Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Seznam.cz média, a.s./Silky s.r.o.

19. 5. 2023
ÚOHS-S0626/2022/KS - zveřejněno v OV 23. 5. 2023 OV07502164

Dne 19. 5. 2023 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti Seznam.cz média, a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 3294/10, IČO 11937653 (dále jen „Navrhovatel"), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost Silky s.r.o., se sídlem Praha 4, Háje, Nad úpadem 198/69, IČO 24854026, a jejím prostřednictvím společnost BORGIS a.s., se sídlem Praha 2, Slezská 2127/13, IČO 00564893. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti provozování televizního vysílání a prodeje televizní reklamy, provozování rozhlasového vysílání a prodeje rozhlasové reklamy, poskytování online zpravodajství a poskytování reklamního prostoru online, vydávání periodického tisku a poskytování reklamy v periodickém tisku a v oblasti provozování online platformy agregující redakční obsah třetích stran.
Předmětný návrh byl Navrhovatelem podán v reakci na sdělení ÚOHS ze dne 25. 1. 2023, kterým ÚOHS ve zjednodušeném řízení Navrhovatele vyzval v souladu s § 16a odst. 3 zákona k podání úplného návrhu na povolení spojení.


Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0626/2022/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

13. února 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Best Hotel Properties a.s. a Czech Property Investments, a.s./CPI Kvinta, s.r.o. ÚOHS-S0127/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13.2.2024

12. února 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Vodafone Czech Republic a.s./část soutěžitele SAZKA a.s. (SAZKAmobil) ÚOHS-S0126/2024/KS - zveřejněno v OV dne 14.2.2024 OV08521855

12. února 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů KROTE CZ s.r.o./I. Moravská distribuční společnost s.r.o. ÚOHS-S0128/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 12.2.2024

9. února 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů První novinová společnost a.s a EMMA ALPHA HOLDING LTD/MailFinish a.s. UOHS-S0125/2024/KS-zjednodušené řízení, zveřejněno dne 9.2.2024

8. února 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ/Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. ÚOHS-S0120/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 8. 2. 2024

8. února 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Heinemann Africa GmbH a Arab Supply & Trading Co. (ASTRA) a Jordanian Duty Free Shops Company,OpCo podle zákonů Království Saúdské Arábie ÚOHS-S0121/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 8. 2. 2024

30. ledna 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Central European Retail Holding s.r.o./H R U Š K A , spol. s r.o. a SEMPRONEMO, s.r.o. ÚOHS-S0083/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 1. 2024

25. ledna 2024 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů TEDOM a.s. a POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA/POLIMEX PV2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ÚOHS-S0064/2024/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 25. 1. 2024

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz