Podmínečně povolena podpora pro Miele

11. 9. 2006
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek ve prospěch společnosti Miele technika s.r.o..

Výjimka se týká slevy na dani z příjmů, hmotné podpory vytváření nových pracovních míst ve výši 120.000 Kč na jedno pracovní místo a hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců ve výši 30 procent ze souhrnně vynaložených nákladů příjemce podpory na školení a rekvalifikaci celkového počtu nově zaměstnaných osob.

„Celková hodnota veřejné podpory, s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, nesmí překročit čtyřicet pět procent skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a zároveň nepřekročí částku 252 milionů korun. Další podmínky stanoví, že investice musí být zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně však na pět let. Podobně podpora vytváření nových pracovních míst je podmíněna jejich zachováním nejméně na pět let,“ uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Příjemcem veřejné podpory je společnost Miele technika s.r.o. Jejím předmětem podnikání je mj. výroba praček a sušiček pro domácnosti a pro prádelny. Společnost investuje do výstavby nového závadu v Uničově, kde hodlá v období tří let vytvořit 200 přímých pracovních míst.

odbor tisku a informací ÚOHS

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz