Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů

30. 1. 2024
Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542 ), který se snaží zbytečně hledat senzaci tam, kde žádná není.

Fakta jsou následující. Předseda Úřadu Petr Mlsna se v souvislosti s převzetím agendy přístupu k dopravní infrastruktuře a s nezbytnými úspornými opatřeními rozhodl od počátku roku 2024 snížit počet členů rozkladových komisí, a to celkem o deset. Komise tedy nyní mají od 8 do 11 členů. Celkový seznam rozkladových komisí a jejich členů je zveřejněn zde: https://uohs.gov.cz/cs/o-uradu/rozkladove-komise.html

Při redukci počtu členů komisí se předseda Úřadu řídil především potřebou začlenit do jedné z rozkladových komisí větší počet expertů na přístup k dopravní infrastruktuře, neboť v této agendě se očekává velké množství rozkladů.  Některé další změny vyplynuly z přirozené generační výměny nebo se v nich odrazila skutečnost, jak často byli někteří členové vylučováni z jednání na základě možného střetu zájmů.

Jediným ze zástupců neziskového sektoru, jehož se změna dotkla, je pan Oldřich Kužílek. Expert na problematiku žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím je v dané oblasti skvělým odborníkem, avšak v situaci, kdy Úřad naprostou většinu žádostí o informace odpovídá a nemá téměř žádné rozklady (loni pouze 6), je logické, že toto místo obsadil odborník na dopravní infrastrukturu. V rozkladové komisi nadále působí další zástupce neziskového sektoru Miroslav Cák, který je odborníkem na veřejné zadávání.

Advokátku Adélu Havlovou, která je v článku rovněž zmíněna, nelze považovat za představitelku neziskového sektoru. Působí jednak jako Of Counsel ve významné advokátní kanceláři Havel & Partners a současně také na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Co se týče náhrady za současnou náměstkyni Ministerstva pro místní rozvoj Leonu Gergelovou Šteigrovou, po jejím odchodu se již rozkladové komise nedoplňovaly, naopak byla v plánu jejich redukce, k čemuž došlo s počátkem roku 2024. Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto gestor zákona o zadávání veřejných zakázek má v rozkladových komisích dva další zástupce.

Přestože odměny pro členy rozkladových komisí nejsou nijak přemrštěné, budou díky zmenšení počtu členů v komisích dosaženy úspory v řádu nejméně statisíců korun. Konečná částka bude záviset zejména na počtu případů, které budou v rozkladových komisích v letošním roce projednávány.

V souvislosti s tzv. národní strategií pro veřejné zadávání a návrhů na reformu musí Úřad zdůraznit, že probíhajících jednání se dlouhodobě a velice aktivně účastní. V souvislosti s dlouholetými zkušenostmi v dozoru nad veřejným zadáváním Úřad upozorňuje na potřebu důkladné analýzy přínosů i negativ navrhovaných změn, která nicméně návrhy předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj nedoprovází. Jak ukázala odborná diskuze v minulém týdnu, není přijímání návrhů MMR zdaleka tak pozitivní, jak se je snaží článek na Seznam Zprávy vykreslovat. Zásadní připomínky k uspěchaným reformám mají zástupci zadavatelů, např. z řad měst a obcí, stejně tak i představitelé dodavatelů (https://uohs.gov.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejne-zakazky/3793-kulaty-stul-o-budoucnosti-verejnych-zakazek.html )

 

Tiskové oddělení ÚOHS

7. února 2024 / Předseda ÚOHS uložil půlmilionovou pokutu Severočeské vodárenské společnosti Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna sice částečně vyhověl rozkladu zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s. a zrušil jeden z původních výroků o přestupku...

31. ledna 2024 / Registrace na Májovou konferenci 2024 byla zahájena Dvoudenní konference o veřejných zakázkách, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na 15. a 16. května tohoto roku, již má zpřístupněnu registraci. Rezervujte si už...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Kulatý stůl o budoucnosti veřejných zakázek Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se dnes zúčastnili kulatého stolu, v rámci něhož byla předmětem debaty otázka, zda je nezbytná reforma dozoru nad zadáváním veřejných...

18. ledna 2024 / Soudní dvůr EU posvětil systém přezkumu veřejných zakázek v Česku Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) dnes vydal rozsudek o tzv. předběžné otázce, kterou položil Krajský soud v Brně v souvislosti s přezkumem veřejných zakázek v České republice...

18. ledna 2024 / Nový metodický den seznámil zadavatele s tím, jak se vyvarovat chyb při uveřejňování smluv V návaznosti na dlouhodobě se opakující pochybení zadavatelů zejména z řad měst a obcí při plnění uveřejňovacích povinností připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve...

16. ledna 2024 / ÚOHS zrušil výběr dodavatele v tendru na další etapu metra D Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, v němž vyhověl návrhu dodavatele „PVM Metro DII JV“ a zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a všechny následující...

9. ledna 2024 / Save the Date - Májová konference 2024 Májová konference o veřejných zakázkách proběhne v letošním roce ve dnech 15. a 16. května 2024

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz