Podpora pro Honeywell s podmínkami

8. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutím ze dne 21. dubna 2004 povolil s podmínkami výjimku ze zákazu veřejné podpory formou investičních pobídek pro společnost Honeywell spol. s r.o.

Výjimka se týká slevy na dani z příjmů, hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst ve výši 80 000 Kč na jedno pracovní místo a hmotné podpory rekvalifikace zaměstnanců ve výši 25 % ze skutečně vynaložených souhrnných nákladů příjemce veřejné podpory na školení a rekvalifikaci celkového počtu nově zaměstnaných osob.

Výjimka ze zákazu veřejné podpory byla povolena za následujících podmínek:

 

- Celková hodnota veřejné podpory s výjimkou hmotné podpory rekvalifikace, nesmí překročit 48% celkové hodnoty skutečně vynaložených investičních nákladů vhodných na poskytnutí podpory a zároveň nesmí překročit částku 182,4 mil. Kč.

- Investice musí být zachována po dobu skutečného čerpání slevy na dani z příjmů, nejméně však 5 let.

- Veřejná podpora vytváření nových pracovních míst, souvisejících s realizací investičního projektu, je podmíněna zachováním vytvořených pracovních míst po dobu nejméně 5 let ode dne účinnosti pracovních smluv, uzavřených na dobu neurčitou.

Předmětem činnosti společnosti Honeywell je v rámci daného investičního projektu rozšíření výroby uzavíracích a regulačních ventilů pro rozvod kapalin a plynů. Veškerá produkce vyrobená v novém závodě společnosti v Brně je určena na export. Honeywell hodlá vytvořit v okrese Brno - město v období 3 let 326 nových přímých pracovních míst.

            ÚOHS povolil s podmínkami v pořadí již druhou veřejnou podporu ve prospěch společnosti Honeywell. Koncem srpna loňského roku byla povolena výjimka formou dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci zaměstnanců poskytnutá v souladu s podmínkami Rámcového programu na podporu vzniku a rozšíření technologických center. Také v tomto případě bylo poskytovatelem veřejné podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Odbor tisku a informací ÚOHS

1. března 2024 / Česko a další členské státy žádají zaměření na dlouhodobou konkurenceschopnost Česká republika se připojila k inciativě několika členských států Evropské unie, která vyzývá Evropskou komisi, aby se v rámci politiky veřejné podpory soustředila na zajištění dlouhodobé...

26. února 2024 / Informace o průběhu úprav registru de minimis a evidenci NACE kódů u podpor de minimis Aktuálně probíhají práce na úpravě registru de minimis (RDM), které umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to stanovují nová nařízení...

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz