický materiál „PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE“, a to na základě těchto dokladů:

Číslo příjemky

Číslo dokladu dodavatele

 

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

 

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

2184000728

171172

05.01.2018

103 305,79

125 000,00

2184003980

180036

23.01.2018

101 087,51

122 315,89

2184006807

180091

07.02.2018

101 087,51

122 315,89

2184011220

180166

28.02.2018

101 087,51

122 315,89

2184013824

180183

13.03.2018

101 087,51

122 315,89

2184015250

180224

20.03.2018

101 087,51

122 315,89

2184020379

180320

17.04.2018

101 087,51

122 315,89

2184022099

180277

25.04.2018

101 087,51

122 315,89

2184023261

180360

02.05.2018

101 087,51

122 315,89

2184025956

180403

16.05.2018

101 087,51

122 315,89

2184028061

180450

25.05.2018

101 087,51

122 315,89

2184036466

180565

09.07.2018

101 087,51

122 315,89

2184040457

180629

31.07.2018

101 087,51

122 315,89

2184042810

180687

13.08.2018

101 087,51

122 315,89

2184046872

180777

31.08.2018

101 087,51

122 315,89

2184049651

180823

18.09.2018

101 087,51

122 315,89

2184051154

180844

26.09.2018

101 087,51

122 315,89

2184053306

180538

08.10.2018

101 087,51

122 315,89

2184056509

180932

22.10.2018

101 087,51

122 315,89

2184060756

180956

12.11.2018

101 087,51

122 315,89

2184063782

181045

26.11.2018

101 087,51

122 315,89

2184068645

181175

19.12.2018

101 087,51

122 315,89

tedy zadal výše vymezené veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládané hodnoty jednalo o podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

IV.

Za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až III. tohoto příkazu se obviněnému – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ukládá

 

pokuta ve výši 15 000,- Kč (patnáct tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

Odůvodnění

I.               POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté, ve spojení s § 270 odst. 5 zákona, dle nějž přestupky podle zákona projednává Úřad, obdržel podnět (evidovaný Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-P0154/2020/VZ) k přezkoumání postupu obviněného – Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, se sídlem Jihlavská 340/20, 625 00 Brno (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – mimo jiné v souvislosti s nákupem zdravotnického materiálu „GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access“, „DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM“ a „PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE“ v roce 2018.

2.             Úřad přípisy ze dne 12. 3. 2020, 17. 3. 2020, 20. 4. 2020, 30. 7. 2020, 25. 8. 2020, 15. 4. 2021, 17. 5. 2021, 11. 6. 2021, 17. 3. 2023, 3. 5. 2023 a 30. 5. 2023 požádal obviněného o zaslání vyjádření ohledně skutečností týkajících se jeho postupu při nakupování zmíněného zdravotnického materiálu v roce 2018 a též o zaslání veškeré příslušné dokumentace pořízené v souvislosti s nákupem předmětného zdravotnického materiálu v roce 2018 a v roce předcházejícím. Přípisy ze dne 21. 9. 2021 Úřad též zjišťoval rozhodné skutečnosti týkající se nakupování předmětného zdravotnického materiálu v roce 2018 u dodavatelů, kteří tyto produkty zadavateli dodávali.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

3.             Po přezkoumání obdržených podkladů týkajících se šetřeného postupu obviněného, které jsou součástí v této věci vedeného spisu, Úřad dospěl k závěru, že obviněný, který je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona, nepostupoval v souvislosti s pořízením předmětného zdravotnického materiálu uvedeného ve výrocích I. až III. tohoto příkazu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

4.              Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“ nebo „přestupkový zákon“), může správní orgán o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

5.             Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. V tomto případě je vydání příkazu prvním úkonem ve správním řízení.

K výrokům I. až III. tohoto příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

6.             Podle § 2 odst. 1 zákona se zadáním veřejné zakázky pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12 zákona, § 155 zákona, 156 zákona, 189 zákona a 190 zákona.

7.             Podle § 2 odst. 3 zákona je zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9 zákona.

8.             Podle § 3 zákona se zadávacím řízením pro účely tohoto zákona rozumí

a)             zjednodušené podlimitní řízení,

b)             otevřené řízení,

c)             užší řízení,

d)             jednací řízení s uveřejněním,

e)             jednací řízení bez uveřejnění,

f)              řízení se soutěžním dialogem,

g)             řízení o inovačním partnerství,

h)             koncesní řízení, nebo

i)               řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

9.             Podle § 14 odst. 1 zákona veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce podle § 14 odst. 3 zákona. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.

10.         Podle § 16 odst. 1 zákona zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 zákona stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

11.         Podle § 16 odst. 2 zákona se do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak.

12.         Podle § 16 odst. 5 zákona se předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanoví k okamžiku zahájení zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla zadána v zadávacím řízení.

13.         Podle § 19 odst. 1 zákona platí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

a)             skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

b)             součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

14.         Podle § 19 odst. 3 zákona se za veřejné zakázky podle § 19 odst. 1 zákona nepovažují veřejné zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

15.         Podle § 20 zákona je pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky rozhodná u smlouvy na dobu

a)                  určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy,

b)                  neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

16.         Podle § 24 zákona se režim veřejné zakázky určí podle její předpokládané hodnoty, pokud nejde o zjednodušený režim podle § 129 zákona. Zadavatel je povinen dodržet režim určený při zahájení zadávacího řízení, a to i v případě, že by byl oprávněn použít jiný režim.

17.         Podle § 25 zákona se nadlimitní veřejnou zakázkou rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie. Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.

18.         Podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 (dále jen „nařízení vlády č. 172/2016 Sb.“), činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

19.         Podle § 26 odst. 1 zákona platí, že podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 zákona a přesahuje hodnoty stanovené v § 27 zákona.

20.         Podle § 27 písm. a) zákona veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč.

21.         Podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu v soutěži o návrh, a zadá veřejnou zakázku, uzavře rámcovou dohodu nebo se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

22.         Podle § 7 zákona o přestupcích se pokračováním v přestupku rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

Zjištěné skutečnosti a posouzení věci

23.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že hlavním účelem zákona je zajištění soutěžního prostředí při zadávání veřejných zakázek s cílem dosáhnout transparentního nakládání s veřejnými prostředky. Co možná nejširší hospodářské soutěže v právě uvedeném smyslu pak zákon dosahuje tím, že stanoví pro osoby v postavení zadavatele povinnost zadávat veřejné zakázky ve formalizovaném zadávacím řízení, ve kterém je kladen důraz zejména na jeho transparentní provedení. Úřad tedy uzavírá, že má-li být naplněn hlavní účel zákona, musí zadavatelé postupovat dle § 2 odst. 3 zákona a – nestanoví-li zákon výslovně jinak (např. v případě výjimek dle § 29 zákona) – použít pro zadání veřejné zakázky některý z druhů zadávacího řízení dle § 3 zákona, zásadně tedy řízení otevřené nebo užší (použití ostatních druhů zadávacích řízení je vázáno na splnění zákonných podmínek pro takový postup), nebo jiný možný postup předvídaný tímto ustanovením zákona.

24.         Úřad dále uvádí, že zadavatel je povinen před zahájením zadávacího řízení (nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky mimo zadávací řízení) stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je určující pro další postup zadavatele, neboť dle její výše (nejde-li o zjednodušený režim dle § 129 zákona) dojde k určení režimu, v němž bude zadávání veřejné zakázky probíhat (nepoužije-li zadavatel dobrovolně přísnějšího režimu). Zákon pak (odhlédneme-li od již zmíněného zjednodušeného režimu) rozlišuje režim podlimitní a režim nadlimitní, popř. veřejné zakázky malého rozsahu.

25.         Jsou-li předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, předpokládaná hodnota veřejné zakázky se pak v souladu s § 19 odst. 1 zákona stanoví jako a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a) tohoto ustanovení.

K výroku I. tohoto příkazu – „GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access“

26.         Ze shromážděných podkladů vyplývá, že obviněný v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nakupoval od dodavatele Alliance Healthcare s.r.o., IČO 14707420, se sídlem Podle trati 7, 108 00 Praha 10 (dále jen „Alliance Healthcare s.r.o.“) prostřednictvím jednotlivých objednávek bez zadávacího řízení následující produkty zdravotnického materiálu „GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access“[1]:

Číslo příjemky[2]

Číslo položky

 

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)[3]

 

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

Datum úhrady

2184000492

52200747

04.01.2018

4 117,00

4 981,57

14.05.18

2184000492

52200748

04.01.2018

32 936,00

39 852,56

14.05.18

2184000492

52200749

04.01.2018

12 351,00

14 944,71

14.05.18

2184000492

52200750

04.01.2018

8 234,00

9 963,14

14.05.18

2184002768

52298475

16.01.2018

16 468,00

19 926,28

14.05.18

2184002768

52298476

16.01.2018

28 819,00

34 870,99

14.05.18

2184002768

52298477

16.01.2018

12 351,00

14 944,71

14.05.18

2184002768

52298478

16.01.2018

45 287,00

54 797,27

14.05.18

2184002768

52298479

16.01.2018

16 468,00

19 926,28

14.05.18

2184003984

52375808

23.01.2018

61 755,00

74 723,55

14.05.18

2184006994

52537410

08.02.2018

16 468,00

19 926,28

14.05.18

2184006994

52537411

08.02.2018

28 819,00

34 870,99

14.05.18

2184008984

52629617

17.02.2018

24 702,00

29 889,42

14.05.18

2184010431

52689019

25.02.2018

69 989,00

84 686,69

14.05.18

2184014089

52837651

14.03.2018

135 861,00

164 391,81

31.05.18

2184014089

52837652

14.03.2018

16 468,00

19 926,28

31.05.18

2184017083

52971910

02.04.2018

57 638,00

69 741,98

31.08.18

2184017083

52971911

02.04.2018

4 117,00

4 981,57

31.08.18

2184017083

52971912

02.04.2018

61 755,00

74 723,55

31.08.18

2184019266

53060360

11.04.2018

8 234,00

9 963,14

31.08.18

2184019266

53060361

11.04.2018

37 053,00

44 834,13

31.08.18

2184019266

53060362

11.04.2018

20 585,00

24 907,85

31.08.18

2184023496

53233267

02.05.2018

37 053,00

44 834,13

31.08.18

2184023496

53233268

02.05.2018

12 351,00

14 944,71

31.08.18

2184023496

53233269

02.05.2018

8 234,00

9 963,14

31.08.18

2184023496

53233270

02.05.2018

28 819,00

34 870,99

31.08.18

2184023496

53233271

02.05.2018

12 351,00

14 944,71

31.08.18

2184024092

53272501

04.05.2018

24 702,00

29 889,42

31.08.18

2184024092

53272502

04.05.2018

12 351,00

14 944,71

31.08.18

2184024092

53272503

04.05.2018

20 585,00

24 907,85

31.08.18

2184026730

53382433

18.05.2018

28 819,00

34 870,99

31.08.18

2184026730

53382434

18.05.2018

4 117,00

4 981,57

31.08.18

2184026730

53382435

18.05.2018

16 468,00

19 926,28

31.08.18

2184026730

53382436

18.05.2018

8 234,00

9 963,14

31.08.18

2184028241

53484318

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

31.08.18

2184028241

53484319

27.05.2018

20 585,00

24 907,85

31.08.18

2184028241

53484320

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

31.08.18

2184028241

53484321

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

31.08.18

2184031083

53604765

10.06.2018

4 117,00

4 981,57

31.08.18

2184031083

53604766

10.06.2018

12 351,00

14 944,71

31.08.18

2184031083

53604767

10.06.2018

119 393,00

144 465,53

31.08.18

2184031083

53604769

10.06.2018

20 585,00

24 907,85

31.08.18

2184032806

53656399

19.06.2018

3 660,90

4 429,69

31.08.18

2184032806

53656400

19.06.2018

14 643,60

17 718,76

31.08.18

2184032806

53656401

19.06.2018

43 930,81

53 156,28

31.08.18

2184035953

53803405

03.07.2018

10 982,70

13 289,07

31.08.18

2184035953

53803406

03.07.2018

47 591,71

57 585,97

31.08.18

2184035953

53803407

03.07.2018

3 660,90

4 429,69

31.08.18

2184037705

53895387

14.07.2018

94 691,00

114 576,11

17.09.18

2184040237

54011655

27.07.2018

7 321,80

8 859,38

15.10.18

2184040237

54011656

27.07.2018

3 660,90

4 429,69

15.10.18

2184040237

54011657

27.07.2018

91 522,52

110 742,25

15.10.18

2184041471

54079320

03.08.2018

3 660,90

4 429,69

15.10.18

2184041471

54079321

03.08.2018

3 660,90

4 429,69

15.10.18

2184041471

54079322

03.08.2018

47 591,71

57 585,97

15.10.18

2184042542

54117861

10.08.2018

18 304,50

22 148,45

15.10.18

2184042542

54117862

10.08.2018

7 321,80

8 859,38

15.10.18

2184042542

54117864

10.08.2018

7 321,80

8 859,38

15.10.18

2184044443

54205267

21.08.2018

36 609,01

44 296,90

31.12.18

2184044443

54205268

21.08.2018

7 321,80

8 859,38

31.12.18

2184044443

54205269

21.08.2018

7 321,80

8 859,38

31.12.18

2184044443

54205270

21.08.2018

21 965,40

26 578,14

31.12.18

2184045335

54245951

26.08.2018

14 643,60

17 718,76

17.01.19

2184045335

54245952

26.08.2018

7 321,80

8 859,38

17.01.19

2184046939

54342958

05.09.2018

7 321,80

8 859,38

05.02.19

2184046939

54342959

05.09.2018

47 591,71

57 585,97

05.02.19

2184049134

54435040

17.09.2018

3 660,90

4 429,69

31.12.18

2184049134

54435041

17.09.2018

40 269,91

48 726,59

31.12.18

2184049134

54435042

17.09.2018

18 304,50

22 148,45

31.12.18

2184049134

54435048

17.09.2018

10 982,70

13 289,07

31.12.18

2184051262

54530138

26.09.2018

29 287,21

35 437,52

27.02.19

2184051262

54530139

26.09.2018

25 626,31

31 007,83

27.02.19

2184051262

54530140

26.09.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184051262

54530141

26.09.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184053211

54632836

07.10.2018

7 321,80

8 859,38

16.04.19

2184053211

54632837

07.10.2018

14 643,60

17 718,76

16.04.19

2184053211

54632838

07.10.2018

25 626,31

31 007,83

16.04.19

2184053211

54632839

07.10.2018

14 643,60

17 718,76

16.04.19

2184054708

54677574

14.10.2018

29 287,21

35 437,52

27.02.19

2184054708

54677575

14.10.2018

7 321,80

8 859,38

27.02.19

2184054708

54677576

14.10.2018

14 643,60

17 718,76

27.02.19

2184054708

54677583

14.10.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184054708

54677585

14.10.2018

7 321,80

8 859,38

27.02.19

2184056238

54741941

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

19.03.19

2184056238

54741942

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

19.03.19

2184056238

54741943

21.10.2018

10 982,70

13 289,07

19.03.19

2184056238

54741948

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

19.03.19

2184058835

54819769

01.11.2018

7 321,80

8 859,38

27.02.19

2184058835

54819770

01.11.2018

14 643,60

17 718,76

27.02.19

2184058835

54819771

01.11.2018

40 269,91

48 726,59

27.02.19

2184058835

54819772

01.11.2018

25 626,31

31 007,83

27.02.19

2184058835

54819773

01.11.2018

18 304,50

22 148,45

27.02.19

2184060663

54912193

11.11.2018

18 304,50

22 148,45

27.02.19

2184060663

54912197

11.11.2018

10 982,70

13 289,07

27.02.19

2184060663

54912198

11.11.2018

14 643,60

17 718,76

27.02.19

2184060663

54912200

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184060663

54912201

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184060663

54912205

11.11.2018

7 321,80

8 859,38

27.02.19

2184060663

54912210

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184062253

54963348

18.11.2018

21 965,40

26 578,14

27.02.19

2184062253

54963353

18.11.2018

7 321,80

8 859,38

27.02.19

2184062253

54963354

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184062253

54963362

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184062253

54963363

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184064852

55099787

01.12.2018

18 304,50

22 148,45

27.02.19

2184064852

55099788

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184064852

55099789

01.12.2018

14 643,60

17 718,76

27.02.19

2184064852

55099790

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184064852

55099791

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184064852

55099792

01.12.2018

25 626,31

31 007,83

27.02.19

2184066323

55167921

10.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184066323

55167922

10.12.2018

7 321,80

8 859,38

27.02.19

2184066323

55167923

10.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184066323

55167924

10.12.2018

36 609,01

44 296,90

27.02.19

2184068234

55269232

17.12.2018

29 287,21

35 437,52

27.02.19

2184068234

55269233

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184068234

55269234

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184068234

55269235

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

2184068234

55269236

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

27.02.19

27.         Ze shromážděné dokumentace má tedy Úřad za prokázané, že obviněný v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od společnosti Alliance Healthcare s.r.o. tento zdravotnický materiál v celkové hodnotě 2 338 867,65 Kč bez DPH (2 830 029,86 Kč včetně DPH). Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání potřebného zdravotnického materiálu přímo u dodavatele, tedy společnosti Alliance Healthcare s.r.o., tj. bez provedení zadávacího řízení. Pro úplnost Úřad uvádí, že za účelem zajištění okamžitého předání a převzetí předmětného zboží pro potřeby obviněného byl předmětný zdravotnický materiál dodáván prostřednictvím doplňování zboží uloženého v konsignačním skladu zřízeném na základě smlouvy o uložení věcí v konsignačním skladu a rámcové kupní smlouvy č. KS/0077/2013/Kt ze dne 8. 3. 2013 a jejích pozdějších dodatků.

28.         V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.

29.         Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný pořizoval předmětný zdravotnický materiál „GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access“ již dříve, přičemž za tento zdravotnický materiál uhradil v předcházejících 12 měsících v průběhu roku 2017 a 2018 (nad rámec úhrad za zboží uvedené výše) následující částky:

 

Číslo příjemky

 

 

Datum dodání

 

 

Cena v Kč

bez DPH

 

 

Cena v Kč

vč. DPH

 

 

Datum úhrady

 

2164044005

06.09.2016

127 627,00

154 428,67

08.02.2017

2164044756

09.09.2016

32 936,00

39 852,56

08.02.2017

2164046324

19.09.2016

41 170,00

49 815,70

16.02.2017

2164047820

27.09.2016

57 638,00

69 741,98

21.02.2017

2164050277

11.10.2016

102 925,00

124 539,25

02.03.2017

2164053897

01.11.2016

57 638,00

69 741,98

04.04.2017

2164055575

09.11.2016

49 404,00

59 778,84

11.04.2017

2164057435

21.11.2016

94 691,00

114 576,11

25.04.2017

2164060166

05.12.2016

148 212,00

179 336,52

04.05.2017

2164060717

07.12.2016

20 585,00

24 907,85

04.05.2017

2164061818

13.12.2016

45 287,00

54 797,27

10.05.2017

2174001352

10.01.2017

32936,00

39 852,56

31.10.2017

2174002104

13.01.2017

41170,00

49 815,70

06.06.2017

2174005089

30.01.2017

45287,00

54 797,27

28.06.2017

2174020909

25.04.2017

65872,00

79 705,12

19.09.2017

2174026845

28.05.2017

41170,00

49 815,70

20.06.2017

2174026558

25.05.2017

115276,00

139 483,96

31.10.2017

2174032643

27.06.2017

4117,00

4 981,57

01.12.2017

2174029656

11.06.2017

78223,00

94 649,83

19.12.2017

2174032223

23.06.2017

82340,00

99 631,40

01.12.2017

2174035692

18.07.2017

53521,00

64 760,41

25.09.2017

2174037988

30.07.2017

90574,00

109 594,54

25.09.2017

2174043135

28.08.2017

12351,00

14 944,71

14.02.2018

2174054852

30.10.2017

4117,00

4 981,57

31.03.2018

2174054852

30.10.2017

12351,00

14 944,71

31.03.2018

2174054852

30.10.2017

24702,00

29 889,42

31.03.2018

2174066180

27.12.2017

8234,00

9 963,14

14.05.2018

2174066180

27.12.2017

12351,00

14 944,71

31.03.2018

2174066180

27.12.2017

12351,00

14 944,71

31.03.2018

2174003415

23.01.2017

61755,00

74 723,55

13.06.2017

2174005567

01.02.2017

41170,00

49 815,70

28.06.2017

2174008098

15.02.2017

102925,00

124 539,25

11.07.2017

2174010024

27.02.2017

102925,00

124 539,25

31.05.2017

2174011501

06.03.2017

111159,00

134 502,39

31.03.2017

2174012567

09.03.2017

61755,00

74 723,55

31.05.2017

2174014110

20.03.2017

82340,00

99 631,40

31.05.2017

2174015625

28.03.2017

82340,00

99 631,40

31.05.2017

2174016662

03.04.2017

61755,00

74 723,55

31.05.2017

2174017402

05.04.2017

41170,00

49 815,70

31.05.2017

2174019235

18.04.2017

82340,00

99 631,40

19.09.2017

2174021742

02.05.2017

53521,00

64 760,41

31.05.2017

2174023165

09.05.2017

65872,00

79 705,12

20.06.2017

2174024207

15.05.2017

61755,00

74 723,55

24.05.2017

2174034430

10.07.2017

53521,00

64 760,41

25.09.2017

2174039742

08.08.2017

148212,00

179 336,52

25.09.2017

2174041872

20.08.2017

61755,00

74 723,55

25.09.2017

2174042524

23.08.2017

16468,00

19 926,28

25.09.2017

2174046902

15.09.2017

20585,00

24 907,85

14.02.2018

2174048167

22.09.2017

12351,00

14 944,71

14.02.2018

2174049162

30.09.2017

4116,94

4981,5

10.10.2017

2174049162

30.09.2017

4116,94

4981,5

10.10.2017

2174049162

30.09.2017

4116,94

4981,5

10.10.2017

2174049162

30.09.2017

4116,94

4981,5

10.10.2017

2174049162

30.09.2017

4116,94

4981,5

10.10.2017

2174050891

10.10.2017

4117,00

4 981,57

27.03.2018

2174050891

10.10.2017

8234,00

9 963,14

27.03.2018

2174050891

10.10.2017

49404,00

59 778,84

27.03.2018

2174052095

14.10.2017

8234,00

9 963,14

27.03.2018

2174055350

01.11.2017

4117,00

4 981,57

31.03.2018

2174055350

01.11.2017

4117,00

4 981,57

31.03.2018

2174056542

06.11.2017

4117,00

4 981,57

31.03.2018

2174056542

06.11.2017

8234,00

9 963,14

31.03.2018

2174056542

06.11.2017

20585,00

24 907,85

31.03.2018

2174057934

14.11.2017

4117,00

4 981,57

31.03.2018

2174057934

14.11.2017

20585,00

24 907,85

31.03.2018

2174057934

14.11.2017

20585,00

24 907,85

31.03.2018

2174060279

24.11.2017

4117,00

4 981,57

31.03.2018

2174060279

24.11.2017

8234,00

9 963,14

31.03.2018

2174060279

24.11.2017

8234,00

9 963,14

31.03.2018

2174060279

24.11.2017

12351,00

14 944,71

31.03.2018

2174060279

24.11.2017

45287,00

54 797,27

31.03.2018

2174062999

10.12.2017

4117,00

4 981,57

14.05.2018

2174062999

10.12.2017

8234,00

9 963,14

14.05.2018

2174062999

10.12.2017

24702,00

29 889,42

14.05.2018

2174062999

10.12.2017

41170,00

49 815,70

14.05.2018

2174065019

19.12.2017

12351,00

14 944,71

14.05.2018

2174065019

19.12.2017

49404,00

59 778,84

14.05.2018

2174065019

19.12.2017

61755,00

74 723,55

14.05.2018

2174000757

06.01.2017

164680,00

199 262,80

06.06.2017

30.          Úřad uvádí, že výše v bodě 26. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá obviněnému dodavatelem Alliance Healthcare s.r.o. v šetřeném období roku 2018 představují veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci vždy datum dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.

31.         Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval, resp. platil za jejich dodání i v předcházejících 12 měsících (viz bod 29. odůvodnění tohoto příkazu).

32.         Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky tohoto zdravotnického materiálu během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum zadání veřejné zakázky např. 4. 1. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 4. 1. 2017 do 3. 1. 2018). Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce uvádí výčet předpokládaných hodnot jednotlivých veřejných zakázek, z něhož je patrné, že tímto způsobem vypočtená předpokládaná hodnota u každé jednotlivé veřejné zakázky překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky.

Číslo příjemky

Číslo položky

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (cena uhrazená za předcházejících 12 měsíců)

 

2184000492

52200747

04.01.2018

4 117,00

4 981,57

2 906 601,71

2184000492

52200748

04.01.2018

32 936,00

39 852,56

2 906 601,71

2184000492

52200749

04.01.2018

12 351,00

14 944,71

2 906 601,71

2184000492

52200750

04.01.2018

8 234,00

9 963,14

2 906 601,71

2184002768

52298475

16.01.2018

16 468,00

19 926,28

2 906 601,71

2184002768

52298476

16.01.2018

28 819,00

34 870,99

2 906 601,71

2184002768

52298477

16.01.2018

12 351,00

14 944,71

2 906 601,71

2184002768

52298478

16.01.2018

45 287,00

54 797,27

2 906 601,71

2184002768

52298479

16.01.2018

16 468,00

19 926,28

2 906 601,71

2184003984

52375808

23.01.2018

61 755,00

74 723,55

2 906 601,71

2184006994

52537410

08.02.2018

16 468,00

19 926,28

2 906 601,71

2184006994

52537411

08.02.2018

28 819,00

34 870,99

2 906 601,71

2184008984

52629617

17.02.2018

24 702,00

29 889,42

2 750 155,71

2184010431

52689019

25.02.2018

69 989,00

84 686,69

2 692 517,71

2184014089

52837651

14.03.2018

135 861,00

164 391,81

2 589 592,71

2184014089

52837652

14.03.2018

16 468,00

19 926,28

2 589 592,71

2184017083

52971910

02.04.2018

57 638,00

69 741,98

2 778 974,71

2184017083

52971911

02.04.2018

4 117,00

4 981,57

2 778 974,71

2184017083

52971912

02.04.2018

61 755,00

74 723,55

2 778 974,71

2184019266

53060360

11.04.2018

8 234,00

9 963,14

2 721 336,71

2184019266

53060361

11.04.2018

37 053,00

44 834,13

2 721 336,71

2184019266

53060362

11.04.2018

20 585,00

24 907,85

2 721 336,71

2184023496

53233267

02.05.2018

37 053,00

44 834,13

2 577 241,71

2184023496

53233268

02.05.2018

12 351,00

14 944,71

2 577 241,71

2184023496

53233269

02.05.2018

8 234,00

9 963,14

2 577 241,71

2184023496

53233270

02.05.2018

28 819,00

34 870,99

2 577 241,71

2184023496

53233271

02.05.2018

12 351,00

14 944,71

2 577 241,71

2184024092

53272501

04.05.2018

24 702,00

29 889,42

2 577 241,71

2184024092

53272502

04.05.2018

12 351,00

14 944,71

2 577 241,71

2184024092

53272503

04.05.2018

20 585,00

24 907,85

2 577 241,71

2184026730

53382433

18.05.2018

28 819,00

34 870,99

2 951 888,71

2184026730

53382434

18.05.2018

4 117,00

4 981,57

2 951 888,71

2184026730

53382435

18.05.2018

16 468,00

19 926,28

2 951 888,71

2184026730

53382436

18.05.2018

8 234,00

9 963,14

2 951 888,71

2184028241

53484318

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

2 890 133,71

2184028241

53484319

27.05.2018

20 585,00

24 907,85

2 890 133,71

2184028241

53484320

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

2 890 133,71

2184028241

53484321

27.05.2018

4 117,00

4 981,57

2 890 133,71

2184031083

53604765

10.06.2018

4 117,00

4 981,57

2 350 806,71

2184031083

53604766

10.06.2018

12 351,00

14 944,71

2 350 806,71

2184031083

53604767

10.06.2018

119 393,00

144 465,53

2 350 806,71

2184031083

53604769

10.06.2018

20 585,00

24 907,85

2 350 806,71

2184032806

53656399

19.06.2018

3 660,90

4 429,69

2 289 051,71

2184032806

53656400

19.06.2018

14 643,60

17 718,76

2 289 051,71

2184032806

53656401

19.06.2018

43 930,81

53 156,28

2 289 051,71

2184035953

53803405

03.07.2018

10 982,70

13 289,07

2 136 722,71

2184035953

53803406

03.07.2018

47 591,71

57 585,97

2 136 722,71

2184035953

53803407

03.07.2018

3 660,90

4 429,69

2 136 722,71

2184037705

53895387

14.07.2018

94 691,00

114 576,11

2 033 797,71

2184040237

54011655

27.07.2018

7 321,80

8 859,38

2 033 797,71

2184040237

54011656

27.07.2018

3 660,90

4 429,69

2 033 797,71

2184040237

54011657

27.07.2018

91 522,52

110 742,25

2 033 797,71

2184041471

54079320

03.08.2018

3 660,90

4 429,69

2 033 797,71

2184041471

54079321

03.08.2018

3 660,90

4 429,69

2 033 797,71

2184041471

54079322

03.08.2018

47 591,71

57 585,97

2 033 797,71

2184042542

54117861

10.08.2018

18 304,50

22 148,45

2 033 797,71

2184042542

54117862

10.08.2018

7 321,80

8 859,38

2 033 797,71

2184042542

54117864

10.08.2018

7 321,80

8 859,38

2 033 797,71

2184044443

54205267

21.08.2018

36 609,01

44 296,90

2 033 797,71

2184044443

54205268

21.08.2018

7 321,80

8 859,38

2 033 797,71

2184044443

54205269

21.08.2018

7 321,80

8 859,38

2 033 797,71

2184044443

54205270

21.08.2018

21 965,40

26 578,14

2 033 797,71

2184045335

54245951

26.08.2018

14 643,60

17 718,76

2 033 797,71

2184045335

54245952

26.08.2018

7 321,80

8 859,38

2 033 797,71

2184046939

54342958

05.09.2018

7 321,80

8 859,38

2 709 946,34

2184046939

54342959

05.09.2018

47 591,71

57 585,97

2 709 946,34

2184049134

54435040

17.09.2018

3 660,90

4 429,69

2 709 946,34

2184049134

54435041

17.09.2018

40 269,91

48 726,59

2 709 946,34

2184049134

54435042

17.09.2018

18 304,50

22 148,45

2 709 946,34

2184049134

54435048

17.09.2018

10 982,70

13 289,07

2 709 946,34

2184051262

54530138

26.09.2018

29 287,21

35 437,52

2 232 374,34

2184051262

54530139

26.09.2018

25 626,31

31 007,83

2 232 374,34

2184051262

54530140

26.09.2018

3 660,90

4 429,69

2 232 374,34

2184051262

54530141

26.09.2018

3 660,90

4 429,69

2 232 374,34

2184053211

54632836

07.10.2018

7 321,80

8 859,38

2 232 374,34

2184053211

54632837

07.10.2018

14 643,60

17 718,76

2 232 374,34

2184053211

54632838

07.10.2018

25 626,31

31 007,83

2 232 374,34

2184053211

54632839

07.10.2018

14 643,60

17 718,76

2 232 374,34

2184054708

54677574

14.10.2018

29 287,21

35 437,52

2 211 789,63

2184054708

54677575

14.10.2018

7 321,80

8 859,38

2 211 789,63

2184054708

54677576

14.10.2018

14 643,60

17 718,76

2 211 789,63

2184054708

54677583

14.10.2018

3 660,90

4 429,69

2 211 789,63

2184054708

54677585

14.10.2018

7 321,80

8 859,38

2 211 789,63

2184056238

54741941

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

2 402 156,47

2184056238

54741942

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

2 402 156,47

2184056238

54741943

21.10.2018

10 982,70

13 289,07

2 402 156,47

2184056238

54741948

21.10.2018

3 660,90

4 429,69

2 402 156,47

2184058835

54819769

01.11.2018

7 321,80

8 859,38

2 253 944,47

2184058835

54819770

01.11.2018

14 643,60

17 718,76

2 253 944,47

2184058835

54819771

01.11.2018

40 269,91

48 726,59

2 253 944,47

2184058835

54819772

01.11.2018

25 626,31

31 007,83

2 253 944,47

2184058835

54819773

01.11.2018

18 304,50

22 148,45

2 253 944,47

2184060663

54912193

11.11.2018

18 304,50

22 148,45

2 253 944,47

2184060663

54912197

11.11.2018

10 982,70

13 289,07

2 253 944,47

2184060663

54912198

11.11.2018

14 643,60

17 718,76

2 253 944,47

2184060663

54912200

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184060663

54912201

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184060663

54912205

11.11.2018

7 321,80

8 859,38

2 253 944,47

2184060663

54912210

11.11.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184062253

54963348

18.11.2018

21 965,40

26 578,14

2 253 944,47

2184062253

54963353

18.11.2018

7 321,80

8 859,38

2 253 944,47

2184062253

54963354

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184062253

54963362

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184062253

54963363

18.11.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184064852

55099787

01.12.2018

18 304,50

22 148,45

2 253 944,47

2184064852

55099788

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184064852

55099789

01.12.2018

14 643,60

17 718,76

2 253 944,47

2184064852

55099790

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184064852

55099791

01.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 253 944,47

2184064852

55099792

01.12.2018

25 626,31

31 007,83

2 253 944,47

2184066323

55167921

10.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 167 487,47

2184066323

55167922

10.12.2018

7 321,80

8 859,38

2 167 487,47

2184066323

55167923

10.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 167 487,47

2184066323

55167924

10.12.2018

36 609,01

44 296,90

2 167 487,47

2184068234

55269232

17.12.2018

29 287,21

35 437,52

2 167 487,47

2184068234

55269233

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 167 487,47

2184068234

55269234

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 167 487,47

2184068234

55269235

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 167 487,47

2184068234

55269236

17.12.2018

3 660,90

4 429,69

2 167 487,47

33.         Z výše uvedeného vyplývá, že u všech v předcházejícím bodě uvedených veřejných zakázek přesahuje jejich předpokládaná hodnota limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, z čehož vyplývá, že ve vztahu ke každé z těchto veřejných zakázek [které jsou s ohledem na své předpokládané hodnoty zakázkami podlimitními, neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč dle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb.[4]] byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3 zákona, tj. příslušnou veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

34.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že již toliko výlučně na základě údajů ohledně v šetřeném období uhrazených dodávek předmětného zdravotnického materiálu „GC .070 F6 100 XB-3.5Cardio Access“ vyplývá, že předpokládaná hodnota všech výše uvedených pravidelně pořizovaných veřejných zakázek překračuje alespoň finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, tj. 2 000 000 Kč bez DPH, a obviněný tak byl povinen při jejich zadávání postupovat v zadávacím řízení dle zákona, příp. jiným v § 2 odst. 3 zákona předvídaným postupem, z čehož důvodu Úřad za této situace již nepokládal za účelné se s ohledem na procesní ekonomii dále zabývat otázkou, a v tomto směru činit další bližší zjištění, zda i případně jiné produkty zdravotnického materiálu pořizované v šetřeném období obviněným představují „dodávky stejného druhu“ ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a) zákona, které by dále bylo nutné sčítat pro výpočet celkové výše předpokládané hodnoty zde šetřených pořizovaných produktů zdravotnického materiálu.

35.         Úřad na tomto místě též uvádí, že v šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí skládající se celkově z více než 50 různých klinik a oddělení včetně interní kardiologické kliniky,[5] je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu (jedná se o katétr pro zavedení vodících drátků, balonků a stentů do koronárních tepen u pacientů s ischemickou chorobou srdeční) není nahodilý, jedná se o zdravotnické produkty, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská činnost ústavní, ambulantní, stacionární a komplexní lékárenská činnost) a objednává/nakupuje je opakovaně, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že je pro něj nezbytný ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen. Dle Úřadu přitom pro posouzení věci není podstatné, zda obviněný potřebuje objednávat předmětné zboží ve stejném množství po celý rok, důležité je, že obviněný zboží potřebuje a pořizuje je trvale, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že jsou pro něj nezbytné ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen.

36.         K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování předmětného zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování tohoto zdravotnického materiálu na základě svých požadavků, resp. pravidelných dílčích objednávek přímo u jejich dodavatele bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky se pohybuje v řádech dnů a týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování předmětného zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku dle § 7 zákona o přestupcích.

37.         S ohledem na vše shora uvedené tudíž Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. tohoto příkazu - „DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM“

38.         Ze shromážděných údajů vyplývá, že obviněný na základě provedených objednávek v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nakupoval od dodavatele EUROMEDICAL spol. s. r. o., IČO 41192923, se sídlem Rozýnova 2421/12, 169 00 Praha (dále jen „EUROMEDICAL spol. s. r. o.“) prostřednictvím jednotlivých objednávek bez zadávacího řízení následující produkty zdravotnického materiálu „DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM“[6]:

Číslo příjemky

Číslo dokladu dodavatele

 

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

 

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

Datum úhrady

2184001827

20180041

12.01.2018

133 800,00

161 898,00

10.07.2018

2184006652

20180186

06.02.2018

133 800,00

161 898,00

29.03.2018

2184011067

20180364

28.02.2018

133 800,00

161 898,00

29.03.2018

2184018252

20180617

06.04.2018

66 900,00

80 949,00

24.08.2018

2184019135

20180485

11.04.2018

100 350,00

121 423,50

30.08.2018

2184020636

20180657

18.04.2018

133 800,00

161 898,00

24.08.2018

2184025280

20180829

14.05.2018

200 700,00

242 847,00

31.10.2018

2184032264

20181025

15.06.2018

167 250,00

202 372,50

28.11.2018

2184037881

20181206

16.07.2018

133 800,00

161 898,00

28.12.2018

2184042563

20181340

10.08.2018

100 350,00

121 423,50

05.02.2019

2184044813

20181407

23.08.2018

133 800,00

161 898,00

19.02.2019

2184050605

20181583

24.09.2018

200 700,00

242 847,00

12.03.2019

2184056787

20181754

22.10.2018

133 800,00

161 898,00

31.10.2018

2184059491

20181860

06.11.2018

133 800,00

161 898,00

30.04.2019

2188100667[7]

20181859

06.11.2018

-133 800,00

-161 898,00

30.11.2018

2184062079

20181920

16.11.2018

100 350,00

121 423,50

07.05.2019

2184067085

20182019

12.12.2018

66 900,00

80 949,00

28.05.2019

2184069657

20182112

27.12.2018

133 800,00

161 898,00

27.05.2019

39.         Obviněný tedy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od dodavatele EUROMEDICAL spol. s. r. o. tento zdravotnický materiál v celkové hodnotě 2 073 900 Kč bez DPH (2 509 419 Kč vč. DPH). Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání potřebného zdravotnického materiálu přímo u jeho dodavatele, tedy EUROMEDICAL spol. s. r. o., tj. bez provedení zadávacího řízení.

40.         V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.

41.         Dle sdělení obviněného se v případě těchto nakupovaných produktů jedná o „základní, (nejčastěji používaný) vodící drát pro zavedení balonkových katetrů ev. stentů do koronárních tepen u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (léčba akutních i chronických forem – uzávěrů nebo stenoz koronárních tepen).“

42.         Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný pořizoval předmětný zdravotnický materiál „DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM“ již dříve, přičemž za tento zdravotnický materiál uhradil v předcházejících 12 měsících v průběhu roku 2017 a 2018 (nad rámec úhrad za zboží uvedené výše) následující částky:

 

Číslo příjemky

 

 

Datum dodání

 

 

Cena v Kč

bez DPH

 

 

Cena v Kč

vč. DPH

 

 

Datum úhrady

 

2164040622

15.08.2016

122 100,00

147 741,00

08.02.2017

2164055386

08.11.2016

122 100,00

147 741,00

27.04.2017

2164060521

06.12.2016

81 400,00

98 494,00

30.05.2017

2164064819

29.12.2016

81 400,00

98 494,00

13.06.2017

2178100569

14.09.2017

-82 000,00

-99 220,00

19.09.2017

2174002662

17.01.2017

122 100,00

147 741,00

04.07.2017

2174006541

07.02.2017

122 100,00

147 741,00

25.07.2017

2174009167

21.02.2017

122 100,00

147 741,00

03.08.2017

2174014905

23.03.2017

122 100,00

147 741,00

19.09.2017

2174017945

07.04.2017

122 100,00

147 741,00

03.10.2017

2174021006

26.04.2017

81 400,00

98 494,00

27.10.2017

2174022717

05.05.2017

162 800,00

196 988,00

02.11.2017

2174028726

06.06.2017

81 400,00

98 494,00

07.06.2017

2174030156

14.06.2017

81 400,00

98 494,00

16.06.2017

2174033257

30.06.2017

81 400,00

98 494,00

22.12.2017

2174036696

21.07.2017

81 400,00

98 494,00

24.01.2018

2174040708

14.08.2017

122 100,00

147 741,00

31.08.2017

2174042529

23.08.2017

82 000,00

99 220,00

27.02.2018

2174044880

07.09.2017

122 100,00

147 741,00

06.03.2018

2174046520

14.09.2017

81 400,00

98 494,00

06.03.2018

2174049030

29.09.2017

122 100,00

147 741,00

05.04.2018

2174051432

11.10.2017

81 400,00

98 494,00

17.04.2018

2174052779

18.10.2017

122 100,00

147 741,00

27.04.2018

2174057423

10.11.2017

122 100,00

147 741,00

11.05.2018

2174059978

23.11.2017

122 100,00

147 741,00

22.05.2018

2174063108

11.12.2017

81 400,00

98 494,00

04.06.2018

43.         Úřad si od obviněného vyžádal též přehledy nákupů, resp. úhrad z let 2017 a 2018 týkající se dalších typů produktů „PTCA guide wire“ (PTCA vodící dráty) zdravotnického materiálu, které byly obviněným objednávány u téhož dodavatele EUROMEDICAL spol. s. r. o. na týchž objednávkách a daňových dokladech společně s šetřeným typem vodícího drátu:

 

Název zboží (PTCA vodící drát)

 

 

Číslo dokladu

 

 

Cena v Kč

bez DPH

 

 

Cena v Kč

vč. DPH

 

 

Datum úhrady

 

„Sion blue ES 0.014″ straight tip 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“

(AHW14R017S, VZP kód: 115591)

2188100355

-33 450,00

-40 474,50

24.04.2018

2188100667

-20 350,00

-24 623,50

31.10.2018

2164044837

20 350,00

24 623,50

02.03.2017

2164053569

20 350,00

24 623,50

27.04.2017

2164060028

40 700,00

49 247

30.05.2017

2174010798

81 400,00

98 494

15.08.2017

2174030156

20 350,00

24 623,50

31.03.2017

2174042529

20 350,00

24 623,50

27.02.2018

2174045880

40 700,00

49 247

20.03.2018

2184001822

33 450,00

40 474,50

10.07.2018

2184032175

20 350,00

24 623,50

29.11.2018

2184032175

20 350,00

24 623,50

29.11.2018

2184032539

40 700,00

49 247

29.11.2018

2184050605

20 350,00

24 623,50

12.03.2019

2184056787

20 350,00

24 623,50

31.10.2018

2184059491

20 350,00

24 623,50

30.04.2019

2184067085

20 350,00

24 623,50

28.05.2019

2184069657

20 350,00

24 623,50

27.05.2019

„Sion 0.014″ straight 180cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“ (AHW14R001S, VZP

kód: 151705)

2188100667

-18 225,00

-22 052,25

31.10.2018

2174044880

20 500,00

24 805

06.03.2018

2174064589

41 000,00

49 610

04.06.2018

2184019135

36 450,00

44 104,50

30.08.2018

2184039638

36 450,00

44 104,50

09.04.2019

2184050098

36 450,00

44 104,50

05.03.2019

2184056787

18 225,00

22 052,25

31.10.2018

2184059491

18 225,00

22 052,25

30.04.2019

„Sion black 0.014″ straight 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“ (APW14R010S,

VZP kód: 152470)

2188100667

-21 100,00

-25 531

31.10.2018

2174018829

21 100,00

25 531

10.10.2017

2184013648

21 100,00

25 531

28.08.2018

2184018252

21 100,00

25 531

24.08.2018

2184039987

21 100,00

25 531

08.01.2019

2184040138

21 100,00

25 531

08.01.2019

2184056787

21 100,00

25 531

31.10.2018

2184059491

21 100,00

25 531

30.04.2019

„Gaia Thrid 0.014″ pre-shaped 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“

(AHW14R011P, VZP kód: 152466)

2188100667

-26 300,00

-31 823

31.10.2018

2174044880

26 325,00

31 853,25

06.03.2018

2184056787

26 300,00

31 823

31.10.2018

2184059491

26 300,00

31 823

30.04.2019

2184069657

26 300,00

31 823

27.05.2019

„Gaia Second 0.014″ pre-shaped 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“

(AHW14R008P, VZP kód: 152466)

2188100147

-26 325,00

-31 853,25

24.04.2018

2174007677

26 325,00

31 853,25

01.08.2017

2174024766

52 650,00

63 706,50

31.03.2017

2174044880

26 325,00

31 853,25

06.03.2018

2184011674

26 325,00

31 853,25

15.08.2018

2184011682

26 322,31

31 850

21.08.2018

2184018252

52 600,00

63 646

24.08.2018

2184050098

52 600,00

63 646

05.03.2019

2184069657

26 300,00

31 823

27.05.2019

„Fielder XT-R 0.014″ straight 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“

(APW14R005S, VZP kód: 152468)

2188100667

-21 100,00

-25 531

31.10.2018

2174018829

21 100,00

25 531

10.10.2017

2174044880

42 200,00

51 062

06.03.2018

2184025280

63 300,00

76 593

31.10.2018

2184037881

63 300,00

76 593

28.12.2018

2184042563

42 200,00

51 062

05.02.2019

2184056787

21 100,00

25 531

31.10.2018

2184059491

21 100,00

25 531

30.04.2019

2184062079

42 200,00

51 062

07.05.2019

„Fielder XT-A 0.014″ straight 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“

(APW14R009S, VZP kód: 152467)

2188100667

-21 100,00

-25 531

31.10.2018

2174018829

21 100,00

25 531

10.10.2017

2174044880

42 200,00

51 062

06.03.2018

2184011674

21 100,00

25 531

15.08.2018

2184043962

63 300,00

76 593

05.02.2019

2184050098

21 100,00

25 531

05.03.2019

2184050605

21 100,00

25 531

12.03.2019

2184056787

21 100,00

25 531

31.10.2018

2184059491

21 100,00

25 531

30.04.2019

„Fielder XT 0.014″ straight 190cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“ (AGP140002,

VZP kód: 141706)

2164040622

34 550,00

41 805,50

08.02.2017

2164051340

51 825,00

62 708,25

11.04.2017

2164052960

34 550,00

41 805,50

25.04.2017

2174009256

69 100,00

83 611

03.08.2017

2174014905

34 550,00

41 805,50

19.09.2017

2174021006

51 825,00

62 708,25

27.10.2017

2174022717

69 100,00

83 611

02.11.2017

2174028726

34 550,00

41 805,50

31.03.2017

2174030156

34 550,00

41 805,50

31.03.2017

2174040708

69 100,00

83 611

31.08.2017

2174044880

69 100,00

83 611

06.03.2018

2174049091

69 100,00

83 611

05.04.2018

2174063108

69 100,00

83 611

04.06.2018

2184001827

51 825,00

62 708,25

10.07.2018

2184006652

69 100,00

83 611

29.03.2018

„RG3 0.010″ straight 330cm PTCA guide wire (5 kusů/balení), Třída III“ (AHW10S302S, VZP

kód: 151705)

2188100667

-20 500,00

-24 805

31.10.2018

2174044880

20 500,00

24 805

06.03.2018

2184056787

20 500,00

24 805

31.10.2018

2184059482

18 240,00

22 070,40

30.04.2019

44.          Úřad uvádí, že výše v bodě 38. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá obviněnému dodavatelem Alliance Healthcare s.r.o. v šetřeném období roku 2018 představují veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci vždy datum dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.

45.         Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval, resp. platil za jejich dodání i v předcházejících 12 měsících (viz bod 42. odůvodnění tohoto příkazu).

46.         Ze zjištěných skutečností rovněž vyplývá, že obviněný v letech 2017 a 2018 pořizoval, resp. platil za dodání od téhož dodavatele (EUROMEDICAL spol. s. r. o.) i dalších typů produktů PTCA vodících drátů, které dle názoru Úřadu bez důvodných pochybností ve vztahu k šetřenému zdravotnickému materiálu představují dodávky stejné druhu ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a) zákona. V kontextu šetřeného případu, ve kterém jsou předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované dodávky zdravotnického materiálu, Úřad jako pomocnou strukturu pro určení, které dodávky tvoří plnění stejného druhu, použil Evropskou nomenklaturu zdravotnických prostředků (dále jen „EMDN“[8]), která má podle článku 26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/745 ze dne 5. 4. 2017 o zdravotnických prostředcích podpořit fungování Evropské databáze zdravotnických prostředků (EUDAMED). Úřad v šetřeném případě dovodil, že zdravotnický materiál „DRÁT VODÍCÍ PTCA - SION BLUE 0.014 STRAIGHT 180CM“ a zdravotnický materiál specifikovaný v tabulce v bodě 43. odůvodnění tohoto příkazu náleží do skupiny „C04 – Kardiovaskulární vodící dráty“ dle EMDN, resp. že uvedený zdravotnický materiál tedy tvoří plnění stejného druhu, neboť se ve všech případech jedná o vodící dráty používané při výkonu perkutánní transluminální koronární angioplastiky (PTCA).

47.         Úřad pokládá za nutné vyjádřit se na tomto místě k tvrzení obviněného obsaženém ve sdělení ze dne 31. 8. 2023, v němž obviněný zaujímá stanovisko, že nákupy výše specifikovaných různých typů PTCA vodících drátů nelze považovat za jednu veřejnou zakázku. Úřad sděluje, že, jak bylo popsáno výše v odůvodnění tohoto příkazu, za jednu veřejnou zakázku v posuzovaném případě je nutno považovat jednu objednávku/dodávku plnění. Úhrady k celé skupině PTCA vodících drátů byly Úřadem vyžádány za účelem stanovení předpokládané hodnoty jednotlivých dodávek/objednávek, neboť Úřad i mj. na základě kategorizace zdravotnického materiálu dle pomocné nomenklatury EMDN dospěl k závěru, že je třeba na PTCA vodící dráty hledět jako na plnění stejného druhu (ve smyslu § 19 odst. 1 zákona), kdy z pohledu Úřadu převažují společné znaky dané kategorie plnění (vymezení plnění stejného druhu provedl Úřad obdobně jako v případě léčivých přípravků, kde bylo užito členění dle ATC skupin) nad případnými odlišnostmi jednotlivých typů v rámci dané skupiny tohoto zdravotnického materiálu, jak bylo ostatně již podrobně popsáno výše. Pokud se týká případné realizace zadávacího řízení na předmětné plnění, Úřad souhlasí s obviněným, že vzhledem k obsáhlosti skupiny kardiovaskulárních vodících drátů a existenci různých typů tohoto zdravotnického materiálu, je při realizaci zadávacího řízení jistě nanejvýš vhodné provést členění na jednotlivé části tak, aby bylo dosaženo co nejúčinnější hospodářské soutěže. Takový postup naplní dikci zákona, neboť s ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 zákona dojde v takovém případě ke stanovení předpokládané hodnoty podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí, což povede k určení správného režimu zadávání.

48.         Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky výše uvedených PTCA vodících drátů během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum zadání veřejné zakázky např. 4. 1. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 4. 1. 2017 do 3. 1. 2018). Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce uvádí výčet předpokládaných hodnot jednotlivých veřejných zakázek, z něhož je patrné, že tímto způsobem vypočtená předpokládaná hodnota u každé jednotlivé veřejné zakázky překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky.

Číslo příjemky

Číslo dokladu dodavatele

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (cena uhrazená za předcházejících 12 měsíců)

 

2184001827

20180041

12.01.2018

133 800,00

161 898,00

2 355 125,00

2184006652

20180186

06.02.2018

133 800,00

161 898,00

2 436 525,00

2184011067

20180364

28.02.2018

133 800,00

161 898,00

2 382 225,00

2184018252

20180617

06.04.2018

66 900,00

80 949,00

3 239 025,00

2184019135

20180485

11.04.2018

100 350,00

121 423,50

3 239 025,00

2184020636

20180657

18.04.2018

133 800,00

161 898,00

3 268 600,00

2184025280

20180829

14.05.2018

200 700,00

242 847,00

3 276 025,00

2184032264

20181025

15.06.2018

167 250,00

202 372,50

3 304 725,00

2184037881

20181206

16.07.2018

133 800,00

161 898,00

3 320 300,00

2184042563

20181340

10.08.2018

100 350,00

121 423,50

2 980 675,00

2184044813

20181407

23.08.2018

133 800,00

161 898,00

2 973 022,31

2184050605

20181583

24.09.2018

200 700,00

242 847,00

3 139 472,31

2184056787

20181754

22.10.2018

133 800,00

161 898,00

2 954 072,31

2184059491

20181860

06.11.2018

133 800,00

161 898,00

2 986 747,31

2184062079

20181920

16.11.2018

100 350,00

121 423,50

2 986 747,31

2184067085

20182019

12.12.2018

66 900,00

80 949,00

3 101 597,31

2184069657

20182112

27.12.2018

133 800,00

161 898,00

3 020 197,31

49.         Z výše uvedeného vyplývá, že u všech v předcházejícím bodě uvedených veřejných zakázek přesahuje jejich předpokládaná hodnota limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, z čehož vyplývá, že ve vztahu ke každé z těchto veřejných zakázek [které jsou s ohledem na své předpokládané hodnoty zakázkami podlimitními, neboť jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč dle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb.[9]] byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3 zákona, tj. příslušnou veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

50.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že již toliko výlučně na základě údajů ohledně v šetřeném období uhrazených dodávek výše uvedeného zdravotnického materiálu PTCA vodících drátů vyplývá, že předpokládaná hodnota všech výše uvedených pravidelně pořizovaných veřejných zakázek překračuje alespoň finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, tj. 2 000 000 Kč bez DPH, a obviněný tak byl povinen při jejich zadávání postupovat v zadávacím řízení dle zákona, příp. jiným v § 2 odst. 3 zákona předvídaným postupem, z čehož důvodu Úřad za této situace již nepokládal za účelné se s ohledem na procesní ekonomii dále zabývat otázkou, a v tomto směru činit další bližší zjištění, zda i případně jiné produkty zdravotnického materiálu pořizované v šetřeném období obviněným představují dodávky stejného druhu ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a) zákona, které by dále bylo nutné sčítat pro výpočet celkové výše předpokládané hodnoty zde šetřených pořizovaných produktů zdravotnického materiálu.

51.         Úřad na tomto místě též uvádí, že v šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí skládající se celkově z více než 50 různých klinik a oddělení včetně interní kardiologické kliniky,  je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu (vodící drát pro zavedení balonkových katetrů ev. stentů do koronárních tepen u pacientů s ischemickou chorobou srdeční) není nahodilý, jedná se o zdravotnické produkty, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská činnost ústavní, ambulantní, stacionární a komplexní lékárenská činnost) a objednává/nakupuje je opakovaně, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že je pro něj nezbytný ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen. Dle Úřadu přitom pro posouzení věci není podstatné, zda obviněný potřebuje objednávat předmětné zboží ve stejném množství po celý rok, důležité je, že obviněný zboží potřebuje a pořizuje je trvale, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že jsou pro něj nezbytné ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen.

52.         K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování předmětného zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování tohoto zdravotnického materiálu na základě svých požadavků, resp. pravidelných dílčích objednávek přímo u jejich dodavatele bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky se pohybuje v řádech dnů a týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování předmětného zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku dle § 7 zákona o přestupcích.

53.         S ohledem na vše shora uvedené tudíž Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

K výroku III. tohoto příkazu - „PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE“

54.         Ze shromážděných údajů vyplývá, že obviněný na základě provedených objednávek v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 nakupoval od dodavatele Stimcare s.r.o., IČO 25749897, se sídlem Medkova 1300/96, 149 00 Praha (dále jen „Stimcare s.r.o.“) prostřednictvím jednotlivých objednávek bez zadávacího řízení následující produkty zdravotnického materiálu „PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE“[10]:

Číslo příjemky

Číslo dokladu dodavatele

 

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

 

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

Datum úhrady

2184000728

171172

05.01.2018

103 305,79

125 000,00

14.06.2018

2184003980

180036

23.01.2018

101 087,51

122 315,89

10.07.2018

2184006807

180091

07.02.2018

101 087,51

122 315,89

02.08.2018

2184011220

180166

28.02.2018

101 087,51

122 315,89

21.08.2018

2184013824

180183

13.03.2018

101 087,51

122 315,89

21.08.2018

2184015250

180224

20.03.2018

101 087,51

122 315,89

28.08.2018

2184020379

180320

17.04.2018

101 087,51

122 315,89

06.03.2018

2184022099

180277

25.04.2018

101 087,51

122 315,89

06.03.2018

2184023261

180360

02.05.2018

101 087,51

122 315,89

31.12.2017

2184025956

180403

16.05.2018

101 087,51

122 315,89

31.10.2018

2184028061

180450

25.05.2018

101 087,51

122 315,89

30.09.2018

2184036466

180565

09.07.2018

101 087,51

122 315,89

30.09.2018

2184040457

180629

31.07.2018

101 087,51

122 315,89

28.12.2018

2184042810

180687

13.08.2018

101 087,51

122 315,89

08.01.2019

2184046872

180777

31.08.2018

101 087,51

122 315,89

19.02.2019

2184049651

180823

18.09.2018

101 087,51

122 315,89

24.10.2018

2184051154

180844

26.09.2018

101 087,51

122 315,89

05.03.2019

2184053306

180538

08.10.2018

101 087,51

122 315,89

28.11.2018

2184056509

180932

22.10.2018

101 087,51

122 315,89

02.04.2019

2184060756

180956

12.11.2018

101 087,51

122 315,89

09.04.2019

2184063782

181045

26.11.2018

101 087,51

122 315,89

07.05.2019

2184068645

181175

19.12.2018

101 087,51

122 315,89

29.01.2019

55.         Obviněný tedy v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pořídil od dodavatele Stimcare s.r.o. tento zdravotnický materiál v celkové hodnotě 2 226 143,55 Kč bez DPH (2 693 633,69 Kč vč. DPH). Obviněný vystavoval požadavky (dílčí objednávky) na dodání potřebného zdravotnického materiálu přímo u jeho dodavatele, tedy Stimcare s.r.o., tj. bez provedení zadávacího řízení.

56.         V daném případě přitom dle Úřadu není sporu o tom, že v případě jednotlivých dodávek byly naplněny znaky zadání veřejné zakázky. Obviněný za úplatu od uvedeného dodavatele získával jím poptávané plnění, tj. předmětný zdravotnický materiál, je tedy zřejmé, že obviněný a uvedený dodavatel mezi sebou zřídili závazek, resp. závazky, na základě něhož (nichž) uvedený dodavatel obviněnému poskytoval plnění v podobě dodávek předmětného zdravotnického materiálu a obviněný jemu za poskytnuté plnění zaplatil sjednanou cenu.

57.         Dle sdělení obviněného se v případě těchto nakupovaných produktů jedná o „PFO okludér – zařízení pro uzávěr patentního foramen ovale – dírky na mezisíňové přepážce po prodělané cévní mozkové příhodě z důvodu prevence recidivy příhody.“

58.         Z údajů doručených Úřadu obviněným v rámci šetření podnětu se podává, že obviněný pořizoval předmětný zdravotnický materiál „PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE“ již dříve, přičemž za tento zdravotnický materiál uhradil v předcházejících 12 měsících v průběhu roku 2017 a 2018 (nad rámec úhrad za zboží uvedené výše) následující částky:

 

Číslo příjemky

 

 

Datum dodání

 

 

Cena v Kč

bez DPH

 

 

Cena v Kč

vč. DPH

 

 

Datum úhrady

 

2174020026

20.04.2017

108 695,65

125 000,00

04.10.2017

2174023372

10.05.2017

108 695,65

125 000,00

27.10.2017

2174023545

11.05.2017

108 695,65

125 000,00

31.10.2017

2174030060

13.06.2017

108 695,65

125 000,00

01.12.2017

2174034558

11.07.2017

108 695,65

125 000,00

12.12.2017

2174034559

11.07.2017

108 695,65

125 000,00

19.12.2017

2174039799

09.08.2017

108 695,65

125 000,00

06.02.2018

2174043907

31.08.2017

108 695,65

125 000,00

19.09.2017

2174048439

26.09.2017

108 695,65

125 000,00

20.03.2018

2174050856

09.10.2017

108 695,65

125 000,00

05.04.2018

2174054272

25.10.2017

108 695,65

125 000,00

27.04.2018

2174060478

27.11.2017

108 695,65

125 000,00

03.05.2018

2174066039

27.12.2017

108 695,65

125 000,00

04.06.2018

2174066817

31.12.2017

108 695,65

125 000,00

30.05.2018

59.              Úřad si od obviněného vyžádal též přehledy nákupů, resp. úhrad z let 2017 a 2018 týkající se dalších typů produktů zdravotnického materiálu PFO okludérů, které byly obviněným v rozhodném období objednávány od dodavatele CARDION s.r.o., IČO 60719877, se sídlem Rybnická 257/136, 634 00 Brno (dále jen „CARDION s.r.o.“):

 

Název zboží (PFO okludér)

 

 

Číslo dokladu

 

 

Cena v Kč

bez DPH

 

 

Cena v Kč

vč. DPH

 

 

Datum úhrady

 

„OKLUDER AMPLATZER 9-ASD-004..04 9-PFO-025..035, 9-V“ (číslo zboží 626275)

2164041185

80378,26

92 435

10.05.2017

2164041185

80378,26

92 435

10.05.2017

2174008559

80378,26

92 435

14.11.2017

2174008559

80378,26

92 435

14.11.2017

2174008559

80378,26

92 435

14.11.2017

„OKLUDER PFO - AMPLATZER 9-PFO-0 9-PFO-025“ (číslo zboží 654415)

2164020256

92 435

80378,26

02.01.2017

2164020256

92 435

80378,26

02.01.2017

2164020256

92 435

80378,26

02.01.2017

2164020256

92 435

80378,26

02.01.2017

2164025765

92 435

80378,26

08.02.2017

2164025765

92 435

80378,26

08.02.2017

2164025765

92 435

80378,26

08.02.2017

2164034322

92 435

80378,26

31.01.2017

2164044298

92 435

80378,26

31.05.2017

2164044298

92 435

80378,26

31.05.2017

2164045417

92 435

80378,26

31.05.2017

2164047784

92 435

80378,26

13.06.2017

2164050864

92 435

80378,26

04.07.2017

2164051031

92 435

80378,26

04.07.2017

2164053308

92 435

80378,26

13.07.2017

2164058243

92 435

80378,26

01.08.2017

2164058243

92 435

80378,26

01.08.2017

2164058243

92 435

80378,26

01.08.2017

2164058243

92 435

80378,26

01.08.2017

2164060118

92 435

80378,26

17.08.2017

2164060118

92 435

80378,26

17.08.2017

2164060118

92 435

80378,26

17.08.2017

2164062586

92 435

80378,26

05.09.2017

2174004073

92 435

80378,26

17.10.2017

2174004073

92 435

80378,26

17.10.2017

2174005554

92 435

80378,26

02.11.2017

2174011273

92 435

80378,26

01.12.2017

2174011273

92 435

80378,26

01.12.2017

2174011273

92 435

80378,26

01.12.2017

2174011273

92 435

80378,26

01.12.2017

2174011273

92 435

80378,26

01.12.2017

2174014597

369 740

321513,04

12.12.2017

2174016866

92 435

80378,26

28.12.2017

2174021350

92 435

80378,26

30.01.2018

2174021350

92 435

80378,26

30.01.2018

2174023319

92 435

80378,26

06.02.2018

2174026417

92 435

80378,26

27.02.2018

2174026417

92 435

80378,26

27.02.2018

2174028152

92 435

80378,26

06.03.2018

2174028152

92 435

80378,26

06.03.2018

2174030036

92 435

80378,26

13.03.2018

2174030871

92 435

80378,26

27.03.2018

2174030871

92 435

80378,26

27.03.2018

2174030871

92 435

80378,26

27.03.2018

2174038668

92 435

80378,26

09.05.2018

2174038668

92 435

80378,26

09.05.2018

2174045650

92 435

80378,26

30.04.2018

2174053763

92 435

80378,26

30.04.2018

2174053763

92 435

80378,26

30.04.2018

2174055713

92 435

80378,26

31.07.2018

2174061257

92 435

80378,26

21.08.2018

2174066052

92 435

80378,26

30.08.2018

2174066052

92 435

80378,26

30.08.2018

2184006594

92 435

80378,26

02.10.2018

2184006594

92 435

80378,26

02.10.2018

2184012517

92 435

80378,26

08.11.2018

2184013821

92 435

80378,26

28.11.2018

2184018710

92 435

80378,26

04.12.2018

2184020832

92 435

80378,26

28.12.2018

2184022074

92 435

80378,26

28.12.2018

2184023105

92 435

80378,26

08.01.2019

2184023105

92 435

80378,26

08.01.2019

2184030666

92 435

80378,26

12.02.2019

2184030666

92 435

80378,26

12.02.2019

2184032091

92 435

80378,26

05.03.2019

2184033805

92 435

80378,26

05.03.2019

2184034682

92 435

80378,26

19.03.2019

2184040581

92 435

80378,26

09.04.2019

2184040581

92 435

80378,26

09.04.2019

2184040587

92 435

80378,26

09.04.2019

2184049658

92 435

80378,26

30.04.2019

2184051158

92 435

80378,26

30.04.2019

2184051158

92 435

80378,26

30.04.2019

2184051829

92 435

80378,26

30.04.2019

2184055993

92 435

80378,26

05.06.2019

2184055993

92 435

80378,26

05.06.2019

2184057528

92 435

80378,26

30.04.2019

2184057932

92 435

80378,26

30.07.2019

2184057932

92 435,60

80378,78

30.07.2019

2184064108

92 435

80378,26

29.08.2019

2184064108

92 435

80378,26

29.08.2019

2184064925

92 435

80378,26

03.09.2019

2184066150

92 435

80378,26

03.09.2019

2184068755

92 435

80378,26

02.10.2019

2184068755

92 435

80378,26

02.10.2019

2184068759

92 435

80378,26

02.10.2019

2184068759

92 435

80378,26

02.10.2019

2184068759

92 435

80378,26

02.10.2019

2184068759

92 435

80378,26

02.10.2019

60.          Úřad uvádí, že výše v bodě 53. odůvodnění tohoto příkazu specifikovaná plnění poskytnutá obviněnému dodavatelem Stimcare s.r.o. v šetřeném období roku 2018 představují veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky uvedeného zdravotnického materiálu, kdy datem zadání veřejné zakázky je s ohledem na specifika projednávané věci vždy datum dodání předmětného zboží [smlouva na veřejnou zakázku, resp. její zadání nemusí být zachyceno v rámci (jednoho) „standardizovaného“ dokumentu, ale projevy vůle zadavatele a dodavatele směřující k jejímu uzavření mohou být obsaženy v různých dokumentech; typicky může jít o objednávku zadavatele a její akceptaci ze strany dodavatele]. Jak totiž stanoví § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, došlo-li k němu včas. Smlouva je pak dle ust. § 1745 občanského zákoníku uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. V šetřeném případě se tak jedná o jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou pravidelně pořizované dodávky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona.

61.         Ze zjištěných skutečností dále vyplývá, že obviněný dodávky předmětného zdravotnického materiálu pořizoval, resp. platil za jejich dodání i v předcházejících 12 měsících (viz bod 57. odůvodnění tohoto příkazu).

62.         Ze zjištěných skutečností rovněž vyplývá, že obviněný v letech 2017 a 2018 pořizoval, resp. platil za dodání od dodavatele CARDION s.r.o. i dalších typů produktů PFO okludérů, které dle názoru Úřadu bez důvodných pochybností ve vztahu k šetřenému zdravotnickému materiálu představují dodávky stejné druhu ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a) zákona. V kontextu šetřeného případu, ve kterém jsou předmětem plnění veřejné zakázky pravidelně pořizované dodávky zdravotnického materiálu, Úřad jako pomocnou strukturu pro určení, které dodávky tvoří plnění stejného druhu, použil výše zmiňovanou Evropskou nomenklaturu zdravotnických prostředků. Úřad v šetřeném případě dovodil, že zdravotnický materiál „PFO25 DEVICE KIT, ULTRASEPT OKLUDER VČ. ZAVADĚČE“ a zdravotnický materiál specifikovaný v tabulce v bodě 59. odůvodnění tohoto příkazu lze v rámci nomenklatury EMDN řadit do typu „P070403 – Uzávěry srdečních a koronárních defektů“, resp. že uvedený zdravotnický materiál tedy tvoří plnění stejného druhu, neboť se ve všech případech jedná uzávěr (okludér) srdečních defektů, v tomto konkrétním případě k léčbě patentního foramen ovale (PFO).

63.         Úřad s ohledem na § 19 odst. 1 písm. a) zákona provedl výpočet předpokládané hodnoty u jednotlivých veřejných zakázek (viz tabulka níže), přičemž při tomto výpočtu vycházel v souladu s dotčeným ustanovením zákona z ceny, kterou obviněný uhradil za dodávky výše uvedených PFO okludérů během 12 měsíců předcházejících zadání každé jednotlivé veřejné zakázky. Ve vztahu ke každé jednotlivé (zadané) veřejné zakázce tak Úřad pro účely stanovení předpokládané hodnoty sečetl částky (bez DPH), které obviněný uhradil za tyto dodávky za 12 měsíců předcházejících datu zadání příslušné veřejné zakázky (bylo-li datum zadání veřejné zakázky např. 4. 1. 2018, pak pro stanovení předpokládané hodnoty této veřejné zakázky Úřad sečetl všechny platby uhrazené v období od 4. 1. 2017 do 3. 1. 2018). Tímto způsobem Úřad provedl výpočet předpokládané hodnoty u všech jednotlivých veřejných zakázek uvedených výše v tabulce dodávek, přičemž zde v následující tabulce uvádí výčet předpokládaných hodnot jednotlivých veřejných zakázek, z něhož je patrné, že tímto způsobem vypočtená předpokládaná hodnota u každé jednotlivé veřejné zakázky překročila limit 2 mil. Kč bez DPH pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky.

 

Číslo příjemky

Číslo dokladu dodavatele

Datum zadání veřejné zakázky (datum dodání)

Cena v Kč

bez DPH

Cena v Kč

vč. DPH

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (cena uhrazená za předcházejících 12 měsíců)

 

2184000728

171172

05.01.2018

103 305,79

125 000,00

3 835 952,70

2184003980

180036

23.01.2018

101 087,51

122 315,89

3 835 952,70

2184006807

180091

07.02.2018

101 087,51

122 315,89

4 105 404,87

2184011220

180166

28.02.2018

101 087,51

122 315,89

4 025 026,61

2184013824

180183

13.03.2018

101 087,51

122 315,89

4 387 958,15

2184015250

180224

20.03.2018

101 087,51

122 315,89

4 468 336,41

2184020379

180320

17.04.2018

101 087,51

122 315,89

4 926 862,50

2184022099

180277

25.04.2018

101 087,51

122 315,89

4 926 862,50

2184023261

180360

02.05.2018

101 087,51

122 315,89

5 276 692,93

2184025956

180403

16.05.2018

101 087,51

122 315,89

5 385 388,58

2184028061

180450

25.05.2018

101 087,51

122 315,89

5 385 388,58

2184036466

180565

09.07.2018

101 087,51

122 315,89

5 223 816,11

2184040457

180629

31.07.2018

101 087,51

122 315,89

5 244 525,37

2184042810

180687

13.08.2018

101 087,51

122 315,89

5 104 478,10

2184046872

180777

31.08.2018

101 087,51

122 315,89

5 407 740,63

2184049651

180823

18.09.2018

101 087,51

122 315,89

5 327 362,37

2184051154

180844

26.09.2018

101 087,51

122 315,89

5 218 666,72

2184053306

180538

08.10.2018

101 087,51

122 315,89

5 472 902,62

2184056509

180932

22.10.2018

101 087,51

122 315,89

5 312 146,10

2184060756

180956

12.11.2018

101 087,51

122 315,89

5 296 929,82

2184063782

181045

26.11.2018

101 087,51

122 315,89

5 055 795,04

2184068645

181175

19.12.2018

101 087,51

122 315,89

4 376 843,42

64.         Z výše uvedeného vyplývá, že u všech v předcházejícím bodě uvedených veřejných zakázek přesahuje jejich předpokládaná hodnota limit 2 mil. Kč bez DPH dle § 27 písm. a) zákona pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, z čehož vyplývá, že ve vztahu ke každé z těchto veřejných zakázek [které jsou s ohledem na své předpokládané hodnoty zakázkami podlimitními tam, kde jejich předpokládaná hodnota nepřesahuje finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 3 873 000 Kč dle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb.[11]; v ostatních případech veřejnými zakázkami nadlimitními] byl obviněný povinen postupovat dle § 2 odst. 3 zákona, tj. příslušnou veřejnou zakázku zadat v zadávacím řízení dle § 3 zákona nebo postupovat jiným zákonem aprobovaným postupem (např. nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci). Vzhledem k tomu, že obviněný tak neučinil, a tento postup tedy mohl mít vliv na výběr dodavatele, neboť nelze vyloučit, že v případě postupu dle zákona mohl obviněný obdržet od jiného dodavatele výhodnější nabídku, není pochyb o tom, že jednání obviněného naplňuje znaky skutkové podstaty přestupku dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

65.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že již toliko výlučně na základě údajů ohledně v šetřeném období uhrazených dodávek výše uvedeného zdravotnického materiálu PFO okludérů vyplývá, že předpokládaná hodnota všech výše uvedených pravidelně pořizovaných veřejných zakázek překračuje alespoň finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, tj. 2 000 000 Kč bez DPH, a obviněný tak byl povinen při jejich zadávání postupovat v zadávacím řízení dle zákona, příp. jiným v § 2 odst. 3 zákona předvídaným postupem, z čehož důvodu Úřad za této situace již nepokládal za účelné se s ohledem na procesní ekonomii dále zabývat otázkou, a v tomto směru činit další bližší zjištění, zda i případně jiné produkty zdravotnického materiálu pořizované v šetřeném období obviněným představují dodávky stejného druhu ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a) zákona, které by dále bylo nutné sčítat pro výpočet celkové výše předpokládané hodnoty zde šetřených pořizovaných produktů zdravotnického materiálu.

66.         Úřad na tomto místě též uvádí, že v šetřeném případě je obviněný fakultní nemocnicí skládající se celkově z více než 50 různých klinik a oddělení včetně interní kardiologické kliniky,  je tak nepochybné, že dotčený nákup zdravotnického materiálu (zařízení pro uzávěr patentního foramen ovale) není nahodilý, jedná se o zdravotnické produkty, které obviněný potřebuje k výkonu své činnosti (komplexní diagnostická, léčebná a ošetřovatelská činnost ústavní, ambulantní, stacionární a komplexní lékárenská činnost) a objednává/nakupuje je opakovaně, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že je pro něj nezbytný ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen. Dle Úřadu přitom pro posouzení věci není podstatné, zda obviněný potřebuje objednávat předmětné zboží ve stejném množství po celý rok, důležité je, že obviněný zboží potřebuje a pořizuje je trvale, resp. dlouhodobě bez významných časových prodlev a není žádného sporu o tom, že jsou pro něj nezbytné ve vztahu k zajištění účelu, pro který byl obviněný zřízen.

67.         K tomu Úřad dále uvádí, že postup obviněného spočívající v pořizování dotčeného zdravotnického materiálu v šetřeném období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je jednáním, jehož jednotlivé dílčí útoky byly vedeny jednotným záměrem (pořizování předmětného zdravotnického materiálu dle aktuální potřeby bez provedení zadávacího řízení), každý sám o sobě naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku [§ 268 odst. 1 písm. a) zákona] a jsou spojeny stejným způsobem provedení (pořizování tohoto zdravotnického materiálu na základě svých požadavků, resp. pravidelných dílčích objednávek přímo u jejich dodavatele bez provedení zadávacího řízení), blízkou souvislostí časovou (v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, kdy odstup mezi jednotlivými po sobě následujícími útoky se pohybuje v řádech dnů a týdnů) a souvislostí v předmětu útoku (opakované pořizování předmětného zdravotnického materiálu, tj. zadávání veřejných zakázek na dodávky bez provedení zadávacího řízení), pročež tedy postup obviněného naplňuje znaky pokračování v přestupku dle § 7 zákona o přestupcích.

68.         S ohledem na vše shora uvedené tudíž Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto příkazu.

K výroku IV. příkazu – uložení pokuty

69.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona (a to ve všech případech uvedených ve výrocích I. až III. odůvodnění tohoto příkazu).

70.         Úřad se v souvislosti s rozhodováním o uložení sankce nejprve zabýval tím, zda nedošlo k zániku odpovědnosti za přestupky, zejména v souvislosti s uplynutím promlčecí doby [viz § 29 písm. a) zákona o přestupcích].

71.         Podle § 270 odst. 5 zákona promlčecí doba činí 5 let.

72.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

73.         Podle § 31 odst. 2 písm. a) zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet u pokračujícího přestupku dnem následujícím po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku.

74.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda v šetřeném případě neuplynula ve vztahu k dotčeným pokračujícím přestupkům promlčecí doba. Ke spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až III. tohoto příkazu došlo zřízením závazku na posledně zadanou veřejnou zakázku (tj. objednáním a dodáním předmětného zdravotnického materiálu), tedy v případě přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu dne 17. 12. 2018, v případě přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto příkazu dne 27. 12. 2018 a v případě přestupku uvedeného ve výroku III. tohoto příkazu dne 19. 12. 2018. Řízení o přestupcích je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu.

75.         Z výše uvedeného tak vyplývá, že promlčecí doba dle § 270 odst. 5 zákona ve vztahu k projednávaným přestupkům neuplynula a odpovědnost obviněného za přestupky nezanikla.

76.         Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

77.         K uložení pokuty za spáchání pokračujících přestupků uvedených ve výrocích I. až III. tohoto příkazu Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je s ohledem na výše uvedené nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu přestupků a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). V souladu s citovanou zásadou absorpce v rámci správně-právního trestání Úřad tedy ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného přestupku. Zbylé přestupky zohlední v souladu s § 40 písm. b) zákona o přestupcích jako přitěžující okolnost při výměře výše pokuty. Proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, který pokračující přestupek je v šetřeném případě přísněji trestný, tj. za který z nich je možno uložit přísnější sankci, tedy vyšší pokutu.

78.         V daném případě se obviněný dopustil celkem tří pokračujících přestupků dle § 268 odst. 1 písm. a) zákona. Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

79.         Úřad uvádí, že za pokračující přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu lze obviněnému uložit správní trest pokuty do výše 283 002,90 Kč (10 % z celkové ceny plnění pravidelně pořizovaného v průběhu roku 2018 postupem mimo zadávací řízení ve výši 2 830 029,86 Kč včetně DPH). Za pokračující přestupek uvedený ve výroku II. tohoto příkazu lze obviněnému uložit správní trest pokuty do výše do 250 941,90 Kč (10 % z celkové ceny plnění pravidelně pořizovaného v průběhu roku 2018 postupem mimo zadávací řízení ve výši 2 509 419 Kč vč. DPH). Za pokračující přestupek uvedený ve výroku III. tohoto příkazu lze obviněnému uložit správní trest pokuty do výše do 269 363,30 Kč (10 % z celkové ceny plnění pravidelně pořizovaného v průběhu roku 2018 postupem mimo zadávací řízení ve výši 2 693 633,69 Kč včetně DPH).

80.         Úřad s odkazem na § 41 odst. 1 zákona o přestupcích konstatuje, že přestupkem nejpřísněji trestným je v dané věci pokračující přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu, neboť vzhledem k dalším pokračujícím přestupkům uvedeným ve výrocích II. a III. tohoto příkazu lze za něj uložit vyšší správní trest pokuty, a to až ve výši 283 002,90 Kč.

81.         Úřad tak na základě uvedeného přistoupil k uložení pokuty za spáchání pokračování v přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu a k dalším pokračujícím přestupkům uvedeným ve výrocích II. a III. tohoto příkazu přihlédl s ohledem na použití zásady absorpce v rámci přitěžujících okolností.

82.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

83.         Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku, okolnostmi jeho spáchání a počtem jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

84.         Pokud jde o význam pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán také konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

85.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že v šetřeném případě nedošlo k zákonem předvídanému postupu spočívajícímu v zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení dle zákona nebo jiným zákonem předvídaným postupem, čímž došlo k porušení právem chráněného zájmu spočívajícího v zachování efektivní hospodářské soutěže při zadávání veřejných zakázek. Právě tento právem chráněný zájem lze považovat za esenciální předpoklad transparentního vynakládání veřejných prostředků. Proto je třeba jednání obviněného, který nepostupoval při poptávání předmětu plnění veřejné zakázky v zadávacím řízení dle zákona nebo jiným zákonem předvídaným postupem, označit (v šetřeném případě rovněž při zohlednění počtu jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračující přestupek) za typově jedno z vůbec nejzávažnějších.

86.         Úřad dále při zvažování výše pokuty přihlédl k následkům spáchání přestupku. Obviněný v daném případě nezákonným postupem omezil okruh potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, resp. negativně zasáhl do konkurenčního prostředí v daném tržním odvětví. Přitom nelze vyloučit, že nabídka jiného dodavatele mohla být pro obviněného ekonomicky výhodnější, a tudíž že došlo k nehospodárnému výdeji veřejných prostředků.

87.         Úřad se dále zabýval tím, zda pokračující přestupek, za který je obviněnému nyní ukládán trest, není v souběhu s dalšími přestupky obviněného. Tento postup Úřadu vychází z konstantní rozhodovací praxe správních soudů, kdy je možné uvést rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 28/2009 – 62 ze dne 18. 6. 2009, popřípadě rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 245/2015 – 33 ze dne 16. 8. 2016. V prvně uvedeném rozsudku soud dovodil, že „při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat tento trestněprávní institut vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva ve správním trestání všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. K této zásadě se již Nejvyšší správní soud vyslovil např. ve svém rozsudku ze dne 16. 4. 2008, č. j. 1 As 27/2008 – 67, dle něhož ˌpoužití analogie ve správním trestání je přípustné, a to v omezeném rozsahu, pouze tam, kdy to, co má být aplikováno, určitou otázku vůbec neřeší, nevede-li takový výklad k újmě účastníka řízení a ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.'“ Soud dále pokračuje tak, že „[t]restněprávní doktrína uvádí, že souběh ˌje dán tehdy, jestliže se pachatel dopustil dvou nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující rozsudek za podmínky, že tento rozsudek později nabyl právní moci a že o něm neplatí fikce neodsouzení' (viz Šámal, P., Púry, F., Rizman, S.: Trestní zákon. Komentář. I. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. C. H. Beck, Praha, 2004, str. 26)“. Současně je v citovaném rozsudku uvedeno, že pro potrestání souběhu není bezpodmínečně nutné vedení společného řízení, ale je nezbytné použití absorpční zásady, pakliže zde existují sbíhající se správní delikty (nyní přestupky).

88.         Úřad tedy posoudil, zda přestupek, resp. pokračování v přestupku, za nějž je obviněnému ukládána pokuta, není v souběhu s dalšími přestupky obviněného (rozumí se jinými než uvedenými ve výrocích II. a III. tohoto příkazu), resp. zda se obviněný nedopustil projednávaného přestupku dříve, než bylo vydáno rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za spáchání jiného přestupku.

89.         Úřad uvádí, že přestupek uvedený ve výroku I. tohoto příkazu je dále v souběhu s následujícími přestupky obviněného:

  • přestupky, které obviněný spáchal dne 19. 12. 2018 a dne 31. 12. 2018, a o nichž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0608/2022/VZ příkazem Úřadu č. j. ÚOHS-45513/2022/500 ze dne 19. 12. 2022 a obviněnému za ně byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč,
  • přestupky, které obviněný spáchal dne 20. 12. 2018, 19. 12. 2018, 20. 12. 2018, 18. 12. 2018, 21. 12. 2018, 6. 9. 2018, 20. 12. 2018, 18. 12. 2018 a 31. 12. 2018, a o nichž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0615/2022/VZ příkazem Úřadu č. j. ÚOHS-45877/2022/500 ze dne 21. 12. 2022 a obviněnému za ně byla uložena pokuta ve výši 120 000 Kč.
  • s přestupky, které obviněný spáchal dne 19. 11. 2018, 26. 11. 2018, 7. 12. 2018, 19. 12. 2018 a dne 21. 12. 2018, o nichž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0112/2023/VZ příkazem Úřadu č.j. ÚOHS-06878/2023/500 ze dne 16. 2. 2023 a obviněnému za ně byla uložena pokuta ve výši 80 000 Kč,
  • s přestupky, které obviněný spáchal dne 19. 12. 2018, 31. 12. 2018 a 18. 10. 2018, a o nichž bylo rozhodnuto v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0554/2023/VZ příkazem Úřadu č.j. ÚOHS-34655/2023/500 ze dne 12. 9. 2023 a obviněnému za ně byla uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.

Uvedené skutečnosti tedy Úřad zohlednil při stanovení výše pokuty, jak je uvedena ve výroku IV. tohoto příkazu.

90.         Úřad další přitěžující či polehčující okolnosti, které by ovlivnily stanovení výše ukládané pokuty, v šetřeném případě neshledal.

91.         Úřad při stanovení výše pokuty v souladu s § 37 písm. i) zákona o přestupcích rovněž ověřil, že k žádné části jednání, jímž byl přestupek spáchán, nedošlo za účinnosti zákona, který za přestupek stanovil správní trest mírnější než zákon, který byl účinný při dokončení tohoto jednání.

92.         Kromě výše uvedeného má Úřad při stanovení konkrétní výše sankce povinnost zohlednit i dobu, která uplynula mezi spácháním pokračujícího přestupku specifikovaného ve výroku I. tohoto příkazu a samotným potrestáním obviněného za spáchání daného přestupku. V této souvislosti Úřad poukazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013-85 ze dne 9. 4. 2015, ve kterém tento soud uvedl: „Je nepochybné, že s prodlužujícím se okamžikem potrestání se relativizuje základní vztah mezi spáchaným deliktem a ukládanou sankcí a že doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci má i bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétní sankce dosaženo.“ Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto příkazu uplynuly od spáchání posledního dílčího útoku pokračování v přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu více než 4 roky a 10 měsíců (obdobně pak od spáchání posledního dílčího útoku pokračování v přestupcích uvedených ve výrocích II. a III. tohoto příkazu), zohlednil Úřad tuto skutečnost při zvažování výše pokuty ve prospěch obviněného.

93.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného, neboť vychází z maximy, že není přípustné uložit takovou pokutu, která má likvidační charakter v tom smyslu, že by „zmařila“ samu ekonomickou podstatu obviněného. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2023 vyplývá, že v tomto roce je rozvrženo hospodaření obviněného v celkovém objemu výnosů přesahujících 12 miliard Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

94.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

95.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto příkazu.

96.         Pokuta uložená ve výroku IV. tohoto příkazu je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení ve věci tím pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Na zadavatelem zaslaných objednávkách a dalších dokladech uvedeno pod „kódem zboží“ 67005400 nebo „číslem zboží“ 5171136 – pozn. Úřadu.

[2] V několika případech bylo na základě jednoho dokladu objednáváno a následně i dodáno předmětné zboží ve vícero samostatných položkách, proto je tabulka doplněna i o číslo položky.

[3] V přehledu dodávek zaslaných zadavatelem Úřadu je obsaženo jako jediný údaj o datu dodání tzv. zúčtovací datum, které je tak nutné považovat za údaj označený zadavatelem za datum dodání zboží, resp. zadání veřejné zakázky.

[4] Úřad uvádí, že ověřil, že žádné z pozdějších znění zákona, resp. uvedeného nařízení vlády v tomto kontextu nepředstavuje z pohledu obviněného příznivější právní úpravu, neboť předmětný finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky byl v rámci pozdějších změn nižší, tedy přísnější.

[5] Viz https://www.fnbrno.cz/kliniky-a-oddeleni/t1952

[6] Na zadavatelem zaslaných objednávkách a dalších dokladech evidováno pod dodavatelským číslem zboží AHW14R004S, kódem VZP 152469 nebo číslem zboží 645466 – pozn. Úřadu.

[7] Fakturace odpočtu (dobropis); uvedené platí též o další fakturaci označené znaménkem mínus uvedené dále v odůvodnění tohoto příkazu.

[8] Dostupná zde: https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn/; EMDN zdravotnické potřeby seskupuje do tří hlavních úrovní: Kategorie: první hierarchická úroveň, Skupiny: druhá hierarchická úroveň, Typy: třetí hierarchická úroveň (která se v případě nutnosti dělí do dalších několika úrovní (1, 2, 3, 4 a 5).

[9] Úřad uvádí, že ověřil, že žádné z pozdějších znění zákona, resp. uvedeného nařízení vlády v tomto kontextu nepředstavuje z pohledu obviněného příznivější právní úpravu, neboť předmětný finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky byl v rámci pozdějších změn nižší, tedy přísnější.

[10] Na zadavatelem zaslaných objednávkách a dalších dokladech evidováno pod kódem VZP 152457 nebo číslem zboží 657404.

[11] Úřad uvádí, že ověřil, že žádné z pozdějších znění zákona, resp. uvedeného nařízení vlády v tomto kontextu nepředstavuje z pohledu obviněného příznivější právní úpravu, neboť předmětný finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky byl v rámci pozdějších změn nižší, tedy přísnější.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz