Podpora pro OKD, OKK je slučitelná

11. 9. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na základě žádosti ministerstva průmyslu a obchodu povolil dne 12. března 2003 výjimku ze zákazu veřejné podpory ve prospěch společnosti OKD, OKK, a.s.

„Výjimka se týká prominutí dlouhodobých závazků vyplývajících z účasti státního rozpočtu na ekologizaci společnosti ve výši osmdesáti milionů korun a z využití česko-polského clearingu ve výši třiapadesáti a půl milionů korun vůči státnímu rozpočtu,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář.

Výjimka byla povolena za následujících dvou podmínek:

  1. Veřejná podpora na 1 tunu koksu nepřesáhne rozdíl mezi výrobními náklady a příjmy z prodeje.
  2. ÚOHS budou zaslány údaje o roční opravě výše veřejné podpory vycházející ze skutečných nákladů a příjmů společnosti. A to nejpozději do 31.prosince letošního roku.

„Svým typem se jedná o podporu podniku provádějícímu modernizaci, racionalizaci a restrukturalizaci,“ poznamenal předseda Bednář.

Tato státní pomoc přispěje k tomu, aby se báňské koksovny, které jsou po stránce ekologizace na evropské úrovni, mohly obnovit a zmodernizovat i výrobní technologii, a aby i nadále zůstaly jednou z významných firem ostravského regionu.

„Antimonopolní úřad dospěl k závěru, že uvedená veřejná podpora je slučitelná se závazky České republiky vyplývajícími z Evropské dohody a výjimku ze zákazu veřejné podpory povolil,“ dodal předseda Bednář.

odbor tisku a informací ÚOHS

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

3. června 2024 / Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831...

31. května 2024 / Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024 Úřad ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté...

29. května 2024 / Vláda jednala za účasti předsedy ÚOHS o novelách souvisejících s nařízením o zahraničních subvencích Vláda České republiky na svém dnešním zasedání za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny projednala návrh legislativních změn v zákoně o úpravě některých...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz