Evropská komise schválila veřejnou podporu na dekarbonizaci českého teplárenství

21. 4. 2023
Evropská komise dnes oznámila, že schválila český program veřejné podpory ve výši 9,5 miliard korun na podporu ekologického dálkového vytápění založeného na energii z obnovitelných zdrojů a zbytkovém teple.

Cílem programu je podpořit dekarbonizaci tepelných jednotek napojených na systém dálkového vytápění. Z programu, který poběží do konce roku 2025, bude podpořena instalace nových jednotek na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů založených na biomase a odpadu s kapacitou vyšší než 500 kW. Podpora v rámci programu bude mít podobu „zeleného bonusu“ pro zdroje tepla za každý gigajoule tepla dodaný do tepelné distribuční soustavy. Očekává se, že z programu bude podpořena instalace kapacity na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů v objemu přibližně 345 MWt.

Komise ve svém rozhodnutí uvedla, že podpora je nezbytná a vhodná pro dekarbonizaci odvětví dálkového vytápění v Česku a má „motivační účinek“. Vzhledem k tomu, že fosilní paliva mají oproti teplu z obnovitelných zdrojů výhodu z hlediska nákladů, bez podpory by investice do nových zařízení na výrobu tepla byly založeny na zemním plynu, potenciálně bez kombinované výroby elektřiny, což by vedlo k nižší úrovni energetické účinnosti.

Podpora je přiměřená a je omezena na nezbytné minimum. Výše podpory je založena na individuálním vyčíslení mezery ve financování pro modelový projekt. Kromě toho bude podpora na výrobu tepla podléhat každoročnímu monitoringu ze strany orgánů poskytujících podporu a bude upravena tak, aby její výše nepřekračovala výši mezery ve financování.

Pozitivní účinky podpory na dekarbonizaci systémů dálkového vytápění v Česku převažují nad případnými negativními účinky na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Program podpoří dekarbonizaci sektoru dálkového vytápění v Česku, zejména v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu zvýší využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení, aniž by nepřiměřeně narušil hospodářskou soutěž na jednotném trhu.

Původní tisková zpráva Evropské komise

Tiskové oddělení ÚOHS
23/054

 

19. července 2024 / Česká pošta může dostat kompenzaci na systém datových schránek Evropská komise vydala rozhodnutí, jímž povolila České republice poskytnutí kompenzace pro Českou poštu za provozování Informačního systému datových schránek („ISDS“) na období 2023-2027

20. června 2024 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

19. června 2024 / Veřejná konzultace k návrhům dvou předpisů pro veřejnou podporu v oblasti dopravy (TBER a LMTG) Evropská komise (EK) v úterý zveřejnila návrh pokynů pro pozemní a multimodální dopravu (LMTG) a blokové výjimky pro podporu v odvětví dopravy (TBER

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz