Desátý metodický den bude o novelizaci ZZVZ, proběhne už 26. června

15. 6. 2023
V souvislosti s nejnovější novelizací zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na 26. června 2023 již celkově 10. metodický den veřejného zadávání. Metodický den proběhne formou online přenosu.

V rámci metodického dne budou podrobně vyloženy a vysvětleny okolnosti projednávání a cíle novelizace, změny obecných ustanovení, nové výjimky, zadávací lhůty, jistota, změny v úpravě kvalifikace dodavatelů, rámcové dohody a DNS, změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, námitky a jejich vyřizování a samozřejmě změny v dozorové části zákona. Novou legislativní úpravu, která nabude účinnosti 30 dnů po zveřejnění ve Sbírce zákonů, představí jeden z jejích autorů, Mgr. Pavel Herman.

Program 10. metodického dne

 

Registrace na 10. metodický den:

https://uohs.webex.com/weblink/register/ra1e6284354655637d0445990401d9922

 

Více informací o metodických dnech naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/metodicka-cinnost/metodicke-dny-verejneho-zadavani.html

 

 

MetodenX_pozvankaTiskové oddělení ÚOHS
23/082

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

7. června 2024 / ÚOHS uložil Vyššímu Brodu pokutu za udělení koncese mimo zadávací řízení Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad podaný městem Vyšší Brod a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu uložena pokuta ve výši 800...

5. června 2024 / Úřad rozšířil Sborník vybraných rozhodnutí veřejných zakázek z oblasti dopravy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již podruhé aktualizoval Sborník vybraných rozhodnutí veřejných zakázek z oblasti dopravy, když do publikace nově zařadil rozhodnutí vydaná do konce roku 2023

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

20. května 2024 / ÚOHS obdržel ocenění za kvalitní spolupráci od Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky udělovalo na svém výročním zasedání ocenění za dobrou spolupráci. Mezi oceněné instituce a sdružení se zařadil...

17. května 2024 / Májová konference 2024 seznámila s různorodými pohledy na veřejné zadávání Třetí ročník Májové konference o veřejných zakázkách se uskutečnil ve dnech 15. a 16. května, přičemž kvůli uspokojení značného zájmu účastníků se konal v kongresových prostorách...

15. května 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS Petra Mlsny na Májové konferenci 2024 Vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí vás přivítat na dalším ročníku Májové konference o veřejných zakázkách. Pravidelnou konferenci o veřejném zadávání jsme začali pořádat

13. května 2024 / Průvodce základy veřejných zakázek seznámí se základními instituty a postupy zadávacího řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz