Svatomartinská konference 2018

 

Letošní, již dvanáctou Svatomartinskou konferenci pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 14. a 15. listopadu v sídle Úřadu.

Neodmyslitelnou součástí bude stejně jako v minulých ročnících úvodní panel věnovaný aktuálním trendům a novinkám v oblasti soutěžního práva v českém a evropském právním prostoru. Následující panel se bude zabývat rolí soutěžních úřadů v oblasti soukromoprávního vymáhání soutěžního práva. Do programu je rovněž zařazeno téma věnované poskytovatelům zdravotních služeb a zdravotnictví, neboť problematika zdravotnictví s důrazem na otázku lékové politiky a postavení jednotlivých subjektů v tomto oboru je z pohledu hospodářské soutěže považována za aktuální výzvu a důležité téma nejen evropské soutěžní politiky. Druhý den konference nabídne téma harmonizace a přípravy nových podmínek boje proti zakázaným obchodním praktikám v Evropské unii a následně téma aktuálních otázek a výzev bid riggingu. Paralelní workshopy, plánované rovněž na druhý den konference, budou zaměřeny na aktuální témata a procesní novinky v oblasti významné tržní síly, na proceduru narovnání a otázku excesivních cen.  

Jsme přesvědčeni, že i letošní ročník Svatomartinská konference bude vhodnou příležitostí nejen k získání informací o nejvýznamnějších událostech a aktuálních trendech v oblasti českého a evropského soutěžního práva, ale i místem pro neformální setkání a diskuzi mezi předními tuzemskými a zahraničními soutěžními experty z veřejné i soukromé sféry.  

Dvoudenní konference bude probíhat v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením. Účastnický poplatek činí 6 500 Kč. Pro studenty, akademickou sféru a státní zaměstnance je poplatek stanoven na 2 500 Kč. Počet účastníků je omezen kapacitou sálu. 

Na této internetové stránce Úřadu naleznete v týdnu před Svatomartinskou konferencí 2018 rovněž krátká představení jednotlivých přispěvatelů.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Program Svatomartinské konference 2018        

Představení přednášejících a jejich prezentace 

 

Tiskové zprávy

Svatomartinská konference – nejnovější trendy v oblasti soutěžního práva

Svatomartinskou konferenci zakončila debata o bid riggingu

 

Mediální partner 

 

 

 

 

 

Newsletter Ekonomického deníku o Svatomartinské konferenci 2018

 

 

Bližší informace o Svatomartinské konferenci 2018 lze získat u Dany Chaloupkové na tel. 542 167 235 nebo na e-mailu:dana.chaloupkova@uohs.cz

 

Upozorňujeme účastníky Svatomartinské konference, že parkoviště ve dvoře Úřadu má omezené kapacity a na tř. Kpt. Jaroše platí od 1. 11. 2018 systém rezidenčního parkování vyžadující platbu u parkovacího automatu. Další nejbližší možnosti pro parkování se nacházejí v parkovacích garážích Parking JD (u Janáčkova divadla; https://www.jd-parking.cz/) nebo v IBC Centru (http://www.centerparking.cz/)  

 

 

 

 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz