Aktuální informace k novelám nařízení de minimis

23. 11. 2023
Úřad informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis na svém webu dne 18. 10. 2023. Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění dvou novel níže uvedených nařízení de minimis, jejichž přijetí se očekává v prosinci letošního roku a účinnost od 1. 1. 2024.

Úřad na svém webu dne 18. 10. 2023 informoval o probíhající práci na novelách nařízení de minimis. 

Evropská komise k dnešnímu dni ještě stále nepřijala konečná znění novel níže uvedených nařízení de minimis: 

  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále též nařízení 1407/2013);
  • Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (dále též nařízení 360/2012). 

Dle aktuálních informací by obě novely nařízení 1407/2013 a nařízení 360/2012 měly být přijaty v prosinci t. r. Obě nová nařízení by měla být účinná od 1. 1. 2024. Novely nařízení mj. navyšují limit podpory de minimis/de minimis SOHZ, ale také stanovují nové povinnosti a mechanismy výpočtu limitu podpory de minimis/de minimis SOHZ. Především se dle posledních návrhů nařízení má změnit počítání tříletého rozhodného období a nově má také existovat povinnost u poskytnutých podpor evidovat klasifikaci ekonomických činností (NACE). 

Protože dosud není známo finální znění obou nařízení, nebylo možné zahájit úpravy registru de minimis („RDM“) a související nezbytné úpravy národního právního předpisu. Práce na úpravách bude zahájena neprodleně po přijetí novelizovaných nařízení; budou-li přijata postupně, tak neprodleně po přijetí prvního z nich. Do doby, než budou uvedené úpravy provedeny, současná podoba registru de minimis neumožní od 1. 1. 2024 provést záznamy podpor de minimis tak, aby byly v souladu s novými nařízeními, tedy ani poskytovat navýšené limity podpory de minimis. 

S ohledem na vše výše uvedené proto bude s největší pravděpodobností nutno využít přechodná ustanovení novelizovaných nařízení a poskytovat podpory de minimis podle stávajících nařízení, včetně stávajících limitů, a to do doby, než budou provedeny nezbytné úpravy, maximálně však do 30. 6. 2024. 

O přijetí finální podoby nařízení a dalším postupu při poskytování podpory de minimis a podpory de minimis SOZH budeme informovat poskytovatele prostřednictvím webových stránek Úřadu, e-mailovou zprávou a zveřejněním informace v registru podpor malého rozsahu. V této souvislosti doporučujeme sledovat webové stránky Úřadu.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/172

 

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz