Svatomartinská konference 2017

Již jedenáctá výroční Svatomartinská konference, tradičně pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, se letos uskuteční ve dnech 15. a 16. listopadu v sídle Úřadu.  

Po tradičním seznámení s novinkami v české a evropské hospodářské soutěži bude následovat panel zabývající se narušením soutěžních pravidel orgány veřejné správy. Dále naváže panel s názvem „Krocení on-line platforem“, který se bude zabývat strategií pro jednotný digitální trh. Problematika digitálních trhů, především pak on-line platformy, je považována za aktuální výzvu a dominující téma nejen evropské soutěžní politiky.

Druhý den konference bude zasvěcen problematice nákupních aliancí po novele zákona o významné tržní síle a aktuálním otázkám a výzvám spojeným s prováděním místních šetření. Paralelní workshopy, které budou probíhat ve druhém dni konference, budou zaměřeny na:

  • Aktuální témata a procesní novinky v oblasti významné tržní síly;
  • Compliance a prosazování soutěžního práva;
  • Uvažované změny notifikačních kritérií u fúzí.

Svatomartinská konference bude nejen vhodnou příležitostí k získání informací o nejvýznamnějších událostech a aktuálních trendech v oblasti především českého a evropského soutěžního práva, ale i místem pro neformální setkání a diskuzi mezi předními tuzemskými a zahraničními soutěžními experty z veřejné i soukromé sféry. Chybět nebudou ani zástupci akademické obce a Evropské komise.

Konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením. Účastnický poplatek činí 5 000 Kč, pro studenty a státní zaměstnance 1 500 Kč. 

 

Program konference 

Představení přednášejících a jejich prezentace

 

Registrace na Svatomartinskou konferenci 2017 byla ukončena z důvodu naplnění kapacity.

 

Tisková zpráva z konference

 

Bližší informace lze získat u Dany Chaloupkové na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu:dana.chaloupkova@compet.cz

 

Mediální partner

 

 

 

 

 

 Přehled Ekonomického deníku ze Svatomartinské konference 2017

 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz