Konference o veřejné podpoře proběhne už za týden v Brně na ÚOHS

7. 6. 2023
Už v příštím týdnu pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další ročník pravidelné Konference o veřejné podpoře.

Mezi přednášejícími uvidí účastníci konference, která se uskuteční 14. a 15. června v brněnském sídle ÚOHS, nejen zástupce pořádajícího Úřadu v čele s předsedou Petrem Mlsnou a místopředsedou Petrem Solským, ale také představitele ministerstev, justice, odborníky z Evropské komise a další experty na problematiku veřejné podpory.

Hovořit se bude o tématech souvisejících s podporami založenými na dočasném krizovém a přechodném rámci, subvencemi pro energetiku i o tom, co z hlediska podpory očekávat v oblastech Green Dealu a Průmyslového plánu Zelené dohody. Na programu prvního dne bude také chystaná novelizace Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) a nejnovější rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie.

Ve druhém dni konference se mohou účastníci těšit na praktické aspekty využitelné při hodnocení naplnění definičních znaků veřejné podpory, a sice znaků ovlivnění obchodu mezi členskými státy a vymezení (ne)hospodářských činností. Představeny budou dále novinky v pravidlech pro veřejnou podporu v oblasti zemědělství. Další praktické aspekty, užitečné jak pro orgány samosprávy, tak i pro poskytovatele na úrovni státní správy, se budou týkat změn v povinnosti transparentnosti a zápisech podpor do tzv. systému Transparency Award Module (TAM). Obdobně se budou týkat povinnosti předkládat výroční zprávu v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), kterou budou muset poskytovatelé vyrovnávací platby předložit Úřadu v roce 2024.

Představení přednášejících z jednotlivých panelů konference naleznete už nyní na internetové stránce konference, podobně i kompletní program konference.

Na konferenci zbývá několik posledních volných míst, zde se můžete registrovat.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

23/079

20. června 2024 / Evropská komise upravila výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

19. června 2024 / Veřejná konzultace k návrhům dvou předpisů pro veřejnou podporu v oblasti dopravy (TBER a LMTG) Evropská komise (EK) v úterý zveřejnila návrh pokynů pro pozemní a multimodální dopravu (LMTG) a blokové výjimky pro podporu v odvětví dopravy (TBER

13. června 2024 / Na Konferenci o veřejné podpoře 2024 se řešily zahraniční subvence, podpora dopravy a změny v de minimis Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uspořádal ve dnech 12. a 13. června již šestnáctý ročník Konference o veřejné podpoře. Před stovkou účastníků vystoupilo se svými příspěvky...

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Ocenění za činnost v oblasti veřejné podpory převzal Michael Kincl z Nejvyššího soudu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna udělil v rámci probíhající Konference o veřejné podpoře medaili za přínos v oblasti hospodářské soutěže a veřejného...

12. června 2024 / Úvodní slovo předsedy ÚOHS při příležitosti zahájení Konference o veřejné podpoře 2024 Vážené dámy, vážení pánové,  těší mě, že se opět po roce setkáváme při příležitosti dalšího ročníku tradiční Konference o veřejné podpoře. Co jsme pro vás v letošním

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz