Revidovaná pravidla veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace

19. 10. 2022
Evropská komise dnes vydala revidované sdělení o pravidlech veřejné podpory pro výzkum, vývoj a inovace, které stanoví pravidla, podle nichž mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu na výzkumné, vývojové a inovační činnosti při současném zajištění rovných podmínek. Novelizovaný rámec pro výzkum, vývoj a inovace 2022 dnes vstoupil v platnost.

(Zdroj: tisková zpráva Evropské komise)

 

Přepracovaný rámec veřejné podpory usnadní členským státům podporu výzkumu, vývoje a inovací, a to i u malých a středních podniků, a zároveň zajistí, aby případná narušení hospodářské soutěže byla omezena na minimum.

Revidovaný rámec pro výzkum, vývoj a inovace obsahuje řadu cílených úprav, které mají:

i)                    rámec zjednodušit a zohlednit zkušenosti získané při uplatňování rámce pro výzkum, vývoj a inovace 2014,

ii)                   zohlednit regulační, hospodářský a technologický vývoj,

iii)                 sladit příslušná pravidla se stávajícími prioritami politiky EU, jako jsou Zelená dohoda pro Evropu a průmyslová a digitální strategie.

Rámec přináší zejména tyto změny:

Aktualizuje stávající definice výzkumných a inovačních činností způsobilých pro podporu podle rámce pro výzkum, vývoj a inovace. Změny zejména vyjasňují použitelnost těchto definic, pokud jde o digitální technologie a činnosti související s digitalizací.

Nově umožňuje veřejnou podporu infrastruktury pro testování a experimenty potřebné pro vývoj, testování a rozšiřování technologií. Cílem je dále umožnit rychlý vývoj a výsledné zavedení špičkových a průlomových technologií, zejména u malých a středních podniků, a zároveň usnadnit ekologickou a digitální transformaci hospodářství EU a přispět k novému evropskému programu inovací.

Zjednodušuje určitá pravidla, aby bylo usnadněno praktické uplatňování rámce pro výzkum, vývoj a inovace, a zmírňuje případnou nadměrnou administrativní zátěž pro společnosti a orgány veřejné správy. Nová pravidla například zavádějí zjednodušený mechanismus pro určení nepřímých nákladů výzkumných a vývojových projektů, které jsou způsobilé pro podporu podle pravidel státní podpory.

Rámec pro výzkum, vývoj a inovace 2022 zároveň zachovává záruky, že se podpora omezí na to, co je nezbytné, a nepovede k nepatřičnému narušení hospodářské soutěže.

Rámec VaVaI v českém jazyce je k dispozicizde zde 941 KB, příloha k Rámci VaVaI zde zde 426 KB.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/149

 

20. února 2024 / Save the Date: Konference o veřejné podpoře proběhne 12. a 13. června 2024 Další ročník Konference o veřejné podpoře uspořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve dnech 12. a 13. června 2024. Konference, která patří mezi nejvýznamnější tuzemské...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

24. ledna 2024 / Metodický den k novelizovaným nařízením de minimis a GBER Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes uspořádal první letošní on-line metodický den veřejné podpory zaměřený na vybraná témata pravidel veřejné podpory a podpory de minimis v roce 2024

16. ledna 2024 / Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

21. prosince 2023 / Metodický den: Pravidla veřejné podpory v roce 2024 Ve středu 24. 1. 2024 proběhne další z metodických dnů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tentokrát zaměřený na pravidla veřejné podpory a podpory de minimis

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz