Provozovatelé železniční a městské elektrické dopravy budou moci čerpat podporu až 180 milionů eur

10. 11. 2022
Evropská komise schválila český program veřejné podpory v objemu 180 milionů eur pro provozovatele železniční a městské dopravy využívající elektrickou trakci . Opatření přispěje ke zlepšení environmentální výkonnosti železniční a městské dopravy v souladu s cíli Strategie Komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a Zelené dohody pro Evropu.

Česká republika hodlá v rámci programu podpořit provozovatele i) osobní a nákladní železniční dopravy a ii) městské veřejné dopravy (tj. tramvaje, trolejbusy a lanovky), kteří při provozu svých vozidel využívají elektrickou trakci. Program s odhadovaným celkovým rozpočtem ve výši 180 milionů eur (4,5 miliardy Kč) poběží do konce roku 2026.

Cílem opatření je podpořit dopravu s elektrickou trakcí jako ekologičtější druh dopravy oproti vozidlům s dieselovým pohonem a také přechod nákladní a osobní dopravy ze silniční na železniční a městskou dopravu.

Podpora v rámci programu bude mít podobu osvobození dopravců od poplatku za obnovitelné zdroje energie, který tvoří součást účtů za elektřinu pro spotřebitele a financuje výrobu energie z obnovitelných zdrojů v Česku.

Komise ve svém rozhodnutí konstatovala, že program je přínosný pro životní prostředí a mobilitu, neboť podporuje železniční a městskou dopravu využívající elektrickou trakci, jež je méně znečišťující než silniční doprava a dieselová trakce a snižuje dopravní kongesci; dále je opatření nezbytné a vhodné k dosažení sledovaného cíle, tedy podpory přechodu ze silniční na železniční a městskou dopravu využívající elektrickou trakci; program je přiměřený, tj. je omezen na nezbytné minimum, neboť podpora zůstává pod maximálními prahovými hodnotami stanovenými v pokynech ke státním podporám železničním podnikům; podpora je omezena na snížení konkurenčního znevýhodnění, s nímž se potýká železniční a městská doprava využívající elektrickou trakci ve srovnání se silniční dopravou a dieselovou trakcí. Opatření proto nebude mít nežádoucí negativní účinky na hospodářskou soutěž a obchod v EU.

Na základě tiskové zprávy Evropské komise

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0161

 

1. března 2024 / Česko a další členské státy žádají zaměření na dlouhodobou konkurenceschopnost Česká republika se připojila k inciativě několika členských států Evropské unie, která vyzývá Evropskou komisi, aby se v rámci politiky veřejné podpory soustředila na zajištění dlouhodobé...

26. února 2024 / Informace o průběhu úprav registru de minimis a evidenci NACE kódů u podpor de minimis Aktuálně probíhají práce na úpravě registru de minimis (RDM), které umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to stanovují nová nařízení...

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz