Brněnské zakázky v rozporu se zákonem

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal v minulých dnech několik rozhodnutí, kterými konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách zadaných v Brně.

Vůbec poprvé přitom zakázal plnění již uzavřené smlouvy. Jedná se o nadlimitní zakázku na sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Po provedení posouzení a hodnocení nabídek rozhodlo Statutární město Brno o přidělení zakázky společnosti SITA Moravia. Proti tomu se k ÚOHS odvolal neúspěšný uchazeč AVE CZ.

Zadavatel pochybil tím, že jako dílčí kritéria pro posuzování nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti zvolil i kritéria, která ale nevyjadřují ekonomickou výhodnost nabídky, ale kvalifikaci uchazeče. Nesplnění kvalifikačního kritéria vede k vyřazení uchazeče. Naproti tomu nesplnění dílčího kritéria se projeví nižším bodovým ohodnocením. Příkladem je podmínka vybavení sběrných středisek sběrnými nádobami, kde jde jasně o prokázání technické způsobilosti uchazeče, které se vztahuje k osobě uchazeče a nikoli k předmětu zakázky, jak je tomu u dílčích hodnotících kritérií. V tomto případě jde o zásadní pochybení učiněné již v oznámení výběrového řízení, které mohlo mít podstatný vliv na stanovení pořadí nabídek. Dalším pochybením je fakt, že zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje popis hodnocení s odůvodněním. Hodnotící komise dále použila metodu, která je v rozporu s vyhláškou popisující metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické vhodnosti.

Město Brno porušilo zákon také v případě zakázky na agendový informační systém. V zadávací dokumentaci jednoznačně nevymezilo předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. ÚOHS proto zadavateli uložil zrušit zadávací řízení. Pochybila také městská část Brno-sever v zakázce na zabezpečení zimní údržby komunikací, které byla uložena pokuta 3 tisíce korun. Pokuta 15 tisíc korun byla uložena městské části Královo Pole za pochybení v zakázce na zateplení několika domů. Všechna výše uvedená rozhodnutí jsou s výjimkou případu z Králova Pole pravomocná.

Statutární město Brno patří k nejvíce pokutovaným zadavatelům. Sankce v souhrnu z minulých let činí přes půl milionu (zejména jde o případy z roku 2002 - např. rekonstrukce Janáčkova divadla, opravy Nové radnice). Více než půl milionu bylo uloženo v roce 2001 i městské části Brno střed. Sankci 150 tisíc dostala loni radnice v Žabovřeskách.

ÚOHS zaznamenal pochybení také v případě dalších zakázek z brněnského prostředí, zadavatelem však není město. V lednu 2006 bylo zrušeno zadávací řízení, týkající se vybudování odstavného nádraží (zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty). ÚOHS také uložil dosud nepravomocně pokutu 200 tisíc korun společnosti Teplárny Brno za chybné přidělení zakázky na úvěr na přefinancování dluhopisů. Teplárny uzavřely smlouvu s ČSOB a HVB Bank. Jedná se přitom o nabídku, která nesplnila zadávací podmínky.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

7. února 2024 / Předseda ÚOHS uložil půlmilionovou pokutu Severočeské vodárenské společnosti Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna sice částečně vyhověl rozkladu zadavatele Severočeská vodárenská společnost a.s. a zrušil jeden z původních výroků o přestupku...

31. ledna 2024 / Registrace na Májovou konferenci 2024 byla zahájena Dvoudenní konference o veřejných zakázkách, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje na 15. a 16. května tohoto roku, již má zpřístupněnu registraci. Rezervujte si už...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Kulatý stůl o budoucnosti veřejných zakázek Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se dnes zúčastnili kulatého stolu, v rámci něhož byla předmětem debaty otázka, zda je nezbytná reforma dozoru nad zadáváním veřejných...

18. ledna 2024 / Soudní dvůr EU posvětil systém přezkumu veřejných zakázek v Česku Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) dnes vydal rozsudek o tzv. předběžné otázce, kterou položil Krajský soud v Brně v souvislosti s přezkumem veřejných zakázek v České republice...

18. ledna 2024 / Nový metodický den seznámil zadavatele s tím, jak se vyvarovat chyb při uveřejňování smluv V návaznosti na dlouhodobě se opakující pochybení zadavatelů zejména z řad měst a obcí při plnění uveřejňovacích povinností připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve...

16. ledna 2024 / ÚOHS zrušil výběr dodavatele v tendru na další etapu metra D Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, v němž vyhověl návrhu dodavatele „PVM Metro DII JV“ a zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele a všechny následující...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz