Evropská komise schválila prodloužení platnosti bodů 2.1 a 2.4 Dočasného krizového a transformačního rámce do konce června 2024

20. 11. 2023
Evropská komise dnes schválila prodloužení platnosti některých částí dočasného krizového a transformačního rámce.

Přijatý návrh odkládá postupné zrušení ustanovení, která členským státům umožňují poskytovat omezené částky podpory (bod 2.1 dočasného krizového a transformačního rámce, dále také „DKTR“) a podpory na kompenzaci vysokých cen energie (bod 2.4 DKTR). Díky této částečné úpravě harmonogramu postupného ukončování dočasného krizového a přechodného rámce mohou členské státy zachovat či rozšířit své režimy podpory na pokrytí nadcházejícího zimního topného období pro případ, že by některé společnosti byly i nadále ovlivňovány hospodářskými poruchami způsobenými válkou Ruska proti Ukrajině.

V této souvislosti Komise rozhodla o prodloužení platnosti ustanovení bodu 2.1 a 2.4 DKTR o šest měsíců, tj. do 30. června 2024. Dále došlo ke zvýšení stropů stanovených pro omezené částky podpory dle bodu 2.1 DKTR, a to z 250 tisíc eur na 280 tisíc eur pro odvětví zemědělství; z 300 tisíc eur na 335 tisíc eur pro odvětví rybolovu a akvakultury; a ze dvou milionů eur na 2,25 milionu eur pro všechna ostatní odvětví. Podle bodu 2.4 DKTR mohou členské státy nadále poskytovat podporu pokrytím části dodatečných nákladů na energii, pouze pokud ceny energie výrazně převyšují úroveň před krizí.

Ostatní části DKTR související s krizí (tj. body 2.2. a 2.3. o podpoře likvidity formou státních záruk a zvýhodněných úvěrů a bod 2.7. o opatřeních na podporu snižování poptávky po elektřině) nebudou dále prodlouženy a jsou platné do 31. prosince 2023.

Části DKTR týkající se přechodu na klimaticky neutrální hospodářství, které jsou nutné k další dekarbonizaci evropského hospodářství a urychlení větší nezávislosti na fosilních palivech (body 2.5, 2.6 a 2.8), nejsou změnou DKTR dotčeny a zůstávají v platnosti do 31. prosince 2025 .

Od začátku války Ruska proti Ukrajině a v kontextu jejích přímých a nepřímých dopadů na hospodářství EU umožnila využití dočasného rámce státní podpory přijatého dne 23. března 2022. Dne 9. března 2023 byl z důvodu vyvíjející se situace přijat dočasný krizový a transformační rámec, který pozměnil a částečně prodloužil dočasný krizový rámec, a umožnil podpůrná opatření v odvětvích, která jsou klíčová pro přechod na nulovou čistou ekonomiku, která je v souladu s tzv. Zelenou dohodou.

Neformální konsolidovaná verze DKTR, se zapracovanými změnami z 20. 11. 2023, je k dispozici zde (dostupná pouze v anglickém jazyce):

https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-11/20231120_informal_consolidated_temporary_crisis_and_transition_framework.pdf

20. června 2024 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

19. června 2024 / Veřejná konzultace k návrhům dvou předpisů pro veřejnou podporu v oblasti dopravy (TBER a LMTG) Evropská komise (EK) v úterý zveřejnila návrh pokynů pro pozemní a multimodální dopravu (LMTG) a blokové výjimky pro podporu v odvětví dopravy (TBER

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz