Pro podniky začne dne 12. 10. 2023 platit povinnost notifikovat zahraniční finanční příspěvky Evropské komisi dle Nařízení o zahraničních subvencích

11. 10. 2023
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „Nařízení“) reaguje na možná narušení vnitřního trhu způsobená subvencemi třetích států pro podniky působící na vnitřním trhu.

Od 12. 7. 2023 je aplikovatelná většina ustanovení Nařízení. Dne 12. 10. 2023 se stávají účinným i ustanovení Nařízení (články 21 a 29) ukládající podnikům povinnost notifikovat předem Komisi zahraniční finanční příspěvky v případě účasti na fúzi, kdy alespoň jeden z podniků v Unii dosahuje celkového obratu nejméně 500 milionů eur a nabídky v rámci veřejné zakázky, jejíž hodnota bude přesahovat 250 milionů eur.

V případě, který podléhá notifikační povinnosti, je před spojením podniků, resp. zadáním veřejné zakázky nutno vyčkat rozhodnutí Evropské komise. Komise může spojení/zadání veřejné zakázky zakázat, pokud vyhodnotí dopady zahraniční subvence jako škodlivé. Nepředložení požadovaných informací ve stanovených lhůtách může mít za následek zákaz spojení podniků, resp. zadání veřejné zakázky. Komise může v případě nedodržení povinností vyplývajících z nařízení podnikům také ukládat pokuty a penále. Mezi další nástroje, které má Komise dle Nařízení k disposici, patří též škála nápravných opatření.

 

Notifikační formuláře pro spojování podniků a zadávací řízení jsou obsaženy v příloze I a II Prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Praktické informace k podávání notifikací pro spojování podniků, včetně pracovní editovatelné verze notifikačního formuláře jsou v angličtině dostupné na https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en

Praktické informace k podávání notifikací pro zadávací řízení, včetně pracovní editovatelné verze notifikačního formuláře jsou v angličtině dostupné na https://single-market-economy.ec.europa.eu/practical-information_en

Další informace k nařízení o zahraničních subvencích jsou dostupné na:

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/narizeni-o-zahranicnich-subvencich-narusujicich-vnitrni-trh.html 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (odkaz na nařízení https://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/narizeni-o-zahranicnich-subvencich-2022_2560.pdf)

 

Tiskové oddělení ÚOHS

23/141

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz