EK schválila pět miliard eur na podporu velkých českých výrobců energie

28. 7. 2023
Evropská komise schválila 26. 7. 2023 český program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Program byl schválen podle dočasného krizového rámce pro státní podporu, který Komise přijala dne 23. března 2022 a jenž konstatuje, že celé hospodářství Evropské unie je vážně narušeno. Tento dočasný krizový rámec byl nahrazen dočasným krizovým a transformačním rámcem přijatým Komisí dne 9. března 2023.

Česko oznámilo Komisi prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle dočasného krizového rámce program ve výši pěti miliard eur (125 miliard korun) na podporu velkých výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině. Podpora v rámci tohoto opatření má podobu subvencovaných úvěrů. 

Opatření je spravováno Ministerstvem financí ČR (ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu) a je právně zakotveno v usnesení vlády. Opatření je financováno ze státního rozpočtu a předpokládaný rozpočet ve výši 125 miliard korun je celkovou nominální výší úvěrů, které mohou být v rámci opatření poskytnuty. 

Účelem programu je pomoci velkým výrobcům energie vyhovět žádostem o zajištění na trzích s energií, přičemž konečným cílem je podpořit fungování trhů a dodávky energie do hospodářství.

Komise shledala, že program předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném krizovém rámci a je nezbytný, vhodný a přiměřený k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu. Na tomto základě a podle pravidel EU pro opatření státní podpory Komise opatření podpory schválila.

 

„Tento program s rozpočtem ve výši pěti miliard eur umožňuje Česku poskytnout podporu likvidity výrobcům energie, kteří díky tomu budou moci vyhovět žádostem o zajištění na trzích s energií a zajistí dodávky energie.“

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně odpovědná za politiku hospodářské soutěže - 26/07/2023

 

Zdroj: tisková zpráva EK z 26. 7. 2023: Státní podpora: Komise schválila český režim ve výši 5 miliard eur na podporu výrobců energie v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/107

 

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz