Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Rainbow Wisdom Investments Limited a pan Jaromír Soukup/MÉDEA, a.s. a EMPRESA MEDIA, a.s.

23. 8. 2019
ÚOHS-S0319/2019/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 23. 8. 2019

Dne 21. 8. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě zjednodušeného návrhu společnosti Rainbow Wisdom Investments Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Hongkong, Central, Tim Mei Avenue 1, CITIC Tower, 32nd Floor, a pana Jaromíra Soukupa, bytem v České republice (dále jen „Navrhovatelé"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatelé mají získat možnost společně kontrolovat společnost MÉDEA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, IČO 25130013, a společnost EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 4, Braník, Mikuleckého 1309/4, IČO 26418011. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech poskytování služeb marketingové komunikace, poskytování služeb nákupu a prodeje mediálního prostoru, nákupu a prodeje práv k audiovizuálním dílům, služeb produkce a post-produkce audiovizuálních děl, provozování televizního vysílání, poskytování prostoru pro televizní reklamu, vydávání časopisů, poskytování prostoru pro reklamu v časopisech, poskytování internetového zpravodajství a poskytování prostoru pro reklamu na internetových portálech. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0319/2019/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

9. července 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů KONZUM/JEDNOTA ÚOHS-S0538/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 9.7.2024

1. července 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů J&T Thein SICAV a.s./OC Holding a.s. ÚOHS-S0517/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 1.7.2024

17. června 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Optifin Invest s.r.o./BUDAMAR LOGISTICS, a.s/G&S Rail Investments GmbH ÚOHS-S0477/2024/KS - zveřejněno v OV dne 19.6.2024 pod značkou OV09084248

17. června 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů SAB Financial Group a.s./TRINITY BANK a.s. ÚOHS-S0475/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 17.6.2024

30. května 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Jaromír Tesař/Libor Šváb/Pozemkový Holding a.s./Zemědělská společnost Vítějeves a.s. ÚOHS-S0431/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30.5.2024

20. května 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Carrier Global Corporation/AIR-COND International GmbH ÚOHS-S0412/2024/KS - zveřejněno v OV dne 23.5.2024

15. května 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Heinemann Asia Pacific Pte. Ltd. / BWC Forwarders Private Limited ÚOHS-S0399/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 15.5.2024

24. dubna 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ALIMPEX FOOD a.s./Jaroměřická mlékárna, a.s. ÚOHS-S0340/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 24.4.2024

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz