Společnosti Honeywell povolena výjimka s podmínkami

11. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 29. srpna 2003 povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti Honeywell, spol. s r.o.

„Formou výjimky je dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců poskytnutá v souladu s podmínkami Rámcového programu na podporu vzniku a rozšíření technologických center,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. Poskytovatelem veřejné podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Předmětem podnikání společnosti Honeywell je mimo jiné výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, automatizované zpracování dat, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd a projektování elektrických zařízení. Tato společnost má v úmyslu rozšířit svou vývojovou laboratoř v Praze a investovat do výstavby nového technologického centra v Brně. V Praze má být rozšířena stávající laboratoř, která se bude dále zaměřovat na pokročilé průmyslové aplikace, jak v oblasti řízení složitých technologických procesů, tak v oblasti podpory rozhodování. V Brně má být vybudováno nové globální vývojové centrum. Činnost centra by se měla soustředit zejména na řešení a výrobky pro automatizaci budov, spalování, vývoj čidel a na zabezpečovací a požární systémy, vývoj softwarových aplikací a vývoje pro letecký průmysl a spalovací turbíny.

Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena s následujícími podmínkami:

„Celková míra podpory, vyjma dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců, nesmí u investice do pražské laboratoře přesáhnout 20 procent mzdových nákladů osob zaměstnaných na nových pracovních místech v propočtu za období dvou let po kalendářním roce, ve kterém společnost zahájila v souvislosti s realizací investice poskytování služeb. U brněnské investice stejný typ omezení výše podpory činí 48 procent. Příjemce podpory dále musí zachovat počet nově vytvořených pracovních míst přepočtených na plný pracovní úvazek po dobu nejméně pěti let ode dne účinnosti pracovní smlouvy na podporované nově vytvořené pracovní místo,“ dodal předseda ÚOHS Josef Bednář.

Odbor tisku a informací ÚOHS

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz