Povolena veřejná podpora pro společnost TESCAN

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti TESCAN, s.r.o.

A to formou dotace na podnikatelskou činnost, jež bude poskytnuta v souladu s podmínkami Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center schváleného usnesením vlády České republiky v červnu loňského roku. Cílem tohoto programu je podpora investičních projektů vedoucích k rozšiřování a zakládání technologických center, týkajících se high-tech výrobků a technologií na území České republiky a vytváření nových pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Předseda ÚOHS ovšem ve svém rozhodnutí stanovil jednu podmínku. „Podpora nesmí překročit třiašedesát procent celkové hodnoty skutečně vynaložených uznatelných nákladů na poskytnutí podpory vztahujících se k investičnímu projektu příjemce a nesmí přesáhnout částku 15,83 milionů korun,“ uvedl předseda Josef Bednář.

Společnost TESCAN se sídlem v Brně se zabývá výrobou , instalací a opravami elektrických strojů a přístrojů, poskytováním software a obchodní živností. Společnost se mimo jiné zabývala vývojem počítačového řízení a analýzy obrazu pro elektronové i světelné mikroskopy, modernizací elektronových mikroskopů, vývojem tunelového mikroskopu, vývojem a výrobou digitálního elektronového mikroskopu. Jedná se o společnost, jež splňuje znaky malého a středního podniku.

Společnost zamýšlí realizovat v okresu Brno - město počáteční investici do rozšíření výroby o nové inovační technologické aktivity v oblasti elektronové mikroskopie zaměřené na vývoj a konstrukci a realizaci prototypů a výroby autoemisních rastrovacích elektronových mikroskopů. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum a vývoj elektronově optické soustavy s autoemisní tryskou a elektronových obvodů. Bude vytvořena výrobní dokumentace, na jejíž základě budou zhotoveny dva prototypy přístroje a provedeny jejich zkoušky, a vytvoření software pro ovládání přístroje a zpracování a vyhodnocování získaných informací. Uvedený typ mikroskopu patří mezi špičkové zařízení s nejvyššími dosažitelnými parametry v oblasti rastrovací elektronové mikroskopie.

odbor tisku a informací ÚOHS

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz