Úřad vydal doporučení pro zadavatele související s novelizací zákona o archivnictví a spisové službě

31. 1. 2022
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v souvislosti s novelizací zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o archivnictví“), jež nabývá účinnosti k 1. únoru 2022, doporučení pro veřejné zadavatele, kteří poptávají či hodlají poptávat elektronické systémy spisové služby. Doporučení Úřadu doplňuje stanovisko Ministerstva vnitra k novele zákona.

Novelizovaný zákon o archivnictví obsahuje v ustanovení § 69e zákaz pro dodavatele nabízet nebo dodávat veřejnoprávním původcům elektronický systém spisové služby, který nesplňuje požadavky tohoto zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1 tohoto zákona a národního standardu a u kterého není splnění těchto požadavků potvrzeno atestem. Problematickým aspektem předmětné novelizace je z pohledu hospodářské soutěže stejná účinnost zákazu nabízení a dodávání neatestovaných elektronických systémů spisové služby veřejnoprávním původcům a ostatních pravidel atestace. Ke dni nabytí účinnosti novely tedy nemůže být na trhu ani jeden dodavatel disponující atestovaným elektronickým systémem spisové služby (protože až od tohoto data nabývají účinnosti pravidla, podle kterých má atestace probíhat).

Dle názoru Úřadu je třeba hledat v rámci právní úpravy zadávání veřejných zakázek takové řešení, které zadavatelům umožní pořizovat systémy elektronické spisové služby jednak při respektu k požadavkům vyplývajících z § 69e zákona o archivnictví, jednak také ale v co možná nejširší hospodářské soutěži. Úřad se proto přiklání k řešení, v jehož rámci by zadavatel mohl uskutečnit zadávací řízení, avšak doklad o atestaci by byl předkládán až před podpisem smlouvy, případně až při dodání systému, přičemž zadavatel by měl splnění tohoto požadavku zajištěno rozvazovací smluvní podmínkou.

 

Podrobnosti naleznete v plném textu doporučení ÚOHS k nákupům elektronických systémů spisových služeb v návaznosti na novelizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která zavádí atestace elektronických systémů spisových služeb s účinností od 1. 2. 2022

 

Tiskové oddělení ÚOHS

22/016

 

19. července 2024 / Požadavek závazného příslibu o budoucím vystavení bankovní záruky je nepřiměřený a diskriminační Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě rozkladu podaného společností DVP stavby, s. r. o., a návrhu rozkladové komise zrušil prvostupňové rozhodnutí ve...

4. července 2024 / Krajský soud potvrdil, že Úřad rozhodl správně v případě Cross Zlín Krajský soud v Brně ve svém rozsudku z 13. 6. 2024 zamítl žalobu společnosti CROSS Zlín, a. s., proti druhostupňovému rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné...

26. června 2024 / ÚOHS podpoří promyšlené změny ve veřejném zadávání, nikoliv uspěchanou revoluci Vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže včera v rámci kulatého stolu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy diskutovalo o návrhu reformy veřejného zadávání, kterou předložilo...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

18. června 2024 / Pokuta 150 000 Kč pro hlavní město Prahu za nezadávání zakázek na geodetické práce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil pokutu ve výši 150 000 korun pro hlavní město Prahu za zadání více než dvou desítek zakázek na geodetické služby...

18. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Asociace pro veřejné zakázky Konference "Veřejné zakázky ZAOSTŘENO NA..." Praha, 18. června 2024

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

7. června 2024 / ÚOHS uložil Vyššímu Brodu pokutu za udělení koncese mimo zadávací řízení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný městem Vyšší Brod a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu uložena pokuta ve výši 800...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz