Nejedná se o veřejnou podporu pro ČEZ

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dne 28. února správní řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory pro společnost ČEZ.

Správní řízení související s prodejem majetkové účasti na podnikání osmi regionálních distribučních společností bylo zastaveno, protože Úřad došel k závěru, že se v tomto případě nejedná o veřejnou podporu ve smyslu zákona o veřejné podpoře.

Své rozhodnutí ÚOHS opřel mj. o stanovisko Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, které obdržel začátkem února tohoto roku. I když je z hlediska pravidel Evropských společenství privatizace na základě veřejné soutěže v oblasti veřejné podpory optimální forma, nelze zpochybnit, že vláda je zákonem č. 92/1991 Sb. (o podmínkách převodu majetku na jiné osoby), oprávněna rozhodnout o způsobu privatizace.

Pokud není využit prodej majetkového podílu státu prostřednictvím burzy, nebo výběrového řízení, lze jako rovnocenný postup použít ocenění tohoto podílu nezávislým znalcem, kterého v tomto případě jmenoval na základě ustanovení paragrafu 196a odst. 3 obchodního zákoníku Městský soud v Praze. Tento posudek považuje ÚOHS za relevantní a právně nenapadnutelný. Obchodním zákoníkem stanovené jednání, tedy ocenění konkrétního majetkového podílu znalcem, nemůže být považováno za jednání, které je v rozporu se zákonem o veřejné podpoře. Plnění zákonem uložené povinnosti totiž nemůže být současně porušením jiného zákona.

Josef Bednář, předseda ÚOHS

Doplnění:

ÚOHS zastavil vzhledem k ČEZu pouze správní řízení ohledně možné veřejné podpory. Stále ovšem probíhá druhoinstanční řízení ve věci fúze (ČEZ/regionální distributoři) samotné. Rozhodnutí bude vydáno v nejbližších týdnech.

odbor tisku a informací ÚOHS

15. května 2024 / Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty týkající...

3. května 2024 / Komise schválila další změnu v Dočasném krizovém a transformačním rámci Evropská komise přijala změnu Dočasného krizového a transformačního rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (DKTR), která o šest měsíců...

2. května 2024 / Předsedu ÚOHS Petra Mlsnu přijal prezident republiky Prezident České republiky Petr Pavel dnes odpoledne přijal na krátké pracovní jednání předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsnu

30. dubna 2024 / Evropská komise povolila veřejnou podporu na výstavbu nového bloku v JE Dukovany Evropská komise dnes vydala rozhodnutí, jímž České republice povolila poskytnutí veřejné podpory, která bude využita na financování výstavby pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany...

22. dubna 2024 / Registrace na červnovou Konferenci o veřejné podpoře byla zahájena Konference o veřejné podpoře pořádaná každoročně Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. června 2024. Přednášející z řad ÚOHS a české...

12. dubna 2024 / Komise konzultuje s členskými státy omezené prodloužení části 2.1 Dočasného krizového a transformačního rámce pro odvětví zemědělství Na posledním zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. 3. 2024, byl zdůrazněn význam odolného a udržitelného zemědělského odvětví pro potravinovou bezpečnost a strategickou...

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz