Zahájena registrace na konferenci o veřejné podpoře

20. 4. 2022
Zájemci o účast na konferenci o veřejné podpoře pořádanou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 15. – 16. června 2022 v prostorách Úřadu v Brně se již mohou registrovat na stránkách Úřadu.

Úřad rovněž zveřejnil program konference. V úvodním bloku seznámí místopředseda Úřadu Petr Solský účastníky s činností Úřadu v oblasti veřejné podpory a o vývoji v této oblasti bude informovat Libuše Bílá, vedoucí oddělení veřejné podpory ÚOHS. Maria Velentza, zástupkyně Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, vystoupí s příspěvkem na téma připravenosti politiky hospodářské soutěže na nové výzvy.

Tématem prvního dne konference bude problematika klimatu, životního prostředí, udržitelné dopravy a energetiky z pohledu pravidel pro veřejnou podporu. Vystoupí například náměstek ministryně pro životní prostředí Tomáš Tesař, zástupce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise Koen Van de Casteele, jenž se zaměří na Green Deal z pohledu obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) a dočasného krizového rámce, náměstek ministra dopravy Tomáš Vrbík pohovoří o udržitelné dopravě, Martina Břešťovská z ministerstva zemědělství se zaměří na změny v předpisech pro veřejnou podporu v oblasti zemědělství a tématem Ivo Marcina ze Státního fondu životního prostředí bude podpora v rámci Modernizačního fondu. O nových pokynech pro klima, životní prostředí a energetiku pohovoří Iva Příkopová z ÚOHS.

Druhý den konference bude věnován otázkám podpory ve vybraných odvětvích a praktické aplikaci obecného nařízení o blokových výjimkách, jíž se bude věnovat Zoltán Bartucz z Úřadu předsedy vlády Maďarska a Caroline Buts z Univerzity Brusel. Příspěvek místopředsedkyně Národní sportovní agentury Markéty Kabourkové bude věnován podpoře sportu. Podpora v oblasti cestovního ruchu po pandemii covid-19 bude tématem vystoupení Eduarda Cabrery Maqueda z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Závěr konference bývá již tradičně věnován vybraným případům z rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie, které představí JUDr. Michael Kincl z Nejvyššího soudu ČR.

Internetová stránka konference

Registrace na konferenci

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/070

 

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz