Správní poplatek

spojený s návrhem na povolení spojení soutěžitelů se platí na účet ÚOHS vedený u České národní banky s číslem 19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621, BIC: CNBACZPP, je nutno připočíst poplatek za transakci).

Konstantní symbol pro bezhotovostní platbu je 1148, konstantní symbol pro platbu v hotovosti (poštovní poukázkou typu A) je 1149, jako variabilní symbol uveďte kmenovou část daňového identifikačního čísla poplatníka.

cs | en